Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Monitorul Oficial

Rezultate: [73]  
Pagini: [8]  «  <  1 2 3 4 5 6 7 8   >  »   
Ordin nr. 2 din 06 martie 2009

Ordin nr. 2 din 06 martie 2009

06 martie 2009 - 17:00
Avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 483/2006, ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, in temeiul art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, cu modificarile ulterioare, si, respectiv, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite urmatorul ordin:

Ordin nr. 118 din 06 martie 2009

Ordin nr. 118 din 06 martie 2009

06 martie 2009 - 16:00
In baza Referatului de aprobare nr. 1.172.284 din 19 februarie 2009 al Directiei generale politici agricole, avand in vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, in conformitate cu art. 143ba privind plata separata pentru zahar al Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct in cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori si de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 2.019/93, (CE) nr. 1.452/2001, (CE) nr. 1.453/2001, (CE) nr. 1.454/2001, (CE) nr. 1.868/94, (CE) nr. 1.251/1999, (CE) nr. 1.254/1999, (CE) nr. 1.254/1999, (CE) nr. 1.673/2000, (CEE) nr. 2.358/71 si (CE) nr. 2.529/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile cap. 17c, Ajutor pentru tutun al Regulamentului (CE) nr. 2.182/2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 in ceea ce priveste schemele de ajutor prevazute la titlurile IV si IVa din respectivul regulament si utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru productia de materii prime, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin

Ordin nr. 20 din 05 martie 2009

Ordin nr. 20 din 05 martie 2009

05 martie 2009 - 16:00
Avand in vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 567/2003 privind aprobarea infiintarii pe langa Ministerul Apararii Nationale si unitatile din subordinea sa a unor activitatii finantate integral din venituri proprii, precum si ale art. 5 alin. (1) lit. v) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificarile ulterioare, ministrul apararii nationale emite prezentul ordin.

Ordin nr. 75 din 04 martie 2009

Ordin nr. 75 din 04 martie 2009

04 martie 2009 - 16:00

Vazand Referatul de aprobare nr. 105.272 din 10 februarie 2009 al Directiei politici si strategii in silvicultura, in temeiul art. 6 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 483/2006 pentru aprobarea atributiilor ocoalelor silvice de stat si ale celor constituite ca structuri proprii, a obligatiilor ce revin detinatorilor de paduri, in vederea respectarii regimului silvic, precum si a regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din Romania, al art. 138 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza art. 7 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin

Ordin nr. 102 din 03 martie 2009

Ordin nr. 102 din 03 martie 2009

03 martie 2009 - 17:00
Avand in vedere Referatul nr. 78.352/117.197 din 6 februarie 2009 al Directiei generale dezvoltare rurala - Autoritate de management pentru PNDR si al Directiei generale politici agricole, in baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 13 si 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 934/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru incheierea de angajamente legale interne in anul 2008 in vederea asigurarii unor masuri financiare pentru aplicarea revederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, in temeiul art. 7 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.
Lege nr. 24 din 03 martie 2009

Lege nr. 24 din 03 martie 2009

03 martie 2009 - 16:00

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 414 din 3 iunie 2008, cu urmatoarea modificare:

Ordin nr. 38 din 26 feb 2009

Ordin nr. 38 din 26 feb 2009

26 februarie 2009 - 22:00
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 131.171 din 26 ianuarie 2009 al Agenţiei Naţionale Fitosanitare, având în vedere prevederile:

-art. 3 pct. 20, ale art. 5 lit. k) şi ale art. 8 din Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordin nr. 80 din 25 feb 2009

Ordin nr. 80 din 25 feb 2009

26 februarie 2009 - 20:46

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.516 din 18 februarie 2009, întocmit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în temeiul art. 3 lit. m) şi o) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu:

   -Regulamentul CE nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003; 

Ordin nr. 40 din 19 feb 2009

Ordin nr. 40 din 19 feb 2009

26 februarie 2009 - 20:38
Având în vedere Referatul nr. 78.390 din 10 februarie 2009 al Direcţiei generale dezvoltare rurală - Autoritatea de management pentru PNDR, potrivit prevederilor:

-Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.831/2008, conform căruia sprijinul acordat în cadrul unei măsuri pentru operaţiunile prevăzute la art. 36 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat în înţelesul art. 87(1) din tratat sau cu o altă contribuţie a statului membru, dacă o astfel de cumulare ar conduce la depăşirea intensităţii maxime a sprijinului stipulate de Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005;
Ordin nr. 25 din 19 feb 2009

Ordin nr. 25 din 19 feb 2009

26 februarie 2009 - 20:30

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 102.107 din 26 ianuarie 2009, în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, în temeiul art. 36-43 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Rezultate: [73]  
Pagini: [8]  «  <  1 2 3 4 5 6 7 8   >  »   
reclama header after big part 2 subpage - AMADA

Video

Pavel Iovăneasă: Ne dorim să omologăm Breaza!

Pavel Iovăneasă: Ne dorim să omologăm Breaza!

Imagini din cadrul expoziţiei şi târgului de ovine "BREAZA - Regina Ţurcanelor". Realizările, greutăţile şi dorinţele membrilor Asociaţiei Crescătorilor de Oi "Retezatul-Haţeg" ne-au fost expuse de către Pavel Iovăneasă, preşedintele Asociației.

Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta
Cultura anului 2021

Pe ce cultură mizaţi în anul agricol 2020-2021?