Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

FACILITĂŢI fiscale AMÂNATE pentru membrii cooperativelor!

Publicat: 06 mai 2019 - 14:31
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Reprezentanţii cooperativelor agricole din România condamnă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) şi Ministerul Finanţelor Publice (MFP) pentru încercarea de a amâna, pentru anul 2020, aplicarea unor facilităţi fiscale acordate membrilor cooperatori printr-o lege care ar fi trebuit pusă în practică de câţiva ani.

Concret, Legea 566/2004 prevede, pentru membrii cooperatori care vând mai mult de jumătate din producţie prin cooperativă, scutirea de impozite pe terenurile şi clădirile deţinute de aceştia în proprietate şi utilizate în scopul desfăşurării activităţii agricole (art. 76 alin. 1). lit. e). Legea 164 din 29 iulie 2016, care modifică şi completează Legea 566/2004, trebuia aplicată de la 1 ianuarie 2017, însă a fost aplicată abia în 2018, şi nu în totalitate.
La începutul acestui an, Legea cooperaţiei agricole a fost modificată din nou, prin Legea 21, în vigoare din 13 ianuarie 2019. Conform noii legi, Ministerul Agriculturii, cel al Dezvoltării Regionale şi Ministerul Finanţelor aveau obligaţia de a aproba, până la 10 martie 2019, un ordin comun pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori vor fi scutiţi de plata impozitelor pe terenurile şi clădirile agricole.

IMGP3344a219_b

Ministerul Dezvoltării „rătăceşte” propriile acte oficiale şi apoi se contrazice
Potrivit directorului executiv al Uniunii de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV), Florentin Bercu, atât MFP, cât şi MDRAP au recunoscut încă de anul trecut aplicabilitatea facilităţilor fiscale acordate membrilor cooperatori conform Legii 164/2016, prin Circulara ANAF nr. 700 din 26 martie 2018, respectiv prin Radiograma MDRAP nr. 51.471 din 4 iunie 2018. Acum însă, cele două ministere se pregătesc să amâne aplicarea scutirii de impozite pentru anul 2020, susţine Bercu.
„Nu poţi veni ulterior, (...) după ce ai recunoscut circulara ANAF, ai transmis în teritoriu Radiograma în iunie 2018, să soliciţi prin ordin, act subsecvent legii, amânarea aplicării până la 1 ianuarie 2020”, declară, revoltat, preşedintele Cooperativei „Fermierul Nădlăcan”, Milan Kelo.
Ba da, la noi se pare că se poate! Proiectul de ordin care reglementează scutirea de la plata impozitelor pe clădiri şi teren, elaborat de MADR după discuţii cu reprezentanţii celorlalte două ministere, s-a întors la Ministerul Agriculturii fără aviz din partea MDRAP, cu mai multe observaţii, dintre care cea mai importantă era amânarea aplicării legii pentru 2020. Ministerul Finanţelor intenţiona să transmită acelaşi răspuns, mai susţine directorul executiv al UNCSV.
„Văzând răspunsul celor de la MDRAP, am solicitat o audienţă la ministrul Dezvoltării Regionale, vicepremierul Daniel Suciu, căruia i-am prezentat situaţia, inclusiv radiograma MDRAP din iunie 2018, elaborată de o direcţie tehnică din minister şi care se pare că nu ajunsese şi la direcţia juridică din MDRAP. Concluzia întâlnirii a fost următoarea: ministrul Dezvoltării a retransmis solicitarea de avizare a ordinului la secretarul general al MDRAP, care a transmis ordinul către toate direcţiile din MDRAP care trebuie să răspundă, apoi vor veni cu un răspuns către UNCSV. MDRAP transmis o solicitare şi trebuie să aştepte un răspuns şi de la Asociaţia Comunelor din România. Am solicitat şi celor de la Ministerul Finanţelor să aştepte un răspuns de la MDRAP înainte de a da un aviz către Ministerul Agriculturii”, ne-a declarat Florentin Bercu. Termenul legal în care UNCSV ar trebui să primească un răspuns din partea MDRAP este înainte de finalul lunii aprilie 2019.

P7231482a219_b
Directorul executiv al UNCSV mai spune că „cei de la MADR au susţinut acest proiect. La întâlnirea cu MDRAP şi MFP a participat Gheorghe Lăcătuşu, consilier în MADR, dar informarea s-a făcut la nivel de ministru, secretarul de stat Daniel Botănoiu şi directorul pentru politici agricole Elena Tatomir”.
„Indiferent de răspunsul de la MDRAP, UNCSV şi cooperativele din România vor solicita Ministerului Agriculturii să retrimită ordinul pentru avizare, ţinând cont de toate observaţiile primite, cu excepţia acestei perioade de amânare. Unde-i lege, nu-i tocmeală! Dacă legea spune că se aplică de la 1 ianuarie 2017, n-ar trenui să fie amânate printr-un ordin. Există posibilitatea, dacă nu există bani la buget, să se facă o adnotare că la anul se va face o recalculare a taxelor datorate de fermieri. Anul ăsta, termenul de achitare a taxelor pe primul trimestru era 31 martie, majoritatea au achitat”, afirmă Florentin Bercu.

Banii vorbesc!
Potrivit acestuia, argumentul principal invocat de MDRAP pentru amânarea scutirilor fiscale este legat de faptul că aceste scutiri fiscale „nu au fost prevăzute în bugetul de stat pe acest an şi că orice modificare de act normativ intră în vigoare în anul următor publicării, iar Legea 21 a fost publicată în 2019”.
„Noi le-am spus că legea cooperaţiei este în vigoare din 2016, acum, odată cu Legea 21 din 2019, au fost făcute doar nişte clarificări”, explică Bercu.
Dintr-o analiză realizată de UNCSV şi transmisă către MDRAP la începutul lunii martie 2019, impactul financiar estimat al acestei măsuri ar fi de cca. 713.000 lei.
„Unde sunt cooperative mai mari, în judeţe precum Brăila, Constanţa şi Timiş, şi impactul asupra bugetelor locale ar putea fi mai mare, acele cooperative au terenuri pe raza mai multor localităţi, deci nu vor afecta bugetul unei singure comune”, adaugă directorul executiv al UNCSV. Acesta precizează şi că „Ministerul Finanţelor chiar a spus că dacă vor fi decizii la nivel central care diminuează bugetele locale, în următoarea rectificaare bugetară, acei bani vor fi realocaţi din alte surse”, mai spune Bercu.

Sunt scutite de impozit doar terenurile în proprietate, nu şi cele în arendă!
„S-a popularizat în teritoriu, în mod eronat, ca fiind o scutire de la plata impozitelor de la bugetele locale pentru toate terenurile exploatate de către membrii cooperatori, ceea ce este absurd, pentru că toţi ştim că plăteşti impozit doar pentru ce deţii în proprietate. Această confuzie se datorează, probabil, propunerii de scutire de la plata impozitului pe teren anunţată în programul de guvernare ca facilitate pentru fermieri începând cu 2018”, spune Milan Kelo.
„Ceea ce e foarte important şi cred că nu s-a înţeles clar: ca un fermier să beneficieze de aceste scutiri pe anul 2019, trebuie ca el să fi valorificat prin cooperativă, în 2018, minimum 50% din toată producţia comercializată. Dau un exemplu clar: dacă un femier lucrează 100 de hectare de teren, din care 90 de hectare sunt în arendă, el trebuie să facă dovada, prin documente care sunt prevăzute în ordinul comun, că a valorificat minimum 50% din producţia aferentă acelor 100 de hectare, dar el se va duce la primărie şi va depune o cerere pentru a solicita scutirea de impozit doar pentru acele 10 hectare pe care le are în proprietate. Să nu existe confuzia că va fi scutită de impozite toată suprafaţa, toate cele 100 de hectare pe care le lucrează”, explică Florentin Bercu.


CLĂDIRI ŞI TERENURI AGRICOLE SCUTITE DE IMPOZIT
Potrivit proiectului de Ordin pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori vor beneficia de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperaţiei agricole 566/2004, clădirile utilizate în scopul desfăşurării activităţii agricole pentru care pot fi acordate scutiri de impozite sunt următoarele:
a) magazii, pătule, silozuri utilizate pentru depozitarea, prelucrarea şi conservarea produselor agricole şi a furajelor, împreună cu anexele aferente acestora;
b) construcţii agricole uşoare: barăci, magazii, şoproane şi cabane cu destinaţie agricolă;
c) clădiri destinate activităţii agrozootehnice deţinute pentru creşterea animalelor şi păsărilor, inclusiv anexele aferente;
d) amenajări piscicole şi anexele aferente, conform art.2, pct. 2 din OUG. 23/2008;
e) depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale, construcţii de compostare, inclusiv anexele şi spaţiile administrative aferente;
f) ateliere, hale de reparaţii şi stocare a utilajelor agricole;
g) sere, solarii, răsadniţe, ciupercării şi altele asemenea;
h) amenajări de îmbunătăţiri funciare;
i) orice altă clădire utilizată exclusiv pentru activităţi agricole şi/servicii conexe agriculturii.

Categoriile de terenuri utilizate în scopul desfăşurării activităţii agricole şi care pot beneficia de scutiri de impozite sunt următoarele:
a) terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume:
- (i) terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, plantele ornamentale, pajiştile permanente, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea pe care se obţin produse agricole;
- (ii) terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice;
- (iii) terenuri ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole;
b) orice alte terenuri utilizate exclusiv pentru activităţi agricole şi/în servicii conexe.
In cazul terenurilor şi clădirilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit se acordă corespunzător cotei-părţi din dreptul de proprietate deţinută de membrul cooperator care vine minimum 50% din producţie prin cooperativă.

Documente necesare pentru scutirea de impozit
Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, membrii cooperatori vor transmite organelor fiscale locale următoarele documente justificative, din care să rezulte că au comercializat minimum 50% din producţia agricolă valorificată prin/către cooperativa agricolă:
- a) adeverinţa eliberată de către cooperativă, care să ateste calitatea de membru, cantităţile vândute de membrul cooperator prin/către cooperativă în anul calendaristic anterior celui pentru care se acordă scutirile, precum şi inventarul bunurilor declarate de membru şi care fac obiectul scutirilor;
- b) declaraţia pe proprie răspundere întocmită de membrul cooperator, din care să reiasă: totalul cantităţilor de produse agricole comercializate, cantităţile valorificate de acesta prin/către cooperativa agricolă în anul anterior şi lista bunurilor cu destinaţie agricolă care fac obiectul scutirilor.
Mai mult, organele fiscale locale vor compara producţia pe care membrul cooperator declară că a vândut-o prin/către cooperativă cu producţiile medii pe judeţ utilizate la calcularea normei de venit, furnizate de către direcţiile agricole judeţene.


Un articol publicat în revista Ferma nr. 7/234 (ediţia 15-30 aprilie 2019)

Vizualizat: 677 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Delfini la Sulina, Delta Dunării

Delfini la Sulina, Delta Dunării

Delfini la Sulina, Delta Dunării #danubedelta #delfini #sulina

Video: Calin Ene

Revista Ferma și o echipă de pasionați de turism prietenos cu mediul îți aduc zilnic delta la tine acasă și te invită, totodată, acasă în Sulina Fabuloasă, într-un inedit Drum De Deltă, un proiect de vacanță cum nu se poate mai necesar după o perioadă lungă care ne-a pus la grea încercare pe toți.

Citeste despre proiect aici: https://www.revista-ferma.ro/proiecte-ferma/drum-de-delta-vezi-si-evadezi

În vizită la văcuţele melomane de la Doaga Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune!
Valorificarea producţia de cereale

Cum veţi valorifica producţia de cereale de anul acesta?