Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Amplasarea fermelor avicole - distanţele minime impuse sunt nejustificate tehnic

Publicat: 10 aprilie 2012 - 13:00

În ultima perioadă m-am lovit tot mai des de problema distanţei dintre viitoarea fermă de păsări şi ultima casă de locuit. În demersul de înfiinţare a unei exploataţii zootehnice neplăcerile apar în momentul în care beneficiarul doreşte să autorizeze ferma la Direcţia de Sănătate Publică şi la Agenţia pentru Protecţia Mediului

Click pe poza pentru galerie!

În majoritatea cazurilor, în momentul în care viitorul fermier depune documentaţia pentru obţinerea autorizaţiilor, aceasta este respinsă în baza art. 11 din Ordinul 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Culmea este că nimeni nu informează fermierul că aceste distanţe minime prevăzute în ordin se pot reduce prin realizarea a două studii de impact: unul asupra sănătăţii populaţiei şi al doilea asupra mediului, cu toate că textul legii precizează că acele distanţe minime de protecţie sanitară se recomandă numai „în cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distanţe”.

 

Fermierul are două posibilităţi:

Fie construieşte ferma cât mai departe de ultima zonă locuită, ca să se încadreze în distanţa precizată de această normă; fie realizeză cele două studii de impact, menţionate anterior.

Din punct de vedere financiar, ambele variante sunt la fel de costisitoare. Pentru a schimba categoria de folosinţă a unui hectar de teren arabil în teren pentru construcţii e nevoie de o sumă de aproximativ 10.000 lei, iar pentru a realiza cele două studii, se ajunge cam la aceeaşi valoare.

Din punctul meu de vedere, legislaţia naţională obligă fermierul să suporte nişte costuri inutile şi consider că această normă ar trebui să fie adaptată noilor cerinţe şi sisteme de creştere practicate în zootehnie.
Pentru exemplificare, o să vă prezint nişte calcule simple care demonstrează că aceste distanţe nu sunt viabile.

 

Ferme de până la 5000 capete - minim 500 m

În cazul amplasării fermelor de până la 5.000 capete la o distanţă de minim 500 m, pentru creşterea în sistem liber (conform regulamentelor europene) avem nevoie de urmatoarele suprafeţe (pentru păşune, livadă, fâneaţă etc.):

- Pentru găini ouătoare în sistem liber (notarea oului cu cifra 1) - 4 mp teren/cap de găină; deci în cazul unui efectiv de 5000 capete găini ouătoare suprafaţa necesară este de 20.000 mp (2 ha).

- Pentru puii de carne crescuţi în sistem tradiţional avem nevoie de 2 mp/cap de pui, astfel că în cazul unui efectiv de 5000 capete pui de carne, suprafaţa necesară este de 10.000 mp (1 ha).

Din datele prezentate rezultă o densitate extrem de mică pe suprafaţa de teren.
Factorii de poluare cei mai importanţi la păsări sunt noxele emise şi dejecţiile.

Noxele.

Pentru calcularea corectă a indicelui de ventilaţie, dar şi pentru realizarea instalaţiilor de încălzire trebuie să avem în vedere următoarele aspecte. Ca şi valori aproximative putem spune că o pasăre (raportat la 1 kg greutate vie) degajă: căldură - 6 kcal/kg greutate vie într-o oră; umiditate - 6 g/kg/oră; bioxid de carbon - 438-533 cmc/kg/h, respectiv 4600-5600 cmc/mp/h; amoniac 45,7-53,3 cmc/kg/h, respectiv 480-560 cmp/mp/h; hidrogen sulfurat - 9,53-11,9 cmc/kg/h, respectiv 10-125 cmc/mp/h; praf - cca 0,19-0,23 g/kg/h.

Bilanţul de gaze nocive: cele mai importante gaze nocive luate în calculul nostru sunt degajările de bioxid de carbon (CO2), amoniac (NH3) şi hidrogen sulfurat (H2S). Cantităţile totale se determină cu ajutorul formulei de calcul:

                                                         Yn = cg x N x gn

în care:
Yn reprezintă cantitatea totală de gaze nocive degajate într-o oră (CO2, NH3, H2S);
N - numărul de animale;
gn - cantitatea de gaze nocive degajată de o pasăre într-o oră;
cg - coeficient care ia în calcul şi alte degajări de gaze nocive în adăposturile de creştere şi exploatare a păsărilor, echivalent cu 1,0.

Aplicând formula anterioară, vom avea următoarele valori:

- Pentru 5000 capete pui de carne de 2,7 kg greutate vie, cantitatea totală de gaze nocive degajate într-o oră este de aproximativ 5,38 mc/h;
- Pentru 5000 capete găini ouătoare cu 2,1 kg greutate vie, cantitatea totală de gaze nocive degajate într-o oră este de 4,8 mc/h;

Dejecţiile

- La găinile ouătoare, media pe ciclul de producţie este de 220 g dejecţii, ceea ce înseamnă 1100 kg la un efectiv de 5000 capete. Împărţind această cantitate la 450 zile de producţie rezultă o cantitate de aproximativ 2,45 kg dejecţii pe zi.

- La puii de carne, media pe ciclul de producţie este de 60 g dejecţii, adică 300 kg la 5000 capete. Împărţind această cantitate la 81 zile de producţie rezultă o cantitate de aproximativ 3,7 kg dejecţii pe zi.
Din analiza datelor prezentate anterior, obţinem următoarele valori:

Găini ouătoare:
- Noxe emise - 4,8 mc/h raportat la volumul de aer de pe 20.000 mp (calculăm 1 m de la nivelul solului); o să avem un volum de aer pe suprafaţa fermei de 20.000 mp aer, ceea ce înseamnă o disipare de (atenţie) 4166 ori/h a noxelor emise.
- Dejecţii - 2,45 kg dejecţii pe zi raportat la suprafaţa de 20.000 mp; la o distribuire pe întreaga suprafaţă rezultă (atenţie) 8,16 gr/mp/zi.

Pui de carne:
- Noxe emise - 5,38 mc/h raportat la volumul de aer de pe 10.000 mp (calculăm 1 m de la nivelul solului); o să avem un volum de aer pe suprafaţa fermei de 10.000 mc aer, ceea ce înseamnă o disipare de (atenţie) 1858,73 ori/h a noxelor emise.
- Dejecţii - 3,7 kg dejecţii pe zi, raportat la suprafaţa de 10.000 mp, la o distribuire pe întreaga suprafaţă rezultă (atenţie) 2,82 gr/mp/zi.

Prezentând toate aceste date, rezultă că pentru efective de până la 5000 capete păsări (noi am efectuat calcule pentru plafonul maxim de 5000 capete) distanţa prevăzută în norme - de minim 500 m - nu este justificată.


Ferme de peste 5000 capete - minim 1000 m

Utilizând aceleaşi formule de calcul şi aceleaşi tipuri de ferme (creştere în sistem liber sau free range) pentru categoria - Ferme de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexe avicole industriale - distanţa minimă 1000 m - vom face calcule pentru efective de 10.000 capete. Valorile obţinute sunt următoarele:

Găini ouătoare:
- Noxe emise - 9,6 mc/h, raportat la volumul de aer de pe 40.000 mc (calculăm 1 m de la nivelul solului). O să avem un volum de aer pe suprafaţa fermei de 40.000 mc aer, ceea ce însemană o disipare de (atenţie) 4166 ori/h a noxelor emise.
- Dejecţii - 5,08 kg dejecţii pe zi, raportat la suprafaţa de 40.000 mp, la o distribuire pe întreaga suprafaţă rezultă (atenţie) 7,87 gr/mp/zi.

Pui de carne:
- Noxe emise - 10,76 mc/h raportat la volumul de aer de pe 20.000 mp (1 m de la nivelul solului); o să avem un volum de aer pe suprafaţa fermei de 20.000 mc aer, ceea ce însemană o disipare de (atenţie) 1858,73 ori/h a noxelor emise.
- Dejecţii - 7,4 kg dejecţii pe zi, raportat la suprafaţa de 20.000 mc , la o distribuire pe întreaga suprafaţă rezultă (atenţie) 2,7 gr/mp/zi.

 

Fermierii, obligaţi la cheltuieli inutile

Distanţele minime prevăzute de Ordinul 536/1997 (500 m pentru fermele de până la 5.000 păsări, respectiv 1000 m pentru fermele cu peste 5.000 păsări şi pentru complexele avicole industriale) NU sunt justificate tehnic pentru creşterea păsărilor în sistem liber. Aşadar, autorităţile statului le impun fermierilor nişte cheltuieli inutile (studii de impact sau alegerea unui teren la o distanţă mai mare de zona de locuit).

Se impune să demarăm o procedură pentru modificarea acestor norme care nu au o justificare tehnică.
Menţionăm că datele utilizate pentru toate calculele prezentate în acest articol se regăsec în volumul „Sisteme de adăpost pentru păsări - Standarde de fermă”, manual elaborat de Ministerul Agriculturii şi care are avizul Ministerelor Agriculturii şi Mediului, al ANSVSA şi al Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.


PREVEDERILE ORDINULUI 536/1997, ART. 11

”În cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distanţe, distanţele minime de protecţie sanitară, recomandate între zonele protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi unele riscuri sanitare, sunt următoarele:

 - Ferme de cabaline ... 100 m;
 - Ferme de îngrăşătorii de taurine, până la 500 de capete ... 200 m;
 - Ferme şi îngrăşătorii de taurine, peste 500 de capete ... 500 m;
 - Ferme de păsări, până la 5000 de capete ... 500 m;
 - Ferme de păsări cu peste 5000 de capete şi complexe avicole industriale ... 1000 m;
 - Ferme de ovine ... 100 m;
 - Ferme de porci, până la 2000 de capete ... 500 m;

 - Ferme de porci între 2000 şi 10.000 de capete ... 1000 m;
 - Complexe de porci cu peste 10.000 de capete ... 1500 m;
 - Spitale veterinare ... 30 m;
 - Grajduri de izolare şi de carantină pentru animale ... 100 m;
 - Abatoare, târguri de vite şi baze de recepţie a animalelor ... 500 m;
 - Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală ... 300 m;
 - Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd, în funcţie de mărimea unităţilor zootehnice deservite ... 500 m;
 

- Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin ... 1000 m;
 - Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub 10.000 de capete ... 1000 m;
 - Cimitire de animale, crematorii ... 200 m;
 - Staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti ... 300 m;
 - Staţii de epurare a apelor uzate industriale ... 200 m;
 - Paturi de uscare a nămolurilor ... 300 m;
 - Câmpuri de irigare cu ape uzate ... 300 m;

 - Câmpuri de infiltrare a apelor uzate şi bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor ... 500 m;
 - Depozite controlate de reziduuri solide ... 1000 m;
 - Camere de tratare biotermică a gunoaielor ... 100 m;
 - Crematorii orăşeneşti de gunoi ... 1000 m;
 - Autobazele serviciilor de salubritate ... 200 m;
 - Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport ... 50 m;
 - Cimitire ... 50 m.

Aceste unităţi se vor amplasa în afara arterelor de mare circulaţie, respectându-se aceleaşi condiţii de distanţă. Aceste distanţe pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de institute specializate”.

Vizualizat: 10538 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [138]  
Pagini: [2]  «  1 2   
138.
bref - ATENTIE !!
|
01. 05, 2014. Sunday 21:08
La oameni, posibile căi de infectare sunt: consumul de carme contaminată ori de apă, hrană contaminată cu dejecţii animale. Cei care locuiesc în apropierea fermelor sunt şi ei expuşi unui risc deosebit de infestare.
137.
bref - ATENTIE !!
|
01. 05, 2014. Sunday 21:08
La oameni, posibile căi de infectare sunt: consumul de carme contaminată ori de apă, hrană contaminată cu dejecţii animale. Cei care locuiesc în apropierea fermelor sunt şi ei expuşi unui risc deosebit de infestare.
136.
bref - ATENTIE !!
|
01. 05, 2014. Sunday 21:08
La oameni, posibile căi de infectare sunt: consumul de carme contaminată ori de apă, hrană contaminată cu dejecţii animale. Cei care locuiesc în apropierea fermelor sunt şi ei expuşi unui risc deosebit de infestare.
135.
bref - ATENTIE !!
|
01. 05, 2014. Sunday 21:08
La oameni, posibile căi de infectare sunt: consumul de carme contaminată ori de apă, hrană contaminată cu dejecţii animale. Cei care locuiesc în apropierea fermelor sunt şi ei expuşi unui risc deosebit de infestare.
134.
DESPRE AMPLASAREA FERMELOR IN TARI CIVILIZATE
|
01. 05, 2014. Sunday 20:52
Isi inchipuie cineva contribuabilul german, belgian sau suedez stand in miros de balegar ca asa au dat calculele?
133.
DESPRE AMPLASAREA FERMELOR IN TARI CIVILIZATE
|
01. 05, 2014. Sunday 20:52
Isi inchipuie cineva contribuabilul german, belgian sau suedez stand in miros de balegar ca asa au dat calculele?
132.
Documentul BREF (pag. 70-71)
|
01. 05, 2014. Sunday 20:51
BREF arata faptul ca bioaerosolii care sunt evacuati contin antibiotice care creeaza rezistenta la antibiotice luate efect al unor boli. Acestia NU SE MAI POT TRATA IN MOD CORESPUNZATOR pentru ca au inhalat deja doze consistente de aerosoli incarcati cu antibiotice de la fermele de porci, gaini etc.
131.
Cititi LEGILE
|
01. 05, 2014. Sunday 20:47
In afara de OMS 536/1997 si Legea 204/2008 care NU PERMIT sa aduceti ferma aproape de ultima casa si drum national mai sunt prevederi foarte importante in DOCUMENTUL BREF care arata DE CE NU SE POATE - cititi pag. 70 (jos) si 71 despre RISCURILE DE ORDIN SANITAR PRIVIND SANATATEA PUBLICA!!!
130.
Legea 204
|
11. 09, 2013. Saturday 03:47
D-le Stafie, Vad ca va pricepeti la amplasarea fermelor de gaini. Sint de acord ca in Vest fermele au o technologie avansata si nu miroase. Nu stiu cum se face ca la noi PUTE si la 2 Km de ferma. Cum explicati asta? Apoi este legea 204 din 208 care spune clar ca nu se pot construi asezari umane in zona de protectie sanitara. Nu vreau sa spun ca cineva ar fi atit de prost sa construiasca linga o ferma de gaini dar, daca ar putea, legea 204 nu i-ar da voie. Va rog sa comentati. Multumesc.
129.
Leonard Constantin STAFIE
|
10. 21, 2013. Monday 15:35
sa inteleg ca statul German, Austriac sau Belgian nu asigura sanatatea si igiena publica? Va rog nu mai defilati cu diverse articole din lege sau argumente fara nici un suport. Eu nu am discutat despre ferme de 500.000 capete doar faceam un calcul pentru o ferma in sistem traditional care isi desfasoara activitatea pe cateva ha deci o densitate pe mp f f mica. Discutia fiind argumentata tehnic si nu pe povesti. Nici eu nu sunt de acord ca o ferma de mare capacitate sa o amplasezi la 30 m de ultima casa. Nu sunt de acord cu polemicile de dragul polemicilor si cu franturi de articole de legi si asa mai departe....multumesc
128.
CONSTITUTIA ROMANIEI
|
10. 19, 2013. Saturday 22:29
ART. 34 Dreptul la ocrotirea sănătătii (1) Dreptul la ocrotirea sănătătii este garantat. (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei si a sănătătii publice. Adica sa respecte LEGEA 536!!!!
127.
Dl. Stafie - va rog nu invatzati lumea sa faca ilegalitati
|
10. 19, 2013. Saturday 22:06
Am auzit de o ferma undeva in sudul tarii care este amplasata in mod incredibil - NU SE POATE INCALCA LEGEA 536 !! Nu riscatzi in baza unor calcule !!!!
126.
dl Stafie
|
10. 17, 2013. Thursday 23:15
va luati gainile in sufragerie?
125.
Leonard Constantin STAFIE
|
10. 16, 2013. Wednesday 09:27
conform formulei The proposed formula is inspired by the national guidelines applied in Germany (TA-Luft and VDI), in Holland, in Switzerland, in Quebec, in Austria and in the Flemish part of Belgium (Gent University and Flemish regulation). It exploits the chief assets of each of them: the factor dynamics of German and Flemish methods, the Dutch approach to take the land use categories into account, the type of equation proposed by Austria and the order of magnitude of distances calculated by Austrian, Swiss and Dutch guidelines. de vericat la http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/23841/1/developmentvalidating.pdf aplicand formula penru o ferma de 70000 distanta pana la ultima casa este de maxim 100 m. nu cred ca suntem noi mai destepti decat studiul specificat mai sus.
124.
Leonard Constantin STAFIE
|
10. 11, 2013. Friday 19:57
Is there a risk that dust emissions from the housings will cause respiratory diseases in residents, especially in children? No. A comprehensive study by the Lower Saxony health agency in 2004 confirmed that the exhaust from intensive farming facilities do not have any effects on the health of local residents. The study showed that children with normal sensitivity, who live in the area surrounding animal housings, do not suffer from asthma any more frequently than other children. (Source: nlga.niedersachsen.de)
123.
Metoda "germana" TA Luft
|
10. 08, 2013. Tuesday 21:41
Exista o metoda germana denumita "TA Luft" care prevede anumite distante - reduse - intre limita fermei si casele oamenilor... cine o foloseste sa stie dinainte ca in germania nu este singura, ca ea are niste conditii foarte dure pentru tehnologie care nu se prevad prin romania... doar nu isi inchipuie cineva pe Frantz stand in miros de gainatz!!
122.
Leonard Constantin STAFIE
|
09. 20, 2013. Friday 10:25
nu inteleg mesajul va rog sa fiti mai explicit
121.
din 450m nu poate face nimeni 1000!!!
|
09. 01, 2013. Sunday 23:44
asta e... e amplasata aiurea ... nu inteleg cum a fost posibil asa ceva...
120.
Leonard Constantin STAFIE
|
08. 22, 2013. Thursday 19:51
Va urez mult succes si sa ma tineti la curent cu stadiul dosarului. ar fi interesanta speta.
119.
Dl. Stafie
|
08. 21, 2013. Wednesday 22:17
Cand ati stat ultima data in miros de gainaț cu toate calculele la zi? Sigur ca din calcule poate iesi una - dar viatza bate filmul, iar calculele facute in VALEA MARE , DAMBOVITA au condus la Judecatorie
118.
Leonard Constantin STAFIE
|
08. 17, 2013. Saturday 14:24
fara suparare dar nu ati citit aritcolul si nu faceti nici o diferenta intre cresterea in sistem traditional pentru care am facut eu calculele si ce imi prezentati dumneavoastra. Dar fara sa fiu rautacios cate animale au vecini i dumneavoastra si unde au wc-ul?
117.
se impune sa veniti la fata locului
|
08. 13, 2013. Tuesday 19:57
sa vedeti o ferma de 40.000 de gaini din 70.000 daca miroase sau nu de la 400m fata de prima casa domnule doctor Stafie. Realitatea bate filmulbin Valea Mare din jud. Dambovita !!!
116.
lasati ordinul ministerului sanatatii cum este
|
08. 13, 2013. Tuesday 05:41
in acest fel se diminueaza posibilitatea de a se intampla ce se inrampla in valea mare, dambovita. veniti sa vorbiti cu oamenii de acolo, care stau la DN 7!!!!
115.
tzara de gainarii
|
08. 13, 2013. Tuesday 05:37
prin urmare dl. Stafie daca in Danemarca miroase a porc ar putea mirosi si in Romania a gainatz?? Va repet, venitzi in Valea Mare , Damvovita , sa vedeti ferma de 70.000 de gaini amplasata la 400m de casele oamenilor, este practic la fel ca in Elvetia!!! Aerosoli galini gratis !!!
114.
poluare ferma gaini valea mare dambovita
|
08. 12, 2013. Monday 00:10
dl Stafie, Ordinul MS nu face nicio distinctie intre tipuri de ferme. nu mai mintiti oamenii cu calcule!!! Veniti sa mirositi gainatz de la o ferma pe bani europeni cu toate calculele la zi !!! O MIZERIE !!!
113.
Leonard Constantin STAFIE
|
08. 08, 2013. Thursday 17:15
in primul rand in acest articol am discutat despre alte tipuri de ferme avicole decat cele din sistem industrial, in al doilea rand am rugamintea daca aveti posibilitatea sa ajungeti in Danemarca acolo totata tara miroasa a porc dar nu este nici o problema penru danezi
112.
Valea Mare Judetul Dambovita
|
08. 07, 2013. Wednesday 21:45
Cine crede ca distanta de 1.000 de metri este prea mare sa vina la noi in comuna, in special pe timpul verii sa vedeti cum miros dejectiile de la o ferma de gaini!!!! Va asteptam domnule Stafie - este la Km 82 pe DN 7 BUCURESTI-PITESTI. In plus se simte si in masina, sunt decat 400m de DN 7 - total ilegal!!!
111.
veniti sa vedeti in valea mare judetul dambovita tragedie
|
08. 07, 2013. Wednesday 21:42
Daca dvs considerati ca 1000 de metri este o distanta PREA MARE veniti sa vedeti ce inseamna 500 de metri in judetul Dambovita Com Valea Mare si o renuntati la aberatii!!!!!
110.
Leonard Constantin STAFIE
|
07. 20, 2013. Saturday 12:47
daca discutam despre acest tip de ferma in sistem liber nu este nici o problema, a-si locui impreuna cu familia chiar in ferma. nu discutam despre sute de mii de pasari sau alte tipuri de specii. dupa cum puneti dumneavoastra problema atunci nu ar trebui sa mai existe nici un animal in intravilanul satelor romanesti si eventual nici un caine, ca si ala polueaza fonic.
109.
ORDINUL ESTE CORECT
|
07. 20, 2013. Saturday 09:19
dar daca ar locui langa ferma familia sau copii dumneavoastra, ati mai fi de acord cu poluarea aceasta minima, calculata de dumneavoastra?
108.
amplasarea fermelor in orase
|
07. 11, 2012. Wednesday 11:10
din cate stiu eu in unele orase, sper sa nu gresesc, este interzisa cu desavarsire cresterea anmalelor. Leonard Stafie
107.
ferma in bucuresti
|
06. 10, 2012. Sunday 11:56
daca am spatiu in bucuresti pot sa fac o ferma mica de pasari? astept raspuns si la catlinart@gmail.com multumesc
106.
tampenii
|
05. 24, 2012. Thursday 15:20
sunt mai sanatoase oul din fermele mari sau din cele mici , unde proprietarul este 16 ore intre gaini si are grija ca si de copiii sai? domnilor SUS PUSI AI AGRICULTURII
105.
Amplasarea fermelor avicole - distanţele minime impuse sunt nejustificate tehnic
|
04. 30, 2012. Monday 12:18
Daca eu ma invecinez cu scoala din sat,din start am iesit din calcul cu privire la infiintarea unei microferme de pasari ouatoare.Este adavarat? loc am destul pentru 1000 de pasari,dar ce fac cu distanta? Ce spuneti d/le STAFIE? Va multumesc anticipat.
104.
Romania 1950
|
04. 29, 2012. Sunday 20:46
Cei care fac legile nu le coace minte si nici nu stiu ce tehnologii exista. Poti construi o ferma de pasari care sa nu dea in aer nimic si nici pe pamant,ei nu stiu.Dar orice respingere trebuie justificata, iar in caz de rea credinta, recomand cu caldura o bataie. Si va aproba ca sa n-o ia din nou. Apoi fiecare vrea sa faca ferma langa locuintele muncitorilor, aflati in localitate. Dar sunt dezavantaje clare in tara noastra. Furturile. Daca ai ferma in camp, o poti monitoriza perfect si nici nu are contact cu agenti patogeni de la gospodariile taranesti. Angajezi paznicul de la poarta cu permis categoria D si vine direct la serviciu cu muncitorii in autobuz. Parerea mea, este ca ferma este bine sa fie la cat mai mare distanta de localitate. Cu tehnologia actuala, nu poluezi cu nimic de poti face si un parc de distractii langa ea. Mai ales daca evacuezi gazele epurate la inaltime. Dar daca ar fi prea multe ferme de pasari nu am mai putea lua puiul cu 2,5 e/kg ci doar cu 1 e/kg si atunci cica am saraci. Poate asa gandesc functionarii nostri pusi de politicienii...lor. Ca ai mei nu sunt nici intr-un caz.
103.
Ordin ilegal, neconstitutional si antieuropean
|
04. 18, 2012. Wednesday 15:33
Acest ordin trebuie abrogat. De fapt el este in contradictie cu reglementarile europene si cu articole din Constitutia Romaniei. Din pacate autoritatilor locale le convine de minune acest ordin pt a hartui si amenda fermieri de buna credinta care pe locul stramosilor lor continua o a activitate legitima de crestere a animalelor!
102.
Distanta
|
04. 17, 2012. Tuesday 09:26
In principiu se calculeaza pana la ultima casa dr ing Leonard Constanin Stafie
101.
mara
|
04. 11, 2012. Wednesday 22:30
ce reprezinta distantele scrise in ordin? Distanta de cea mai apropiata gospodarie?
Rezultate: [138]  
Pagini: [2]  «  1 2   
Reclama header after big part 3 pages

Video

Hibridul SY Experto - producţie record

Hibridul SY Experto - producţie record

Chiar dacă anul agricol nu a fost unul uşor, Cosmin Micu a obţinut o producţie medie de 4375kg/ha la floarea soarelui de pe cele 75ha cultivate cu hibridul SY Experto de la Syngenta. Hibridul high-oleic SY Experto se remarcă printr-o toleranță foarte bună la mană, rezistenţă la frânge şi 87% conţinut de acid oleic.

 

Interviu cu Cosmin Micu, fermier

Procereal Agrosan, loc. Mănăştur, jud. Arad.

În vizită la văcuţele melomane de la Doaga Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019
START Campanie de primăvară. Tu ce alegi?

Iarnă fără zăpadă sau ploi, secetă pedologică... vremea nu e deloc prietenoasă. Cum staţi cu lucrările specifice campaniei de primăvară pregătirea terenului/semănat? Ce hibrizi alegeţi? Vă rog, scrieţi în comentariu ce sămânţă cumpăraţi, de la cine şi judeţul în care lucraţi terenul!