Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Amplasarea fermelor avicole - distanţele minime impuse sunt nejustificate tehnic

Publicat: 10 aprilie 2012 - 13:00

În ultima perioadă m-am lovit tot mai des de problema distanţei dintre viitoarea fermă de păsări şi ultima casă de locuit. În demersul de înfiinţare a unei exploataţii zootehnice neplăcerile apar în momentul în care beneficiarul doreşte să autorizeze ferma la Direcţia de Sănătate Publică şi la Agenţia pentru Protecţia Mediului

Click pe poza pentru galerie!

În majoritatea cazurilor, în momentul în care viitorul fermier depune documentaţia pentru obţinerea autorizaţiilor, aceasta este respinsă în baza art. 11 din Ordinul 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Culmea este că nimeni nu informează fermierul că aceste distanţe minime prevăzute în ordin se pot reduce prin realizarea a două studii de impact: unul asupra sănătăţii populaţiei şi al doilea asupra mediului, cu toate că textul legii precizează că acele distanţe minime de protecţie sanitară se recomandă numai „în cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distanţe”.

 

Fermierul are două posibilităţi:

Fie construieşte ferma cât mai departe de ultima zonă locuită, ca să se încadreze în distanţa precizată de această normă; fie realizeză cele două studii de impact, menţionate anterior.

Din punct de vedere financiar, ambele variante sunt la fel de costisitoare. Pentru a schimba categoria de folosinţă a unui hectar de teren arabil în teren pentru construcţii e nevoie de o sumă de aproximativ 10.000 lei, iar pentru a realiza cele două studii, se ajunge cam la aceeaşi valoare.

Din punctul meu de vedere, legislaţia naţională obligă fermierul să suporte nişte costuri inutile şi consider că această normă ar trebui să fie adaptată noilor cerinţe şi sisteme de creştere practicate în zootehnie.
Pentru exemplificare, o să vă prezint nişte calcule simple care demonstrează că aceste distanţe nu sunt viabile.

 

Ferme de până la 5000 capete - minim 500 m

În cazul amplasării fermelor de până la 5.000 capete la o distanţă de minim 500 m, pentru creşterea în sistem liber (conform regulamentelor europene) avem nevoie de urmatoarele suprafeţe (pentru păşune, livadă, fâneaţă etc.):

- Pentru găini ouătoare în sistem liber (notarea oului cu cifra 1) - 4 mp teren/cap de găină; deci în cazul unui efectiv de 5000 capete găini ouătoare suprafaţa necesară este de 20.000 mp (2 ha).

- Pentru puii de carne crescuţi în sistem tradiţional avem nevoie de 2 mp/cap de pui, astfel că în cazul unui efectiv de 5000 capete pui de carne, suprafaţa necesară este de 10.000 mp (1 ha).

Din datele prezentate rezultă o densitate extrem de mică pe suprafaţa de teren.
Factorii de poluare cei mai importanţi la păsări sunt noxele emise şi dejecţiile.

Noxele.

Pentru calcularea corectă a indicelui de ventilaţie, dar şi pentru realizarea instalaţiilor de încălzire trebuie să avem în vedere următoarele aspecte. Ca şi valori aproximative putem spune că o pasăre (raportat la 1 kg greutate vie) degajă: căldură - 6 kcal/kg greutate vie într-o oră; umiditate - 6 g/kg/oră; bioxid de carbon - 438-533 cmc/kg/h, respectiv 4600-5600 cmc/mp/h; amoniac 45,7-53,3 cmc/kg/h, respectiv 480-560 cmp/mp/h; hidrogen sulfurat - 9,53-11,9 cmc/kg/h, respectiv 10-125 cmc/mp/h; praf - cca 0,19-0,23 g/kg/h.

Bilanţul de gaze nocive: cele mai importante gaze nocive luate în calculul nostru sunt degajările de bioxid de carbon (CO2), amoniac (NH3) şi hidrogen sulfurat (H2S). Cantităţile totale se determină cu ajutorul formulei de calcul:

                                                         Yn = cg x N x gn

în care:
Yn reprezintă cantitatea totală de gaze nocive degajate într-o oră (CO2, NH3, H2S);
N - numărul de animale;
gn - cantitatea de gaze nocive degajată de o pasăre într-o oră;
cg - coeficient care ia în calcul şi alte degajări de gaze nocive în adăposturile de creştere şi exploatare a păsărilor, echivalent cu 1,0.

Aplicând formula anterioară, vom avea următoarele valori:

- Pentru 5000 capete pui de carne de 2,7 kg greutate vie, cantitatea totală de gaze nocive degajate într-o oră este de aproximativ 5,38 mc/h;
- Pentru 5000 capete găini ouătoare cu 2,1 kg greutate vie, cantitatea totală de gaze nocive degajate într-o oră este de 4,8 mc/h;

Dejecţiile

- La găinile ouătoare, media pe ciclul de producţie este de 220 g dejecţii, ceea ce înseamnă 1100 kg la un efectiv de 5000 capete. Împărţind această cantitate la 450 zile de producţie rezultă o cantitate de aproximativ 2,45 kg dejecţii pe zi.

- La puii de carne, media pe ciclul de producţie este de 60 g dejecţii, adică 300 kg la 5000 capete. Împărţind această cantitate la 81 zile de producţie rezultă o cantitate de aproximativ 3,7 kg dejecţii pe zi.
Din analiza datelor prezentate anterior, obţinem următoarele valori:

Găini ouătoare:
- Noxe emise - 4,8 mc/h raportat la volumul de aer de pe 20.000 mp (calculăm 1 m de la nivelul solului); o să avem un volum de aer pe suprafaţa fermei de 20.000 mp aer, ceea ce înseamnă o disipare de (atenţie) 4166 ori/h a noxelor emise.
- Dejecţii - 2,45 kg dejecţii pe zi raportat la suprafaţa de 20.000 mp; la o distribuire pe întreaga suprafaţă rezultă (atenţie) 8,16 gr/mp/zi.

Pui de carne:
- Noxe emise - 5,38 mc/h raportat la volumul de aer de pe 10.000 mp (calculăm 1 m de la nivelul solului); o să avem un volum de aer pe suprafaţa fermei de 10.000 mc aer, ceea ce înseamnă o disipare de (atenţie) 1858,73 ori/h a noxelor emise.
- Dejecţii - 3,7 kg dejecţii pe zi, raportat la suprafaţa de 10.000 mp, la o distribuire pe întreaga suprafaţă rezultă (atenţie) 2,82 gr/mp/zi.

Prezentând toate aceste date, rezultă că pentru efective de până la 5000 capete păsări (noi am efectuat calcule pentru plafonul maxim de 5000 capete) distanţa prevăzută în norme - de minim 500 m - nu este justificată.


Ferme de peste 5000 capete - minim 1000 m

Utilizând aceleaşi formule de calcul şi aceleaşi tipuri de ferme (creştere în sistem liber sau free range) pentru categoria - Ferme de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexe avicole industriale - distanţa minimă 1000 m - vom face calcule pentru efective de 10.000 capete. Valorile obţinute sunt următoarele:

Găini ouătoare:
- Noxe emise - 9,6 mc/h, raportat la volumul de aer de pe 40.000 mc (calculăm 1 m de la nivelul solului). O să avem un volum de aer pe suprafaţa fermei de 40.000 mc aer, ceea ce însemană o disipare de (atenţie) 4166 ori/h a noxelor emise.
- Dejecţii - 5,08 kg dejecţii pe zi, raportat la suprafaţa de 40.000 mp, la o distribuire pe întreaga suprafaţă rezultă (atenţie) 7,87 gr/mp/zi.

Pui de carne:
- Noxe emise - 10,76 mc/h raportat la volumul de aer de pe 20.000 mp (1 m de la nivelul solului); o să avem un volum de aer pe suprafaţa fermei de 20.000 mc aer, ceea ce însemană o disipare de (atenţie) 1858,73 ori/h a noxelor emise.
- Dejecţii - 7,4 kg dejecţii pe zi, raportat la suprafaţa de 20.000 mc , la o distribuire pe întreaga suprafaţă rezultă (atenţie) 2,7 gr/mp/zi.

 

Fermierii, obligaţi la cheltuieli inutile

Distanţele minime prevăzute de Ordinul 536/1997 (500 m pentru fermele de până la 5.000 păsări, respectiv 1000 m pentru fermele cu peste 5.000 păsări şi pentru complexele avicole industriale) NU sunt justificate tehnic pentru creşterea păsărilor în sistem liber. Aşadar, autorităţile statului le impun fermierilor nişte cheltuieli inutile (studii de impact sau alegerea unui teren la o distanţă mai mare de zona de locuit).

Se impune să demarăm o procedură pentru modificarea acestor norme care nu au o justificare tehnică.
Menţionăm că datele utilizate pentru toate calculele prezentate în acest articol se regăsec în volumul „Sisteme de adăpost pentru păsări - Standarde de fermă”, manual elaborat de Ministerul Agriculturii şi care are avizul Ministerelor Agriculturii şi Mediului, al ANSVSA şi al Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.


PREVEDERILE ORDINULUI 536/1997, ART. 11

”În cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distanţe, distanţele minime de protecţie sanitară, recomandate între zonele protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi unele riscuri sanitare, sunt următoarele:

 - Ferme de cabaline ... 100 m;
 - Ferme de îngrăşătorii de taurine, până la 500 de capete ... 200 m;
 - Ferme şi îngrăşătorii de taurine, peste 500 de capete ... 500 m;
 - Ferme de păsări, până la 5000 de capete ... 500 m;
 - Ferme de păsări cu peste 5000 de capete şi complexe avicole industriale ... 1000 m;
 - Ferme de ovine ... 100 m;
 - Ferme de porci, până la 2000 de capete ... 500 m;

 - Ferme de porci între 2000 şi 10.000 de capete ... 1000 m;
 - Complexe de porci cu peste 10.000 de capete ... 1500 m;
 - Spitale veterinare ... 30 m;
 - Grajduri de izolare şi de carantină pentru animale ... 100 m;
 - Abatoare, târguri de vite şi baze de recepţie a animalelor ... 500 m;
 - Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală ... 300 m;
 - Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd, în funcţie de mărimea unităţilor zootehnice deservite ... 500 m;
 

- Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin ... 1000 m;
 - Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub 10.000 de capete ... 1000 m;
 - Cimitire de animale, crematorii ... 200 m;
 - Staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti ... 300 m;
 - Staţii de epurare a apelor uzate industriale ... 200 m;
 - Paturi de uscare a nămolurilor ... 300 m;
 - Câmpuri de irigare cu ape uzate ... 300 m;

 - Câmpuri de infiltrare a apelor uzate şi bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor ... 500 m;
 - Depozite controlate de reziduuri solide ... 1000 m;
 - Camere de tratare biotermică a gunoaielor ... 100 m;
 - Crematorii orăşeneşti de gunoi ... 1000 m;
 - Autobazele serviciilor de salubritate ... 200 m;
 - Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport ... 50 m;
 - Cimitire ... 50 m.

Aceste unităţi se vor amplasa în afara arterelor de mare circulaţie, respectându-se aceleaşi condiţii de distanţă. Aceste distanţe pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de institute specializate”.

Vizualizat: 11871 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [138]  
Pagini: [2]  1 2   »   
100.
Va oferim finantare 100%
|
07. 05, 2016. Tuesday 09:16
Va oferim finantare 100%, împrumuturi internaționale, un miliard sau mai mult, cea mai bună șansă este aici pentru ambele organisme să coopereze și împrumuturi personale. Toată lumea știe 21 de ani de experiență în afaceri ca un broker de credit ipotecar, agentul comercial. Corporation mea, împrumuturi de afaceri creative, Inc este înregistrată atât în brokeraj Marea Britanie, de brokeraj de credite, în mod direct la numeroase creditori, inclusiv bănci, "moale" bani și bani din greu creditorii privați. Vă rugăm să nu întrebați ce sunt parametrii mei de împrumut, deoarece fiecare scenariu de împrumut este diferit Va oferim cea mai bună asistență financiară, finanțe de investiții contactați-ne acum la e-mailul nostru. Nu există nici o "o mărime se potrivește tuturor", ne contactați prin e-mail: cherishhouseofloans@gmail.com, cherishhouseofloans@gmail.com
99.
LA Floresti Cluj
|
05. 20, 2016. Friday 09:10
din punctul meu de vedere vina principala o au cei care au emis autorizatii de construire langa ferme iar in al doilea rand cei care au cumparat case pentru ca nu au studiat cu atentie locatia. nu au vazut cand au cumparat casele ca exista o ferma? sau au considerat ca vor reusi sa inchida ferma pentru ca ei au case de fite?
98.
Cine din vecinii fermei este "colonizat"?
|
05. 16, 2016. Monday 22:31
Practic este "baba-oarba" ! Raspunsulcorect este ca oricine poate fi "colonizat"! Multumim DSP Cluj!
97.
poate faceti si in spitalea
|
05. 16, 2016. Monday 09:23
ETAPELE DECONTAMINĂRII La decontaminare, lucrările se execută în ordinea următoare: - evacuarea mecanică a aşternutului existent şi a părţii grosiere a aşternutului; - finisarea şi eliminarea tuturor rămăşiţelor din perimetrul halei; - flambarea tuturor suprafeţelor din hala de producţie; - spălarea halei: tavanul, utilajele, pardoseala, buncărele de furajare, ventilatoarele, aleile de deservire; - aspersia cu soluţie decontaminantă, apoi văruirea; - termonebulizare I, apoi introducerea aşternutului în adăpost; - din nou apersia cu soluţie decontaminantă; - reglaje hală şi izolaţie termică; - termonebulizare II.
96.
Atentie nu pasati pisica moarta in sectorul zootehnic
|
05. 16, 2016. Monday 09:11
de acord masuri sporite in spitale nu sa rupeti gatul fermierilor ca oricum nu va pricepeti. BACTERII REZISTENTE LA BIOCIDE SI ANTIBIOTICE...datorita incompetentii sau.....In loc sa cautati scuye si sa omoriti un sector mai bine va faceti treaba prin spitale
95.
DSP - INSP - Ministerul Sanatatii
|
05. 15, 2016. Sunday 11:21
Atentie institutii ale statului! Probabil fanilor aducerii fermelor zootehnice in interiorul localitatilor nu se asteptau la aceasta turnura a prezumtivului dezastru de sanatate publica datorat posibilei lipse de eficienta a biocidelor. Situatia este cred similara in ceea ce priveste consumul de antibiotice in ferme - control "din parti"! Ca urmare ar trebui controlate zonele limitrofe fermelor zootehnice - dar un control serios de sanatate publica --- sa vedem cine este "colonizat" si cine nu... si DSP sa ia masuri energice...
94.
BACTERII REZISTENTE LA BIOCIDE SI ANTIBIOTICE
|
05. 15, 2016. Sunday 11:16
ANONIMULE !! TU CARE AI POSTAT "Actiune in justitie..." -- ce zici de distractia nationala iesita pe tema lipsei de control pe infectii nosocomiale?? Ce zici daca vine cineva si ia probe de pe palele ventilatoarelor?
93.
excelent!!!
|
02. 02, 2016. Tuesday 08:43
dar daca o sa cada drobul de sare? si o sa apara febra Q. de ce nu mutati si spitalele din oras, mai ales cele de boli infectioasa?
92.
tip de teren....
|
02. 02, 2016. Tuesday 08:42
cred ca in alta tara si nu in Romania
91.
Tip de teren
|
02. 01, 2016. Monday 17:39
Eu nu inteleg de ce daca sunt probleme cu distanta unde se poate construi o ferma avicola nu se aproba construirea lor in zonele extravilane. mult mai simplu din toate punctele de vedere.
90.
EXCELENT !!
|
12. 18, 2015. Friday 10:22
Stimate Domnue Doctor, vin sa pun o ferma de capre (... febra "Q"...) la dumneavoastra, la gard?
89.
Leonard Constantin STAFIE
|
12. 17, 2015. Thursday 08:51
Dear Sir,In the EU legislation on animal health minimum distances between holdings and urban residential areas are not laid down for any livestock species. Stimate domn, În legislația UE privind sănătatea animalelor nu există prevederi care să reglementeze distanțe minime între exploatațiile agricole și zonele rezidențiale urbane pentru nicio specie de animale. Cu stimă, AGRI-ANIMAL-PRODUCTS-INT European Commission DG Agriculture and Rural Development Unit C3 - Animal products
88.
nstitutul National de Sanatate Publica Bucuresti
|
11. 23, 2015. Monday 09:00
de ce nu ii ntrebi personal? sunt si eu curios sa vad niste cercetari facute de ei nu copiate
87.
nstitutul National de Sanatate Publica Bucuresti
|
11. 23, 2015. Monday 09:00
de ce nu ii ntrebi personal? sunt si eu curios sa vad niste cercetari facute de ei nu copiate
86.
nstitutul National de Sanatate Publica Bucuresti
|
11. 23, 2015. Monday 09:00
de ce nu ii ntrebi personal? sunt si eu curios sa vad niste cercetari facute de ei nu copiate
85.
Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti
|
11. 22, 2015. Sunday 21:22
Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti are cunostinta sau NU ARE CUNOSTINTA de riscurile de sanatate publica datorate amplasarii mult prea apropiate a FERMELOR ZOOTEHNICE de casele oamenilor???
84.
mirosul de balega
|
10. 15, 2015. Thursday 15:56
Mai destetule deci fermele dinainte de 90 care aveau peste 1000 capete taurine nu aveau bacterii si ciuperci iar acum unul cu 10 vaci este plin de bacterii. Esti destept tare.
83.
Mirosul de balega si de gainatz = moarte
|
10. 14, 2015. Wednesday 19:25
Mey, nu mai este mirosul ala de balegar pe care il stii tu din copilarie - acum mirosul "industrial" de ferma de mare capacitate inseamna si bacterii, virusuri si ciuperci care vin odata cu mirosul, baga-ti mintile in CAP!!
82.
comentarii
|
10. 10, 2015. Saturday 12:43
Ei nu mai inteleg nimic, ai devenit asa de sensibili taranii nostru ca nu mai suporta mirosul de la animale. Dar au uitat oare ca unde miroase a baliga miroase a bani! Sa se mute la oras daca sunt asa de sensibili
81.
Caprele lucreaza la DSP
|
10. 08, 2015. Thursday 20:52
Pentru ca nu exista baza legala, problema caprelor necesitand rezolvare prin Ordin de Ministru. Si asa OMS 119/2014 este "subtire"... ce sa mai zicem de CAPRE...
80.
Cinste DSP si inconpetenta totala
|
09. 30, 2015. Wednesday 15:13
Vreau si eu sa stiu de ce sunt obligat sa stau cu mirosul a 60 de capre sub nas la 15 m de locuinta sa fac reclamatii dupa reclamatii la DSP Oradea fara sa ia masuri spunind ca nu se poate face nimic cind defapt e de datoria lor sa ia masuri darasta e traim in Rominia unde probabil trebuie sa ne facem dreptate cu parul pt ca institutiile noastre nu sunt in masura sa ne rezolve problemele pt ca sunt pline de oameni pusi dupa ureche .rude .si pe baza de spaga
79.
ucati-va DSP-uri ! ! ! Joaca-te INSP ! ! !
|
09. 22, 2015. Tuesday 13:56
nu inteleg deloc afirmattile cu DSP si INSP atat timp cat ordinul este in vigoare. eu sunt deranjat de un alt lucru. De ce sunteti deranjati ca este pusa in discutie corectitudinea acestui ordin? Sa inteleg ca nu avem voie sa punem dezbaterii publice un ordin de minstru sao o lege, sau nu putem cere corectarea acestuia? atunci nu mai este democratie ci dictatura.
78.
Jucati-va DSP-uri ! ! ! Joaca-te INSP ! ! !
|
09. 20, 2015. Sunday 20:53
.... Extemporal la fantezie !!! ...
77.
Atentie DSP-uri ! ! !
|
09. 20, 2015. Sunday 20:50
De la o vreme incolo ... a nu mai respecta Ordinul 119/2014 ... inseamna a da extemporale, jucati-va ... o sa va terminati pixurile...
76.
Abrogarea Ordinului
|
09. 09, 2015. Wednesday 09:21
Abrogarea Ordinului de urgenta... pai normal ca nu doriti remediaerea acestui ordin ca dupa aia nu aveti motive sa intrati in ferme si sa luati spaga trantorilor de la DSP ca de fapt asta este motivul pentru care tineti cu dintii de acest Ordin. spagari nenorociti! ar trebui sa mutati si spitalele in afara oraselor deoarece sunt pline cu bacterii rezistente la antibiotice. Spagarilor, in loc sa va vedeti de treaba voastra va bagati in ferme ca sa aveti de mancare la degeaba.
75.
dreptul la munca si un trai decent
|
08. 01, 2015. Saturday 10:52
Este stipulat in Constitutia României.pe timpul lui tovarasilor satele românești erau pline de animale si nu mai plângea nimeni. Acum suntem saraci si fudui vorbim de un mediu curat dar mu aruncam deseurile menajere la tomberon si nici selectiv. Avem wc-ul in fundul curtii nu folosim pasta de dinti si săpun dar vrem un mediu curat.
74.
Dreptul la un mediu inconjurator curat si protejat
|
07. 29, 2015. Wednesday 16:26
Este prevazut in constitutie vacarilor...!!!
73.
Orasenii de la sate
|
07. 07, 2015. Tuesday 09:59
..mai terminati odata cu figurile de oraseni gingasi.Auzi la ei " nu mai suport mirosul, am dreptul la aer curat". Imi vine sa vomit pe voi. Sunt sigur ca majoritatea mergeti la colt dupa paine cu masina, ca deh ,sunteti domni de oras .Cati dintre voi care va tot vaitati aici cu aerul vostru curat, circulati cu bicicleta,sau macar va trece prin neuronul ala stingher gandul de a participa (sau macar aproba) la manifestatii pentru piste de biciclete in orasul asta dobitocesc, asa cum exista in toate orasele civilizate? Unu spunea ceve despre rahatul de caini de pe trotuare, dar nu se gandea dobitocul ca asta e doar consecinta inexistentei in tot orasul asta a unui tarc dedicat pentru caini.E de rasul lumii.
72.
Infringement ... Ce ziceti... se pune de un infringement iresponsabililor?
|
06. 17, 2015. Wednesday 13:06
la ce te referi domnule iresponsabil ca nu intelegm Infringement ... Ce ziceti... se pune de un infringement iresponsabililor?
71.
Infringement
|
06. 16, 2015. Tuesday 16:24
Ce ziceti... se pune de un infringement iresponsabililor?
70.
IPU>>>>>>
|
06. 14, 2015. Sunday 07:57
BRE IPU nu ar fi mai bine sa iti pui tu celule fotovoltaice si sa te muti la oras ca acolo nu pute si sa lasi satul in pace si taranul sa isi castige existenta si sa creasca animale? Veri cartier de vile nu ai decat sa iti faci in buricul targului sau in mijlocul padurii
69.
IPU
|
06. 07, 2015. Sunday 00:33
In cimp bre..f tre' construite fermele ! Nu linga sate,,DSVul doarme pe ei,sau minca brinza,sau oul de strut de casa ? La cimp bre ,nu linga casele oamenilor!Daca vreti va puneti panouri fotovoltaice sau folositi biogazul din dejectii la alimentarea unui gen. electric !
68.
hai sictir
|
04. 25, 2015. Saturday 19:19
Dupa ce a luat spaga sa faca cartpierulp de vile acump este marele aparator. HAI SICTIR
67.
Trebuie sa avem incredere in Horia Șulea
|
04. 19, 2015. Sunday 21:55
Horia Șulea a zis ca au inceput Autoritatile sa se intereseze de situatie - NU NE PIERDEM SPERANTZA!!
66.
la Floresti
|
04. 18, 2015. Saturday 08:09
La Floresti cei care au cumpărat case ai luat teapa si acum in loc sa se ia de vei care au vândut se leagă de fermier. Baieti destepti, ce sa mai spui.
65.
de-ale lui Horia Șulea (sunt sperantze la Floresti!!!!!!!!!!!!!!!)
|
04. 04, 2015. Saturday 22:44
Primarul comunei Florești, Horia Șulea, a dezvăluit, joi seara, la emisiunea Știri de Cluj LIVE că ferma de pui din Florești nu mai ”prea” lucrează de o bună perioadă. ”Nu am mai simțit mirosul de la ferma de pui în ultima perioadă. Pe parcursul timpul s-au făcut mai multe plângeri. Astăzi suntem în situația să dăm curs unor cereri ale instituțiilor statului și cred că suntem în pre-momentul încheierii acestei activități. Nu aș putea să vă spun ce se întâmplă, nu că nu vreau, dar nu știu, însă ceva se întâmplă. Din ce în ce mai multe instituții ne cer date despre acele construcții”, a spus Horia Șulea
64.
a venit doamna gripa aviara
|
04. 03, 2015. Friday 07:16
Si dava ferma este la un km si are un gard de 4 m inaltime Doamna gripa aviara nu sare gardul si nici nu merge pe jos 1 km ca oboseste. Esti stupid rau d- le anonim, virusii obosesc daca este o distanta mai mare si nu m-ai ajung in sat.
63.
Argetoaia ...Argetoaia ...
|
03. 31, 2015. Tuesday 19:55
Cate vaci sunt in ferma la Argetoaia ... ???
62.
ma intreb?
|
03. 30, 2015. Monday 18:30
Cei de la sanatete au facut dispensarul sătesc lângă poiata me cu gaini. In ultima perioada sunt foarte multe cazuri de gripa la noi on sat, oare o fi de la gainile mele/ cine naiba a dat autorizatia pentru dispensar lângă gainile mele?
61.
Argetoaia
|
03. 30, 2015. Monday 17:32
Ma intreb daca o autorizatie de infintarea unei ferme de vaci poate sa fie constituita legal la numai 20m in Comuna Argetoaia Satu Novacu jud. Dolj.Vreau sa stiu daca cinva stie de aceasta autorizatie si care e mita acesteia va multumesc.
60.
Argetoaia
|
03. 30, 2015. Monday 17:32
Ma intreb daca o autorizatie de infintarea unei ferme de vaci poate sa fie constituita legal la numai 20m in Comuna Argetoaia Satu Novacu jud. Dolj.Vreau sa stiu daca cinva stie de aceasta autorizatie si care e mita acesteia va multumesc.
59.
A VENIT DOAMNA GRIPA AVIARA ...
|
03. 27, 2015. Friday 18:35
Va rog sa continuati sa bagati fermele in localitati si sa va bucurati cand vine nota de plata! Pentru ca VIRUSUL GRIPEI AVIARE nu miroase (nu rezulta din calculi cat trebuie sa fie...)
58.
FLORESTI FLORESTI FLORESTI
|
03. 24, 2015. Tuesday 20:58
Primarul comunei Florești, Horia Șulea, a dezvăluit, joi seara, la emisiunea Știri de Cluj LIVE că ferma de pui din Florești nu mai ”prea” lucrează de o bună perioadă. ”Nu am mai simțit mirosul de la ferma de pui în ultima perioadă. Pe parcursul timpul s-au făcut mai multe plângeri. Astăzi suntem în situația să dăm curs unor cereri ale instituțiilor statului și cred că suntem în pre-momentul încheierii acestei activități. Nu aș putea să vă spun ce se întâmplă, nu că nu vreau, dar nu știu, însă ceva se întâmplă. Din ce în ce mai multe instituții ne cer date despre acele construcții”, a spus Horia Șulea
57.
Ordinul 119/2014
|
03. 24, 2015. Tuesday 20:50
Ne incurca in documentatii - cum "distante minime"? Adica ce valoare au 10-25Km?
56.
termeni corecti
|
03. 22, 2015. Sunday 16:14
O suprafata de teren nu se infecteaza, conform limbii romane se CONTAMINEAZA. Dar ce sa ii cerem domnului care comentează si face parte din ministerul sănătății, dupa gândirea lui o suprafata de teren este un organism viu si se infecteaza. Oricum spre stiinta dumneavoastră ordinul 119/2014 cu privire la distante este nul de drept. Asa ca ...
55.
BARZA (Ciconia Ciconia) vs. OM (Homo Sapiens)
|
03. 14, 2015. Saturday 09:14
http://stirileprotv.ro/stiri/social/operatiunea-barza-a-provocat-reactii-adverse-in-schitu-golesti-viceprimarul-comunei-chiar-ca-mi-e-teama.html ADEVARUL este ca in Romania ... BAZA DE MAI PROTEJATA DECAT OMUL!
54.
pug
|
03. 14, 2015. Saturday 08:26
Atunci dati in judecata primăria ptr ca au facut un pug ilegal.prin pug nu trebuia sa prevada constructii civile lângă ferma.asa ca nu acuzati degeaba fermierii.
53.
NU cadastru... PUG-ul l-ai citit?
|
03. 13, 2015. Friday 22:50
PUG-ul este foarte important pt k stabileste limitele de intravilan. Cum este PUG-ul la Floresti (este la Primarie undeva...)
52.
floresti
|
03. 13, 2015. Friday 13:22
De curiozitate m-am uitat si eu pe hartile cafastrale. Cum se face ca in jurul fermei pe o raza de cel Putin un km era teren arabil. Cum a eliberat primăria autorizatia de construire entru blocuri? Cand ati cumpărat nu ati văzut ca este o ferma. Mancati ciuperci degeaba pdr ca este numai vina voastră ca ati cumpărat. Asa ca numai comentati degeaba.
51.
Totul se reglementeaza prin PUZ si PUG (NU VA MAI CERTATZI...)
|
03. 09, 2015. Monday 08:19
Cand s-a facut PUZ unde era limita de intravilan construibil prevazuta prin PUG>??? (este foarte important, PUG ar trebui sa fie public!!)
50.
URMEAZA SA IMI FAC BLOG -- nu se poate altfel...
|
03. 09, 2015. Monday 08:16
http://floresti-gilau.ro/ferma-de-pui-petitie-pentru-eliberarea-florestiului/
49.
atentie cu infectarea fermelor
|
03. 08, 2015. Sunday 18:35
Biosecuritatea definitie - Ca şi concept, prin biosecuritate, înţelegem totalitatea normelor, tehnicilor şi măsurilor organizatorice de prevenire şi combatere a bolilor în cadrul fermelor. dupa ce nu stiti sa utilizati termenul il folositi de aiurea
48.
Articol de la Cluj !!
|
03. 08, 2015. Sunday 14:54
http://journals.usamvcluj.ro/index.php/promediu/article/view/9948/8328
47.
atentie la infectarea zonelor din jurul fermelor
|
03. 08, 2015. Sunday 13:45
Important este ca "LOBBY-ul" vostru sa nu aiba success pe seama vietii si sanatatzii oamenilor! Voi tineti cont facand calcule doar de MIROS, noi tinem cont si de BIOSECURITATE respectiv distanta/suprafata pe care (datorita aerului exhaustat) se depun bacterii (E-coli, Staphylococcus, Campylobacter si Salmonella) care au potential sa devina rezistente la agenti antimicrobieni! ACUM ATI INTELES UNDE GRESITZI CU LOBBY-ul?
46.
FLORESTENI !!
|
03. 07, 2015. Saturday 15:26
http://florestistiri.ro/?p=4069
45.
atenție la infectarea cu bacterii in zona fermelor zootehnice
|
03. 06, 2015. Friday 21:07
http://www.fao.org/ag/AGAINFO/home/events/bangkok2007/docs/part2/2_10.pdf
44.
interese meschine
|
02. 20, 2015. Friday 19:24
Ce treaba are constitutia? Esti depasit de situatie. Dar cei care au construit fără nici o autorizatie de construire pe lângă ferme si acum plâng ca miroase, nu trebuie sa respecte constitutia? Ati gasit prostii care dau plus valoare produsului agricol sa ii inenuniti ca miroase si trebuie sa stea in câmp. Va treziti in Argentina unde ai 100 de vaci la 1000 de ha.
43.
interese meschune cu bani europeni
|
02. 17, 2015. Tuesday 17:27
Astia care sustin ca vor sa infiinteze ferme de animale aproape de casele oamenilor,au mari interese personale,prieteni cu funct. din primarii,care isi iau ,,cascaveaua'',cu politia ,care isi iau ,,urda'',cu cei de la judet,prietenii prietenilor lor,care si ei baga la ramazan,cu fondurile europene constituite in subventii,declarind nr mai mare de dobitoace,de la APIA,concesionari a 1ha,dar se plimba pe zeci de ha,iarba o lasa de la natura,prada celor crescute,cu UA depasit,fiindca ei veterinarii, ciobanii,vacarii,gainarii,cinstiti au crotalii muuuulte,nedeclarare de venituri la ANAF,sau declarare partiala,constructii,adaposturi de tot risu;si muuuulte altele!Faceti-va bai crescatorilor cinstiti fermele in cimp,acolo le e locul! Si nu mai incercati marea cu destu' !Legile sunt clare,Constitutia tre' respectata bre!
42.
Leonard Constantin STAFIE
|
02. 09, 2015. Monday 21:05
aici sunt de acord cu dumneavoastra. In privinta amplasarii platformei de dejectii ar trebui acordata o atentie mai mare si nu amaplasamentul fermei
41.
ferma linga casa mea
|
02. 06, 2015. Friday 20:25
va rog frumos daca se poate sa-mi spuna si mie cineva daca la 30m de locuinta mea este posibil ca cineva sa puna pe o platforma de beton dejectii de la 20 de vaci/
40.
anonim
|
01. 14, 2015. Wednesday 21:43
vezi ca scrie in studiu ca PROBABIL ar fi de la ferma de pui. asa ca mai citeste...nu scrie numai ce te intereseaza
39.
STUDIU ROMANIA
|
01. 12, 2015. Monday 20:04
Se recunoaste in documentul BAT BREF la pagina 71, 72 etc.
38.
STUDIU POLONIA
|
01. 12, 2015. Monday 19:56
Va rog... http://www.pjoes.com/pdf/20.3/Pol.J.Environ.Stud.Vol.20.No.3.725-731.pdf
37.
Leonard Constantin STAFIE
|
12. 24, 2014. Wednesday 12:58
D-le Anonim dumneaoastra chiar nu cititi articolul , eu vorbesc despre cresterea puilor si gainilor in sistem free range si dumneavoastra ma inebuniti cu Florestiul. O sa va intreb cand ati construit casa sau ati cumparat casa, unde era ferma? nu ati vazut ca exista o ferma? ar trebui sa va intreptati impotriva primariei ca a dat autorizatie de construire sau constructiile sunt ilegale. daca dumneavoastra aimi aratati un studiu facut in Romania cu privire la noxe, germeni patogeni din jurul fermelor atunci cu stima. Oricum raman la parerea ca ati citit articolul dar nu ati inteles nimic. Cu stima
36.
Opriti dezinformarea!
|
12. 20, 2014. Saturday 00:16
Studiul de impact se face pentru a se stabili o DISTANTA MAI MARE decat cea MINIMA si nu pentru a se micsora DISTANTA SUB CEA MINIMA !!!!
35.
NU DOAR MIROSUL CONTEAZA
|
12. 20, 2014. Saturday 00:12
Criteriul de judecare este asigurarea zonei de protectie sanitara la miros, virusuri si bacterii !
34.
Multumiri dl. dr. Stafie ca existati !
|
12. 19, 2014. Friday 22:36
Stabilirea distantelor intre ferma si "ultima casa" nu este legiferata in Romania sub aspectul PROTECTIEI MEDIULUI. Este legiferata doar sub aspectul sanatatii publice prin fostul OMS 536/1997 (ABROGAT) si prin actualul OMS 119/2014. Ceea ce face dl. dr. Stafie este pionierat ! Domnule Doctor Stafie stiti cum pute o gainarie pe vreme de canicula??? Stiti cata aplecare mai exista catre stiintza cand te sufoci in propria casa de miros si scarba? Veniti la Floresti sa vizitati casa unui instabil emotional! Doctorilor ... distrugeti linistea oamenilor!!! Totul este calculate insa pute de rupe !!!
33.
dl Stafie are dreptate
|
12. 11, 2014. Thursday 14:44
Cel care comenteaza anonim e instabil emotional,are ceva frustrari si tot ce spune, nu are legatura cu programul propus de dl Stafie.El face referire continuu la crescatorii industriale cu sute de mii de capete,pe cand dl Stafie incearca sa-l convinga ca discutia are loc pentru un program care se incadreaza in sub 5000 de capete.d-le Stafie va rog nu mai dati explicatii persoanelor dezechilibrate emotional care se repeta enervant si continuu in acuzatii,chiar daca se incearca a le explica ca in propozitie este vorba de cu totul alt nivel de crestere a gainilor.
32.
constructie
|
12. 09, 2014. Tuesday 03:03
Si daca io imi fac ferma si dupa 5 anii se face o casa langa ferma la m ai putzin de 500m ce se intapla?
31.
distanta=miros
|
11. 25, 2014. Tuesday 17:34
ma bucur ca ati invtat sa cititi, dar nu este suficient trebuie sa mai si filtrati si sa ganditi, lucru pe care dumneavoastra nu il detineti. va multumesc pentru vehementa dar nu spuneti nimic doar...imi pare rau ca aveti o privire inteligenta dar nu va puteti exprim D-ule ANONIm
30.
distanta=miros
|
11. 25, 2014. Tuesday 17:33
ma bucur ca ati invtat sa cititi, dar nu este suficient trebuie sa mai si filtrati si sa ganditi, lucru pe care dumneavoastra nu il detineti. va multumesc pentru vehementa dar nu spuneti nimic doar...imi pare rau ca aveti o privire inteligenta dar nu va puteti exprim D-ule ANONIm
29.
distanta mica=miros
|
11. 25, 2014. Tuesday 17:31
http://www.revista-ferma.ro/autori-leonard-constantin-stafie/distantele-minime-creeaza-probleme-maxime.html
28.
distanta mica = miros
|
11. 22, 2014. Saturday 22:26
Distantele nu sunt date doar sa se previna mirosul ci si pentru a se preveni imbolnavirea oamenilor (virusuri si bacterii rezistente la antibiotice) ! Atentie domnule "doctor" STAFIE !!!
27.
Respectati OMS119!
|
11. 22, 2014. Saturday 22:23
Respectati Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119 care nu mai prevede distante minime "recomadate" ci doar MINIME !!
26.
Nu nenorociti !!!
|
11. 22, 2014. Saturday 22:15
Dl. Stafie, nu nenorociti oamenii introducand tot felul de confuzii!! http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_318053/Care-este-distanta-minima-fata-de-localitate-a-fermelor-de-porci.html
25.
nu combateti nimic
|
11. 19, 2014. Wednesday 23:56
Sunt un cetatean roman si lucrez la o ferma de pui din Germania cu o capacitate de 10000 de pui pe serie si ferma este amplasata la nici 200 metri de ultima locuinta,in afara fermei nu se simte nici un miros deoarece au filtre si tehnologie.In concluzie are dreptate domnul Stafie.Ce preferati?sa rabdati de foame si sa mirositi frumos sau invers.a se pot face perdele de arbori ca derogare.stima
24.
Leonard Constantin STAFIE
|
09. 02, 2014. Tuesday 10:44
va multumesc pentru amenintari. Acest lucru da dovada de "inaltul nivel de pregatire" pe care il aveti. Cu stima
23.
voi combate ...
|
08. 23, 2014. Saturday 20:22
Da, o sa te combat ... stii cao voi face.. Cand o voi face vei retrage articolul de pe internet asa incat PROSTIREA OAMENILOR sa inceteze!
22.
Leonard Constantin STAFIE
|
07. 27, 2014. Sunday 11:13
multumesc pentru aprecieri, daca sunteti asa de pregatiti va rog sa ma combateti punctual. Dar atata timp cat va est rusine sa va prezentati si sunteti sub anonimat cred ca spune tot.
21.
eu
|
07. 25, 2014. Friday 21:53
mai stafie ce pregatire ai ca nu prea te pricepi esti cam paralel
20.
ATENTIE LA PERICOLELE DE SANATATE PUBLICA DIN ZONA FERMELOR
|
07. 22, 2014. Tuesday 23:35
1) Bacterii rezistente la antibiotice; 2) Poluare cu miros de dejectii (amoniac, etc.) 3) In caz de gripa aviara se instituie o zona de supraveghere cu raza de 3Km in care (daca mai apare un caz) se sacrifica toate pasarile; Jucati-va cu focul dl. Stafie...
19.
comentariu
|
07. 22, 2014. Tuesday 12:32
vreau sa stiu la cresterea prepelitelor ce legislatii in vigoare sunt si ce trebuie aplicat ca si lege pentru ca ele sunt crescute in spatii mici findule si talia de asa natura iar acestea nu sunt purtatoare de virusi sau boli ca alte pasri
18.
Leonard Constantin STAFIE
|
06. 18, 2014. Wednesday 21:59
doar atat spun:man, you have an obsession! ce ai scris ;i link-urile spre care faci trimitere nu au nici o legatura cu subiectul.
17.
Ordinele 536/1997 si 119/2014
|
06. 17, 2014. Tuesday 23:22
sunt foarte clare, inclusiv din motivul ca in zona fermelor apar bacterii rezistente la antibiotice http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&ID=1023
16.
bacterii rezistente la antibiotice
|
06. 17, 2014. Tuesday 21:08
salmonella, E.coli, etc. ... bine ati venit in zona de protectie sanitara a fermelor... si in viatza oamenilor ... prin grija expertilor ...
15.
antibioticele se administreaza prin aerosoli
|
06. 17, 2014. Tuesday 21:04
de aceea trebuie respectate distantele minime prevazute de OMS 119/2014. Pe langa miros exista pericolul aparitiei bacteriilor rezistente la antibiitice evacuate prin exhaustoare.... http://www.gandul.info/reportaj/secretul-puilor-ultra-rapizi-din-farfuria-romanilor-hibridul-ross-308-ajunge-de-la-stadiul-de-ou-la-cel-de-friptura-intr-un-timp-record-12628533
14.
Leonard Constantin STAFIE
|
05. 31, 2014. Saturday 10:51
D-ul Anonim sunt deosebit de bucuros ca studiati cu atata inversunare legislatia nationala si europeana, dar dupa cum stiti (banuesc ca stiti) legislatia nu se aplica scoasa din context. Sunt diverse spete si se coreleaza cu diverse alte articole. Acelasi lucru se intampla si cu amplasarea fermelor sunt mai multi factori luati in calcul si in urma analizarii tuturor acestor factori se ia o decizie. Oricum va multumesc ca cititi articolele Revistei Ferma si sunteti constant. Cu stima
13.
Noul cod penal
|
05. 30, 2014. Friday 19:46
Dl Stafie va invita sa cunoasteti noul cod penal... amplasati fermele dupa tot felul de aiureli si o sa vedeti ce.o sa iasa...
12.
gainarie
|
04. 30, 2014. Wednesday 23:25
... iata cum o gainarie devine o arta in toata regula ..
11.
NOUL COD PENAL
|
04. 30, 2014. Wednesday 19:11
Capitolul V. art. 352, art. 355.
10.
ECDC face studii care in Romania nu sunt citite...
|
04. 30, 2014. Wednesday 17:59
http://www.ecdc.europa.eu/search/Pages/results.aspx?k=ZOONOTIC
9.
Studiu Org. Mondiala a Sanatatii
|
04. 30, 2014. Wednesday 17:58
Toata lumea este preocupata de bacteriile rezistente la antibiotice. Intrati pe http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/en/ la capitolul dedicat zoonozelor.
8.
Dl. Stafie va invita sa intrați in PENAL
|
04. 30, 2014. Wednesday 17:54
Respectati in intregime Ordinul Mnisterului Sanatatii nr. 119/2014 in ceea ce priveste distantele minime... nu riscati...
7.
Leonard Constantin STAFIE
|
03. 27, 2014. Thursday 09:54
Va rog sa nu mai dezinformati, daca se realizeaza un studiu de impact, deci o documentatie stiintifica atunci se pot modifica distantele citez: ART. 20 (1) Distanţele prevăzute la art. 11 pot fi modificate doar pe baza studiilor de impact asupra sănătăţii, elaborate de institute specializate, conform metodologiei avizate de către Ministerul Sănătăţii. conf ordinului 119/2014
6.
Distantele sunt reglementate de Ordinul 119/2014
|
03. 20, 2014. Thursday 21:18
Acest Ordin reglementeaza distantele intre ultima casa si ferma de pasari. Atentie la faptul ca nu doar MIROSURILE creeaza pericole ci si praful precum si VIRUSURILE care NU MIROS!!!!!!!!!!!!!!!
5.
Ordinul Ministerului Sanatatii 119/2014
|
03. 20, 2014. Thursday 21:16
Atentie la Ordinul Ministerului Sanatatii 119 din 2014. Nu va jucati cu distantzele...
4.
aveti grija de sanatatea vecinilor fermelor
|
01. 12, 2014. Sunday 17:31
RISCURI SANITARE EVIDENTE DIN NERESPECTAREA DISTANTELOR CONFORM OMS 536/1996 SE GASESC LA PAG 71...72 DIN DOCUMENTUL BREF, http://www.anpm.ro/files2/bref/BREF/BREF_Intensive_Rearing_of_Poultry_and_Pigs_RO.pdf
3.
aerul evacuat din ferme contine antibiotice
|
01. 12, 2014. Sunday 17:25
astfel, in zona fermelor apar bacterii "rezistente la antibiotice".... acestea sunt f periculoase pt sanatatea publica.... va rog sa faceti "demersuri" si pt schimbarea Documentului BAT.BREF in vigoare... UE se inseala in studiile sale :).... vai de ea...
2.
Leonard Constantin STAFIE
|
01. 10, 2014. Friday 10:32
O sa va raspund punctual: 1 tratamentul cu antibiotice in cresterea puilor si a gainilor ouatoare nu se face preventiv ci numai in cazul unei boli. 2. administrarea antibioticelor se realizeaza in principal prin apa de baut. Prin aerosoli nu se administreaza sub nici o forma antibiotice. Deci in noxele din hala nu are de unde sa existe antibiotic.
1.
bref - ATENTIE !!
|
01. 05, 2014. Sunday 21:08
La oameni, posibile căi de infectare sunt: consumul de carme contaminată ori de apă, hrană contaminată cu dejecţii animale. Cei care locuiesc în apropierea fermelor sunt şi ei expuşi unui risc deosebit de infestare.
Rezultate: [138]  
Pagini: [2]  1 2   »   

Video

Delfini la Sulina, Delta Dunării

Delfini la Sulina, Delta Dunării

Delfini la Sulina, Delta Dunării #danubedelta #delfini #sulina

Video: Calin Ene

Revista Ferma și o echipă de pasionați de turism prietenos cu mediul îți aduc zilnic delta la tine acasă și te invită, totodată, acasă în Sulina Fabuloasă, într-un inedit Drum De Deltă, un proiect de vacanță cum nu se poate mai necesar după o perioadă lungă care ne-a pus la grea încercare pe toți.

Citeste despre proiect aici: https://www.revista-ferma.ro/proiecte-ferma/drum-de-delta-vezi-si-evadezi

În vizită la văcuţele melomane de la Doaga Sistemul de ghidare Trimble GFX-750 testat la Soc. agricola AgroSlavia Cum își gestionează drenarea cei de la Campo d'Oro cu ajutorul sistemelor Trimble de la Vantage
Valorificarea producţia de cereale

Cum veţi valorifica producţia de cereale de anul acesta?