Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Subvenţii şi finanţări pentru agricultură 2008-2009

Publicat: 25 noiembrie 2008 - 23:00
80 comentarii   | Print | Trimite unui prieten
În şedinţa de Guvern din 24 septembrie 2008, a fost aprobată HG nr.1195/2008, privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume - fructe şi din agricultura ecologică.

Click pe poza pentru galerie!

SUBVENŢII ŞI PLĂŢI PENTRU SECTORUL VEGETAL

Sprijin pentru legumicultori si producători ecologici

În şedinţa de Guvern din 24 septembrie 2008, a fost aprobată HG nr.1195/2008, privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume - fructe şi din agricultura ecologică.

Ministerul Agriculturii a elaborat şi aprobat metodologia de aplicare a acestei hotărâri, termenul limită de depunere a cererilor de sprijin financiar fiind 12 decembrie 2008, inclusiv.

I. Sprijin în sectorul legume fructe

Beneficiarii sprijinului sunt persoane fizice membre ale asociaţiilor sau organizaţiilor profesionale legal constituite, persoane fizice autorizate, persoane juridice, membrii grupurilor de producători, ai grupurilor de producători recunoscute preliminar sau ai organizaţiilor de producători.

Condiţii generale pentru a beneficia de sprijin:

 • să facă dovada utilizării dreptului de folosinţă a terenului;
 • să aibă în folosinţă suprafeţe agricole de cel puţin 0,25 ha;
 • să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local pentru anul anterior acordării sprijinului.

Sprijinul se acordă pentru o suprafaţă de maximum 3 ha, de pe care sunt recoltate unul sau mai multe produse care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, aparţin organizării comune de piaţă în sectorul legume-fructe.

Beneficiarii pot solicita acest sprijin financiar fie numai pentru suprafeţele de pe care sunt recoltate legume sau numai pentru suprafeţele de pe care sunt recoltate fructe.

II. Sprijin în sectorul agricultură ecologică

Beneficiarii sprijinului sunt producători agricoli, persoane fizice sau juridice, activi în producţia primară de produse agricole obţinute în conformitate cu legislaţia din domeniu privind agricultura ecologică.

Condiţii generale pentru a beneficia de sprijin:

 • să deţină cel puţin în folosinţă o suprafaţă de teren agricol de minim 0,25 ha cultivată în sistemul de agricultură ecologică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu;
 • să fie înregistraţi în Registrul electronic al operatorilor din agricultura ecologică, ţinut de Ministerul Agriculturii, prin Compartimentul de specialitate şi in registrul electronic gestionat de responsabilul pentru agricultura ecologica din fiecare DADR;
 • să nu aibă datorii la bugetul de stat şi la bugetul administraţiei publice locale.

Pentru acordarea sprijinului financiar, beneficiarii trebuie să depună o cerere la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde îşi au domiciliul/sediul social. Modelul e prevăzut în anexa din Monitorul Oficial nr. 728/28.X.2008.

Cererea trebuie însoţită de următoarele documente: buletin sau certificat de înmatriculare/act de constituire pentru persoane juridice, acte necesare în original şi în copie. La acestea se adaugă titlul de proprietate, contractul în arendă, contractul de concesionare, contractul de vânzare-cumpărare sau alte asemenea acte. Mai trebuie o copie a cererii de sprijin pe suprafaţă, eliberate de centrele APIA de care aparţin sau adeverinţă eliberată de primărie din care să rezulte suprafaţa cultivată cu legume, pomi fructiferi şi/sau căpşuni în anul 2008. Solicitantul trebuie să prezinte şi dovada unui cont bancar precum şi dovada achitării datoriilor către Bugetul de stat şi bugetul local. E necesară şi adeverinţă de membru la o asociaţie sau organizaţie legal constituită, a unui grup de producători recunoscut preliminar sau membru într-o organizaţie de producători, dacă este cazul. Pentru primirea sprijinului de către membri, asociaţiile trebuie să depună până în 19 decembrie 2008 inclusiv actul de constituire şi lista membrilor, în original şi în copie. Grupurile de producători pot solicita acordarea sprijinului în numele tuturor membrilor. Persoanele fizice membre ale asociaţiilor sau organizaţiilor profesionale, persoanele fizice autorizate, persoanele juridice şi membrii grupurilor de producători care devin ulterior membrii unui grup recunoscut deja, pentru a beneficia de diferenţa de sprijin în a doua transă, depun o solicitare scrisă şi adeverinţă până în 1 decembrie 2009 inclusiv.

Direcţiile pentru Agricultură primesc cererile de sprijin, verifică eligibilitatea beneficiarilor şi elaborează situaţia centralizată privind beneficiarii sprijinului financiar.

Primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu a precizat că suma totală a sprijinului financiar, acordată pentru fiecare din cele două sectoare, respectiv legume-fructe şi agricultură ecologică, nu poate depăşi valoarea de 7.500 de euro pe exploataţie.

Valoarea subvenţiilor

În şedinţa din 28 octombrie a.c., Guvernul a aprobat activităţile pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în anul 2008, cuantumul sprijinului şi suma totală alocată fiecărei activităţi.

Actul normativ prevede modalitatea în care se acordă sprijinul direct al statului pe produs pentru producţia de sfeclă de zahăr, orez, in şi cânepă pentru fibră.

Valoarea totală a sprijinului este de 38,075 milioane lei şi se asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii pentru anii 2008 şi 2009.

Activităţile pentru care se acordă sprijin financiar sunt:

 • producţia de sfeclă de zahăr - cuantumul sprijinului pentru această activitate este de 30 lei/tonă, iar suma totală alocată acestui tip de activitate este de 21 milioane lei;
 • producţia de orez - cuantumul sprijinului pentru această activitate este de 500 lei/tonă, iar suma totală alocată acestui tip de activitate este de 17,025 milioane lei;
 • producţia de in şi cânepă pentru fibră - cuantumul sprijinului pentru această activitate este de 250 lei/tonă, iar suma totală alocată acestui tip de activitate este de 50.000 lei.Sprijin pentru producătorii de seminţe şi material săditor

Producătorii de seminţe şi material săditor vor primi sprijin financiar în valoare totală de 23,225 milioane lei din partea statului, pentru producţia certificata oficial destinată însămânţării şi plantării în toamna anului 2008 şi primăvara anului 2009.

Guvernul a aprobat pe 23 octombrie a.c. speciile şi valoarea ajutorului financiar care urmează să fie acordat, precum şi Normele metodologice peentru transferul fondurilor.

Sprijinul se asigură începând cu 1 ianuarie 2009, iar derularea şi decontarea fondurilor alocate pentru producţia internă de seminţe şi material săditor se realizează prin APIA.

Sprijinul financiar va fi alocat pentru următoarele produse, în funcţie de categoria de sămânţă (prebază, bază, Clasa A şi B):

 • cartof: valoarea ajutorului financiar este cuprinsă între 25 lei/100 kg şi 35 lei/100 kg;
 • pomi altoiţi şi nealtoiţi: valoarea ajutorului financiar este cuprinsă între 250 lei/100 bucăţi şi 700 lei/100 bucăţi;
 • arbuşti fructiferi (zmeur, mur, coacăz, afin): valoarea ajutorului financiar este cuprinsă între 115 lei/100 bucăţi şi 230 lei/100 bucăţi;
 • căpşun: valoarea ajutorului financiar este cuprinsă între 9 lei/100 bucăţi şi 15 lei/100 bucăţi;
 • viţe altoite sau pe rădăcini proprii: valoarea ajutorului financiar este cuprinsă între 200 lei/100 bucăţi şi 300 lei/100 bucăţi.

Termenul maxim până la care seminţele pot fi vândute sau plantate este 30 iunie a anului de vânzare.

Beneficiarii trebuie să depună până la 15 iulie 2009 la centrele APIA cereri însoţite de documente care certifică autorizarea operatorului economic, provenienţa seminţelor şi a materialului săditor, precum şi lista şi datele de identificare ale cumpărătorilor.

Ajutorul financiar se acordă o singură dată pentru aceeaşi cantitate de seminţe şi material săditor certificate oficial produse şi comercializate şi/sau utilizate pentru însămânţare sau plantare proprie de către producător.

Actul normativ stabileşte că seminţele şi materialul săditor cumpărate pentru însămânţare sau plantare nu se comercializează, nu se folosesc în alte scopuri decât cel pentru care au fost cumpărate şi nu se păstrează pe stoc, nerespectarea acestor prevederi constituind contravenţie şi fiind amendată cu sume de la 5.000 la 20.000 lei, anularea autorizaţiei de producere a seminţelor şi materialului săditor, precum şi cu obligarea la restituirea sumelor încasate, actualizate în funcţie de nivelul inflaţiei.

Sprijin financiar pentru producătorii de soia

Producătorii agricoli care deţin exploataţii agricole şi care valorifică pe piaţă soia din producţia internă a acestui an pot beneficia de sprijin direct al statului pe produs în valoare de 300 lei/tonă, în limita a 100.000 de tone la nivelul întregii ţări, conform unei hotărâri privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii pentru producţia anului 2008 producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi pentru modificarea articolului 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole.

Potrivit noilor prevederi, soia valorificată sub formă de sămânţă pentru semănat nu beneficiază de prevederile acestei hotărâri. De asemenea, soia care face obiectul plăţii în natură al contractelor de arendare, concesionare sau al contractelor de livrare a îngrăşămintelor, pesticidelor şi altor inputuri, inclusiv al contractelor de leasing pentru utilaje agricole nu constituie marfă pentru care se acordă sprijin direct al statului pe produs, mai informează comunicatul.

În schimb, soia care se utilizează ca materie primă pentru realizarea de produse alimentare sau industriale în cadrul unităţilor proprii de producţie ale producătorilor agricoli este considerată produs agricol destinat comercializării şi beneficiază de sprijin.

Acordarea sprijinului se face pe baza unei cereri-tip adresate direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe care producătorii agricoli trebuie să o depună până la data de 15 iunie 2009 inclusiv. Acordarea sumelor se face în ordinea depunerii cererilor, după, cel mai devreme, 1 iulie 2009. Valoarea totală a sprijinului este de 30.000 mii lei, asigurată din bugetul Ministerului Agriculturii pentru anul 2008-2009.

Totodată, modificarea HG nr. 49/2002 vizează exploataţiile agricole comerciale care nu mai trebuie să depună, anual, până la data de 1 februarie, anumite documente, la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, pentru a fi luate în evidenţă, ci le pot depune pe tot parcursul anului, la fel ca administratorii exploataţiilor familiale.

SUBVENŢII ŞI PLĂŢI PENTRU SECTORUL ZOOTEHNIC

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a efectuat în data 28 octombrie a.c. primele plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2008, pentru un număr de aproximativ 80.000 de beneficiari. APIA a plătit circa 149.000.000 lei, sumă aferentă primei tranşe pentru prima pe exploataţia de bovine, pentru un efectiv de 425.000 capete.

APIA a solicitat, în data de 14 octombrie a.c., fonduri în valoare de 298.762.100 lei pentru un număr de 158.703 beneficiari şi un efectiv de 853.606 capete bovine, urmând să mai solicite fonduri de aproximativ 71 milioane lei pentru un număr de aproximativ 32.000 beneficiari, care au cerut prima pe exploataţia de bovine pentru un efectiv de 205.000 capete.

Agenţia de plăţi a finalizat controlul administrativ al cererilor depuse de crescătorii de bovine în 2008, fiind în curs de soluţionare aproximativ 41.000 de cereri pentru care fermierii au fost notificaţi.

Potrivit HG nr.1230/2008, pentru acordarea primei tranşe în sectorul zootehnic s-au alocat aproximativ 650 de milioane de lei, din care 487.000.000 lei fonduri pentru specia bovină, valoarea primei pe exploataţie fiind de 350 de lei/cap.

Diferenţa faţă de suma totală, respectiv 162,5 milioane lei, reprezintă fonduri destinate plăţilor naţionale directe complementare pentru specia ovine/caprine, valoarea sprijinului pe cap de animal fiind de 25 de lei. În vederea efectuării plăţilor pentru specia ovină/caprină, APIA a solicitat, în data de 23 octombrie a.c., fonduri în valoare de 32.839.375 lei pentru un număr de 9.146 de beneficiari, cu un efectiv de 1.313.517 animale, plăţile pentru ovine şi caprine urmând a fi efectuate în decursul lunii noiembrie.

Criterii de acordare

În anul 2008, pentru specia bovine, prima pe exploataţie se acordă producătorilor agricoli în funcţie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data de 31 ianuarie 2008, care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) exploataţia este de cel puţin trei capete de bovine;
b) vârsta bovinelor este de minimum şase luni;
c) exploataţia este înregistrată în Registrul Naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;
d) nu au datorii la bugetul de stat şi la bugetul local.

Pentru prima pe exploataţia de bovine nu se efectuează control pe teren, ci doar un control administrativ în Registrul Naţional al Exploataţiilor.

Prima pe cap de animal, specia ovină/caprină, se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele ovine, respectiv de 25 de capete femele caprine, care au vârsta de cel puţin un an la data de 31 martie 2008;
b) efectivul pentru care se solicit prima să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor;
c) efectivul pentru care se solicit prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere, în vederea efecturăii controlului la faţa locului;
d) nu au datorii la bugetul de stat şi la bugetul local.

Cadru legal Legislaţie europeană

 • R(CE) nr. 1728/2003 pentru schemele de spijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori
 • R(CE) nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a condiţionării, modulării şi a sistemului integrat de gestiune şi control

Legislaţie naţională

 • Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă începând cu anul 2007
 • Legea nr. 139/2007 privind aprobarea O.U. G. Nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art.2 din legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • Ordinul MADR nr.295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cu modificările şi completările ulterioare
 • HG nr. 1230/2008 pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2008.


SUBVENŢII ŞI PLĂŢI PENTRU SECTORUL VITI-VINICOL

Suplimentarea fondurilor pentru sectorul vitivinicol

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că alocarea definitivă de fonduri pentru anul financiar 2008, pentru măsura de restructurare şi reconversie a plantaţiilor viticole din România, a fost stabilită la 35.050.228 euro, pentru o suprafaţă totală de 4205 ha.

Astfel, faţă de suma iniţială de 25.068.762 euro, România a obţinut o suplimentare a fondurilor în valoare de 9.981.466 euro.

În conformitate cu articolul 7, paragraful 3 din Regulamentul 1227/2000, cererile de finanţare depuse în cadrul măsurii de reconversie şi restructurare a plantaţiilor viticole, notificate Comisiei Europene, peste limita alocării iniţiale au fost acceptate la plată, din creditele disponibile de la celelalte state membre. Astfel, în cadrul exerciţiului financiar încheiat la 15 octombrie 2008, România suplimentează plăţile efectuate până la 30 iunie a.c. pentru un număr de 94 de cereri aprobate peste plafonul stabilit iniţial.

Beneficiarii acestei forme de sprijin sunt viticultorii a căror producţie nu este adaptată cererii şi urmăreşte îmbunătăţirea calitativă a producţiei acestor plantaţii prin programe de reconversie a soiurilor, replantare sau îmbunătăţire a sistemului de conducere şi palisare.

Programele eligibile pentru măsura de restructurare şi reconversie sunt:

 • reconversia soiurilor viţei de vie prin plantare pe acelaşi amplasament ori pe altă parcelă echivalentă ca suprafaţă;
 • reamplasarea viilor situate în condiţii nefavorabile pe terenuri cu condiţii de climă şi sol favorabile la nivelul aceleiaşi suprafeţe;
 • modernizarea sistemului de conducere şi palisare.

Prin măsura de restructurare şi reconversie a plantaţiilor viticole au fost plătite în 2007, pentru anul de cultură 2006-2007, aproximativ 7 milioane de euro, acestea fiind primele fonduri europene post-aderare cheltuite în sectorul agricol din România.

APIA a achitat integral, până la data de 30 iunie 2008, suma alocată de UE pentru sectorul vitivinicol din România pentru campania 2007-2008, în valoare de 25.068.762 euro, pentru o suprafaţă de 4.022,12 hectare.

Cadru legal: Legislaţie comunitară

 • R(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole.
 • R(CE) nr. 1227/2000 al Comisiei Europene privind stabilirea unor reguli detaliate de aplicare a regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole, referitoare la restructurare şi reconversie.
 • R(CE) nr. 1282/2001 al Comisiei Europene care fixează modalităţile de aplicare ale regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea informaţiilor pentru cunoaşterea produselor şi urmărirea pieţei în sectorul vitivinicol.
 • Legislaţie naţională
 • Legea nr. 244/ 2002 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, cu modificările şi completările ulterioare.
 • HG nr. 1134/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/ 2002, art. 8 - 17.
 • Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 211/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole derulate cu sprijin comunitar.

CREDITE AGRICOLE

Subvenţii mărite pentru creditele agricole

Valoarea subvenţiei pentru creditele agricole aferente anului 2008, care se acordă potrivit Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003, a crescut de până la trei ori, îin functţie de cultură, conform HG nr. 1.196 din 24 septembrie 2008, publicată în M.Of. nr. 682/6 oct. 2008.

Cea mai mare creştere a subvenţiei este cea pentru grâu, secară, triticale, orz, orzoaică şi rapiţă, aceasta ajungând de la 10% la 30% din valoarea totală a creditului. Modificarea este necesară, potrivit autorităţilor, deoarece în hotărârea iniţială, cea pentru anul 2007, aceste culturi aveau o susţinere minimă (de 500 de lei, respectiv 450 de lei pe hectar), prevăzută doar pentru înfiinţare şi întreţinere.

De creşteri mari ale sprijinului vor beneficia şi cultivatorii de porumb, floarea-soarelui, soia, orez, sfeclă de zahăr şi legume de câmp, valoarea subvenţiei fiind, potrivit noilor prevederi legale, de 20% din valoarea creditului.

Pentru întreţinerea şi recoltarea plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi va fi acordat un sprijin de 30% din valoarea creditului contractat, în timp ce pentru plantaţiile viticole acesta va ajunge la 25%.

De creşteri ale subvenţiilor beneficiază şi cultivatorii de in şi cânepă pentru fibre, plante furajere, legume de seră şi solarii, ciuperci, cartofi, tutun, flori, plante medicinale şi aromatice, hamei, precum şi crescătorii de păsări, animale şi albine şi piscicultorii.

Suma totală pentru aceste ajutoare este de 60 de milioane de lei, din bugetul Ministerului Agriculturii pe acest an.

Vizualizat: 1873 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [80]  
Pagini: [1]  1   
80.
tot romanul vrea pomana
|
05. 21, 2011. Saturday 16:59
domnilor/de ce scrieti sub anonimat ?! vine securitatea si va confisca pamantul !suntem o natiune de blegi
79.
anonim
|
02. 17, 2011. Thursday 16:20
pe ce an sau dat suventiile la animale
78.
anonim
|
05. 17, 2010. Monday 09:50
cind voi lua bani pe 2009 pe culturi
77.
Conditii subventie
|
05. 11, 2010. Tuesday 12:17
care este conditia pentru a primi subventia? trebuie sa ai minim un hectar de teren si sa fie tot in acelasi loc? Multumesc
76.
restanta subventie
|
04. 26, 2010. Monday 14:03
Suntem obligati sa semanam ptr.a beneficia de subventie, dar la ora actuala nu a primit nici un leu pe anul 2009, la mine in sat alti cetateni au primit o transa, a doua si chiar a treia, cum e posibil asa ceva? voi mai primi banii conform instiintari?
75.
penalizare
|
03. 07, 2010. Sunday 18:06
Daca pamantul e lasat ne muncit atuncea t-i se aplica amenda. Dar daca produc am cui s-al vand la un pret decent??Cum de au tupeu uni sa te oblige sa cultivi pamintul? Ce vom face cu graul,porumbul ,etc ?il dam de pomana ,tot amenda o sa fie.
74.
Plata la timp
|
03. 01, 2010. Monday 19:48
Cand se va plati la timp subventia atunci o sa avem si agricultura
73.
ANONIM.-Bz.
|
02. 28, 2010. Sunday 21:03
BATAIE DE JOC.TREBUIESC ANPUSCATI CU TOTI DE LA GUVERNARE.
72.
o tara de mincinosi
|
01. 22, 2010. Friday 11:24
in conditiile in care 1 ha de griu costa de la infintare pina la recoltare aproximativ cel putin 2000 lei cu o productie mult peste media pe tara de 3000 kg /ha griul se vinde cu 0,4 lei /kg +subventia /ha tot in pierdere veti iesi la fel si cu celelalte culturi
71.
arenda
|
01. 07, 2010. Thursday 22:11
As avea o problema cu asociatia la care am pamantul.Patronul s-a folosit de pamantul meu,a luat subventia,l-a cultivat,l-a recoltat iar eu nu am primit inca arenda pe 2009.Ce e de facut?
70.
mare atentie!!!!!
|
12. 17, 2009. Thursday 15:33
sunt agricultor din tata in fiu muncesc si voi muncii,iubesc si voi iubii nnu vreaau decat un singur lucru ca din 2009 pana cand voi murii sa vaa iubeasca dumnezeu pe voi dragi guvernanti asa cum voi ne iubiti pe noi poporul roman amin. semnat:G.
69.
nu am primit subventia pe 2007
|
12. 03, 2009. Thursday 08:16
cu toate ca am declarat o supraf. de 2,68 ha atcineva a primit banii care a supra declarat suprafata cu toate ca eu am cultura de lucerna pe acel teren.O curiozitate este acea ca mi s-au livrat banii an cont dar am fost somat sa-i restitui si nu cel care ar fi trebuit care de fapt are "pile" la apia galati si a declarat an falf mai mule terenuri.
68.
unde sunt subventiile noastre pe anul 2008
|
12. 01, 2009. Tuesday 18:32
averesti jud vaslui nu am primit nici un ban in anul 2009 cauza si cind se rezolva problema oamenilor din aceasta comuna trezitiva fratilor si miscati odata platile.
67.
am 7000mp si vreau sa fac si eu ceva
|
11. 28, 2009. Saturday 21:57
orice care sa faca bani! ce credeti? ce-as putea sa fac terenul este la cimpie (a fost o ferma ) are pe el o moara ,2-3 cladiri si schelet de la o sera mare multumesc
66.
DEGEABA MUNCIM
|
11. 24, 2009. Tuesday 22:28
DIN CE IN CE MAI GREU AM FACUT DATORII PTR.INFIINTARILE AGRICOLE PE BAZA CA NE VIN SBVENTIILE PLATIM DOBANZI SI NU MAI AVEM CUM SA NE DESCURCAM CHIAR ASA NU NE AUDE NIMENI NE-AR TREBUI O NOUA REVOLUTIE SA-I DAM JOS PE TOTI SA VINA LA CONDUCERE UN OM AL POPORULUI CINSTIT---DE UNDE SA-L IEI TOATA TARA-I PLINA DE HOTI PEDOFILI SI CRIMINALI CARE-SI OMOARA BUNICII SAU COPIII!UNDE-I LEGEA SA-I CASTREZE SI SA LE TAIE DEGETELE SA VEZI DACA MAI FAC NU SA-I LASE PANE NE OMOARA IN CASA!ASA E LA NOI EI ISI IAU VILE IN STRAINATATE SI ALTE LUXURI IAR NOI STAM SI MUNCIM IN BALIGA SI NOROI SI TOT PE NOI NE FURA HOTIII .SA VINA DOMNULE UN;TEPES;CA NOI NE-AM SATURAT SA MUNCIM DEGEBA PTR;CA IEI SA MANANCE SI SA SE PLIMBE PESTE TOT
65.
anonim
|
11. 16, 2009. Monday 00:26
mergeti acasa ca o sa va dam noi bani o parte din bani.Si uite asa am plecat noi acasa dar bani nu iam vazut nici la ora actual,doar ici colo cate o oaie,o vaca,o capra.Asa nea sfatuit presedintele tari.Si cam asa ne pacalesc guvernanti din 1990 incoace.Mai vrem sa avem o agricultura performanta si sa mancam cat mai ieftin.de frica autoritatilor nu imi dau numele si mai spunem ca traim in democratie.
64.
anonimvrem banii
|
11. 06, 2009. Friday 21:08
cad ni se mai dau suventiile pe 2009 in 2020?vrem banii sa putem merge nainte sau vreti sa falimentam voi de unde mincati ? de la noi . vrem baniii ca muncim pt ei
63.
haos in tara
|
11. 05, 2009. Thursday 13:11
sa scoatem toate animalele si tractoarele ,utilajele in strada sa blocam soselele asa poate ne baga cineva in seama
62.
suventi
|
10. 27, 2009. Tuesday 01:42
meret dracu hotilor
61.
suventi
|
10. 27, 2009. Tuesday 01:40
meret dracu hotilor
60.
ajutor
|
09. 11, 2009. Friday 19:26
stie cineva ce subventii se iau la hectar pentru floarea soarelui?e.mail:andreeatincoca@yahoo.com
59.
aa
|
09. 11, 2009. Friday 19:21
fekt'm9v9nm4cv504
58.
eu
|
09. 03, 2009. Thursday 20:14
impuscati cu totii de la guvernare
57.
ANONIM
|
07. 20, 2009. Monday 19:10
IN NOEMBRIE 2008 NU MI SA LUAT IN CONSIDERATIE ACTELE PT APIA
56.
ANONIM
|
07. 20, 2009. Monday 19:10
IN NOEMBRIE 2008 NU MI SA LUAT IN CONSIDERATIE ACTELE PT APIA
55.
coacaz
|
06. 30, 2009. Tuesday 13:48
anonim, 06-Apr-2009 15:05:07 ptr.coacazul... nu este greu sa infiintezi o asociatie a tuturor cultvatorilor, ai nevoie de un statut pe care trebuie sa-l faci, apoi mergi la un avocat si o infiintezi legal Mulţumesc.
54.
anonim
|
06. 27, 2009. Saturday 11:10
nu cred ca are rost sa ne asteptam la vreo subventie pt anul 2009 asa ca nu va pierdeti timpul...faceti ce puteti ...adica lasati agricultura si cresterea animalelor pt strainii din ue care primesc de la stat mai mult decat au nevoie si ....poate ne vand si noua ceva lapte si ceapa verde
53.
ca in UE
|
06. 21, 2009. Sunday 13:34
am si eu o exploatatie de bovine si cum toti asteapta bani asa astept si eu subventia pe teren care mar ajuta la stransul furajelor pentr-u iarna care dupa spusele conduceri apia hunedoara trebuia sa se dea de vreo luna insa am obosit facand drumuri la banca degeaba oare in UE tot asa patesc fermieri?si ne mai cer agricultura la standarde UE MINCINOSII.
52.
anonom
|
06. 13, 2009. Saturday 08:24
la ora actuala irigatiile le fac cu 700 lei pe ha plata la ouai plus 120 valoarea motorinei pentru motopompa plus manopera ma costa 80 lei in total irigarea unui ha ma costa 900 ron.asta inseamna ca eu trebuie sa am un spor de productie de cel putin 1200 kg floarea soarelui la ha dintrun irigat.E imposibil deci irig in pierdere pentru ca nu pot benificia de subventie din cauza ca nu am cotractat la timp apa pentru iriga ca asa a vrut presedintele oui pe care lam ales la constituirea organizatiei si care avea si care avea cea mai mare suprafata de teren prins in ouicu alte cuvinte.EU MII CANTU EU MII JOCU.
51.
mi-e greata
|
05. 14, 2009. Thursday 18:39
chiar mi-e greata de toti guvernantii,mi-e greata de ministrul nostru care avea niste interventii "super" in guv. Tariceanu luandu-i la rost pe toti responbailii agric. de atunci, si acum ce face? isi poarta fizicul prin alte tari vecine pe la targuri si prin tara facand politichie el si fata lui cea urata, iar noi ne alegem cu pelesul gol golut .inca se asteapta sa-i votam, de iar vota caragiale ce bine ar fi.MI-E GREATA DE VOI SI MI-E TEAMA SA NU FAC HEPATITA NUMAI AUZIND DE SARBU CEL FARA DE ..oaie, de PD-L SI PSD.IPOCRITILOR,HOTILOR SI MINCINOSILOR
50.
un contribuabil
|
05. 02, 2009. Saturday 08:24
si uite asa prin politica agricola aplicata de guvernanti tara mai pierde cel putin 40% din productia agricola.Si asa am ajuns la vorba spusa de cineva.Mai bine cumparam decat sa producem ca sa avem.Statul trebuie sa-mi dea in jur de 350000 lei noi in schimb pentru o datorie catre ANAF de 12000 lei noi mi-a blocat conturile de acum 80 de zile.Simplu ma blocat sa mai fac agricultura.Astai politica guvernantilor
49.
mancatori de suventii
|
05. 01, 2009. Friday 15:30
ati promis multe dnzeu stie cand veti da bani vine timpu de ara de semanat si oameni care vor sa munceasca pamantu nu au cu ce semana ara si altele plus ca la tractoare le trebuie si conbustibil nu apa
48.
hotii romaniei
|
04. 27, 2009. Monday 14:53
ma sunteti niste hoti bine ca aveti voi ce manca si bani sa va distrati si uitati de noi aia care muncesc de dimineata la 5 pana seara la 10-11 ca sa avem ce manca in urmatoarea zi,si se mai intreaba guvernul de ce se fura in romania
47.
hotii romaniei
|
04. 27, 2009. Monday 14:53
ma sunteti niste hoti bine ca aveti voi ce manca si bani sa va distrati si uitati de noi aia care muncesc de dimineata la 5 pana seara la 10-11 ca sa avem ce manca in urmatoarea zi,si se mai intreaba guvernul de ce se fura in romania
46.
hotii romaniei
|
04. 27, 2009. Monday 14:53
ma sunteti niste hoti bine ca aveti voi ce manca si bani sa va distrati si uitati de noi aia care muncesc de dimineata la 5 pana seara la 10-11 ca sa avem ce manca in urmatoarea zi,si se mai intreaba guvernul de ce se fura in romania
45.
hotii romaniei
|
04. 27, 2009. Monday 14:53
ma sunteti niste hoti bine ca aveti voi ce manca si bani sa va distrati si uitati de noi aia care muncesc de dimineata la 5 pana seara la 10-11 ca sa avem ce manca in urmatoarea zi,si se mai intreaba guvernul de ce se fura in romania
44.
baniiii
|
04. 26, 2009. Sunday 19:11
cand virati banii caci tractoarele nu merg cu apa!!!!!
43.
baniii.....
|
04. 25, 2009. Saturday 09:36
e sfirsitul lui aprilie , cind mai vin?
42.
cind primim subventia
|
04. 20, 2009. Monday 21:18
este luna aprilie la sfirsit si subventia tot nu a venit ce se intimpla?
41.
ptr.coacazul
|
04. 06, 2009. Monday 15:05
nu este greu sa infiintezi o asociatie a tuturor cultvatorilor, ai nevoie de un statut pe care trebuie sa-l faci, apo mergi la un avocat si o infiintezi legal
40.
dacă vreţi bani trebuie să plătiţi !
|
03. 25, 2009. Wednesday 10:40
mai întâi faceţi un credit agricol pentru achiziţii de inputuri la o bancă, apoi vi se va da o adeverinţă de la APIA, şi după ce platiţi prima rată sau dobândă lunară veţi primi de la APIA bani la un curs de 37416 lei/ euro. aveţi grijă că dobânda plus alte comisioane de gestiune sunt aproape la 30%. 70% + 30% = 100%. nu vati prins!
39.
APIA 25 03 2009
|
03. 25, 2009. Wednesday 09:07
Platim impozite pe subventii inca neplatite.Bani stau frumos in banci iar cineva incaseaza dobanzi. Si sunt bani multi
38.
la Falimentul Agricola S.R.L.
|
03. 21, 2009. Saturday 18:40
APIA va da bani la fermieri, cand v-a ajunge EURO la valoarea lirei sterline. SOMN USOR APIA SI LA MULTI BANI.
37.
suna goarna
|
03. 21, 2009. Saturday 18:31
domnule ministru suna-ti desteptarea la APIA ca trece campania de primavara, caci banii tot nu vor veni. INCOMPETENTI ....
36.
subventii ba, minciunele da
|
03. 21, 2009. Saturday 18:24
de 3 ani iarba nu le place, de 3 ani voua nu va dau pace. hai cu spor la munca ca fripturica o mananca altii.
35.
un contribuabil
|
03. 20, 2009. Friday 19:48
pe 14 03 2009 mi-au fost blocate toate conturile din bancile cu care lucram din cauza ca nu am putut sa achit tot impozitul pe venit al anului 2008(desi cu greu am reusit sa achit 33 % din valoarea lui).Avand conturile blocate numai pot sa achizitionez samanta pentru a incepe lucrarile de primavara in timp optim.Precizez ca valoarea impozitului pe 2008 este ridicata de subventie pe ha pe care nici in data actuala 19 03 2009 nu a intrat in cont.Oare si in celelalte tari ai EU se intampla la fel???Guvernanti nostri oare ce urmaresc???
34.
un contribuabil
|
03. 20, 2009. Friday 19:48
pe 14 03 2009 mi-au fost blocate toate conturile din bancile cu care lucram din cauza ca nu am putut sa achit tot impozitul pe venit al anului 2008(desi cu greu am reusit sa achit 33 % din valoarea lui).Avand conturile blocate numai pot sa achizitionez samanta pentru a incepe lucrarile de primavara in timp optim.Precizez ca valoarea impozitului pe 2008 este ridicata de subventie pe ha pe care nici in data actuala 19 03 2009 nu a intrat in cont.Oare si in celelalte tari ai EU se intampla la fel???Guvernanti nostri oare ce urmaresc???
33.
Redactia Revistei Ferma
|
03. 20, 2009. Friday 12:31
Va multumim pentru intelegere si va invitam la un dialog deschis, chiar si anonim... Va rugam sa ne semnalati cazul dvs. sau problemele cu care va confruntati in activitatea agricola pe care o desfasurati. Scrieti-ne la adresa redactia@revista-ferma.ro
32.
Redactia Revistei Ferma
|
03. 20, 2009. Friday 12:30
Noi ne asumam, in continuare, rolul de a informa, de a fi alaturi de agricultori pentru a le face auzite si ascultate nemultumirile si revendicarile, de a semnala nereguli, exprimate cateodata dur si transant, dar nu necivilizat, dar nu ne putem lua angajamente care nu depind de noi si nici nu vom acepta sa fim injurati public pentru asta...
31.
Redactia Revistei Ferma
|
03. 20, 2009. Friday 12:28
Este de datoria noastra sa va informam, dar nu noi decidem cine, cat si cand primeste, iar daca angajamentele asumate de conducatorii agriculturii si de cei ai tarii vor ramane doar promisiuni nerespectate, vina nu ne apartine. Ba dimpotriva, am "taxat" de fiecare data vinovatii sau situatiile generate de ei, care au dus la nemultumirea dvs...
30.
Redactia Revistei Ferma
|
03. 20, 2009. Friday 12:26
Putem intelege nemultumirea oamenilor care au fost pacaliti cu promisiuni de-a lungul timpului si si-au pierdut, astfel, si rabdarea si nervii, si de multe ori banii, dar ne e greu sa intelegem si nu putem fi de acord cu limbajul si expresiile nemultumirii UNORA, care confunda libertatea de exprimare cu o troaca de porci, pe post de comentarii la un material cu caracter strict informativ....
29.
cind livram bani in 2010 pe 2008
|
03. 20, 2009. Friday 10:01
Facem hirti pe 2009 si plati pe 2008 nu sti nimeni
28.
anonim
|
03. 09, 2009. Monday 17:35
stie cineva pe ce site pot gasi valoarea subventiilor pentru fiecare cultura?
27.
Anonim,05-03-09
|
03. 04, 2009. Wednesday 17:28
Domnule ministru al agriculturii Nu sant tarzii banii pentru ingrasaminte, campania de primavara nu a inceput inca. Ajutatii pe cei care muncesc cu adevarat pamantul, care nu-l muncesc nu le mai dati subventii.
26.
denis
|
03. 01, 2009. Sunday 15:59
25.
UN CONTRIBUABIL
|
02. 25, 2009. Wednesday 17:26
subventia pe ha pentru anul 2008 se inregistreaza ca venit din anul respectiv si se impoziteaza ca atare????? chiar daca guvernul nu ni ia virat pe 25 feb 2009??? si daca nu avem posibilitate sa platim impozitul aferent anului 2008 ni ni se blocheaza conturile de catre ANAF????
24.
anonim
|
02. 23, 2009. Monday 14:29
cand o sa primim a doua parte din subventia la ovine???
23.
anonim
|
02. 23, 2009. Monday 14:29
cand o sa primim a doua parte din subventia la ovine???
22.
tulcea
|
02. 21, 2009. Saturday 11:37
este normal ca sa platim impozit pe anul 2008 pentru bani de subventi pe ha care nu ne-au intrat in conturi in anul 2009
21.
cind
|
02. 21, 2009. Saturday 07:11
cind o sa se bage bani in conturi???? bani pentru subventia acordata micilor legumicultori cei 1100 lei????
20.
Ptr. Coacazul@yooh
|
02. 20, 2009. Friday 18:42
Ajuta-te singur!Cine crezi ca-ti sare inajutor? ,cand (EI) sau fortat 19 ani sau (chinuit)sa fure tot ,si ce-i mai dureros au distrus tot
19.
ce sueventii se dau pentru infiintarea unei livezii
|
02. 19, 2009. Thursday 19:17
am infiintat o livada de pomi fructiferi pe o suprafata de 6ha.dar nu am luat nici un fel de subventie daca stie cineva cum se procedeaza va sa-mi spuneti mihalache_vio
18.
ce sueventii se dau pentru infiintarea unei livezii -
|
02. 19, 2009. Thursday 19:08
17.
taran sm
|
02. 18, 2009. Wednesday 18:35
bani nu ajung la tarani mafia suge tot noi cu munca la dosare lipseste virgula sau---
16.
fermier in cultura mare
|
02. 16, 2009. Monday 09:15
ati dat banii pe cap de ovina ,au luat bani si cei care nici macar nu stiu cum arata o oaie//////////
15.
anonim
|
02. 16, 2009. Monday 09:08
totul este minciuna
14.
anonim
|
02. 14, 2009. Saturday 20:35
cat a fost sucventia pe cap de animale specia ovine caprine pe anul 2008????
13.
pe cine subventioneaza ue
|
02. 14, 2009. Saturday 13:57
in moment ce cresc subventiile cu 10% ingrasemintele ,semintele si motorina o ieu razna
12.
pe cine subventioneaza ue
|
02. 14, 2009. Saturday 13:57
in moment ce cresc subventiile cu 10% ingrasemintele ,semintele si motorina o ieu razna
11.
anonim
|
02. 13, 2009. Friday 11:26
niste nepriceputi la carma ministerului si apia .au inceput platile la hectar pt zona de munte unde incep lucrarile de primavara cu o luna mai tarziu .
10.
un agricultor
|
02. 03, 2009. Tuesday 10:29
ABUREALA SI MINCIUNI CA IN ANUL2008
9.
plati
|
02. 02, 2009. Monday 15:49
care sant termenele ila care se fac platile?
8.
anonim
|
02. 02, 2009. Monday 15:31
cand se fac platile la subventiile care se acorda pt.pomi fructiferi? se spunea ca in luna ianuarie 2009.
7.
Anonim
|
01. 29, 2009. Thursday 23:15
Este de apreciat ce faceci . dar veniti in jud Hd. sa vedeti in ce coniti se vinde laptele.
6.
valentin 29 01 2009
|
01. 29, 2009. Thursday 15:32
cand se fac platile pt culturile infiintate in toamna 2008?
5.
alexandru 0744134455
|
01. 17, 2009. Saturday 20:09
ideile sunt bune ,problema mea este ca nu am primit subventia la fructe 2008
4.
subventia, o minciuna?
|
01. 16, 2009. Friday 19:50
cand se fac platile? suntem in ianuarie si inca nu a intrat nici un ban, animalele au nevoie de mancare acum
3.
intirzieri mari
|
01. 09, 2009. Friday 21:48
de ce se intirzie asa de mult cu platile-- au termene care sunt?
2.
minciuni
|
01. 06, 2009. Tuesday 11:35
mai nimic din ce se publica nu se pune in aplicare sau este prea greu de obtinut.
1.
Cine ma ajuta?
|
12. 11, 2008. Thursday 16:15
Cine ma poate ajuta sa infiintam o asociatie a producatorilor de fructe ale arbustilor fructiferi? coacazul@yahoo.com
Rezultate: [80]  
Pagini: [1]  1   

Video

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop

Află care este tehnologia folosită pentru cultivarea tomatelor în solar de Florin Pop, în Seleuş, judeţul Arad. Fermierul cultivă cultivă legume pe două hectare (din care 60 de arii solarii) şi de peste 10 ani foloşte programul tehnologic Syngenta pentru protecţia plantelor şi combaterea dăunătorilor.

Reporter: Gheorghe Ghișe

Video: Zsolt Tamássy

Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta
Valorificarea producţia de cereale

Cum veţi valorifica producţia de cereale de anul acesta?