Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Ordonanţa Militară 8 EXPLICATĂ: Prevederi IMPORTANTE pentru PESCARI, APICULTORI, PRODUCĂTORII AGRICOLI!

Publicat: 10 aprilie 2020 - 02:36
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela a emis, în seara zilei de 9 aprilie, Ordonanţa Militară numărul 8 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 în România. Noua ordonanţă militară, în vigoare deja, conţine prevederi importante pentru producătorii din sectorul agroalimentar.

Ordonanţa Militară nr. 8 a intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial, în noaptea 9 spre 10 aprilie 2020.

Redăm mai jos articolele ordonanţei care afectează producătorii din sectorul agroalimentar:

ORDONANŢA MILITARĂ nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Art.1
(1) Este permisă circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei a titularilor autorizaţiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în vederea desfăşurării activităţilor de pescuit comercial şi acvacultură, precum şi pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activităţi.

NOTA REDACŢIEI: Potrivit ORDINULUI nr. 43/310/2020 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2020, publicat în Monitorul Oficial 179/4 martie 2020, PESCUITUL ÎN SCOP COMERCIAL, RECREATIV/SPORTIV ŞI FAMILIAL AL ORICĂROR SPECII de peşti, crustacee, moluste şi alte vietuiţoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, ESTE INTERZIS pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie – 2 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie – 2 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în ordin.

Documente necesare pentru apicultorii care merg în pastoral

(2) Este permisă circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locaţia stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calităţii de apicultor se face cu adeverinţa ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile judeţene de zootehnie, sau cu orice alte acte doveditoare a calităţii de apicultor şi a proprietăţii asupra stupilor.
(3) Este permisă circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei pentru achiziţia de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule şi servicii de reparaţii auto.
(4) Prevederile art.4 din Ordonanţa militară nr.3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 se aplică în mod corespunzător.
(5) În declaraţia pe propria răspundere, persoanele prevăzute la alin.(1) şi (2) menţionează, ca motiv, deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute la alin.(3) menţionează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor.
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.2
(1) Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania şi din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 14 aprilie 2020.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă şi corespondenţă, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă, precum şi aterizărilor tehnice necomerciale.
(3) Măsura prevăzută la alin.(1) se aplică şi după durata pentru care este instituită starea de urgenţă prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020, numai dacă starea de urgenţă pe întreg teritoriul României se prelungeşte şi dacă în decretul de prelungire a stării de urgenţă se menţine competenţa ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanţă militară, interzicerea graduală a circulaţiei aeriene pe diferite rute.

Pieţele agroalimentare rămân deschise, dar cine va putea vinde în ele? Se redeschid şi pieţele închise?

Art.3
(1) Pieţele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgenţă, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligaţia respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.
(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producţie a produselor agroalimentare până şi de la piaţa agroalimentară şi accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere şi a certificatului de producător.

VOCEA FERMIERULUI: Certificatele de producător şi -au încetat valabilitatea cu mult timp în urmă, producătorii agricoli persoane fizice dovedesc această calitate prin prezentarea Atestatului de producător şi a Carnetului de comercializare pentru transportul şi vânzarea producţiei. Nu s-a spus nimic de cei care au formă de organizare PFA, II, IF , care au accesat linii de finanţare europene şi au tot calitatea de producători agricoli avînd CAEN din grupa de producţie ( 0113; 0111; etc), deci dacă aşa va apărea în Monitorul Oficial Ordonanţa Militară 8, niciunul dintre noi nu vom mai putea să ne comercializăm produsele. Acest mesaj o să-l transmit şi domnului Adrian OROS şi Emil Dumitru”, atrage atenţia Ion Păunel, preşedintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt.

NOTA REDACŢIEI: Ordonanţa Militară nr. 8 NU CLARIFICĂ ce se întâmplă cu pieţele agroalimentare închise! Vor fi acestea redeschise de către autorităţile locale sau vor rămâne în continuare închise?

(3) Unităţile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgenţă, personalul acestora având obligaţia respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.4
(1) Se prelungeşte, potrivit anexei nr.1 la prezenta ordonanţă militară, pe întreaga perioadă a stării de urgenţă, închiderea temporară - totală sau parţială - a punctelor de trecere a frontierei de stat, stabilită prin Hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr.8/2020 şi nr.12/2020.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I

Fermierii de la graniţa cu Ungaria pot trece frontiera cu tractoare şi utilaje agricole!

Art.5
(1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare, lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19.
(2) Prin lucrător transfrontalier se înţelege persoana care face dovada că locuieşte şi lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, şi care se reîntoarce la locuinţă cel puţin o dată pe săptămână.
(3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prin care se permite intrarea în România în condiţiile alin.(1) sunt următoarele: Cenad, Nădlac, Turnu, Vărşand, Salonta, Borş, Săcuieni, Urziceni şi Petea.
(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prevăzute la alin.(3) se permite şi intrarea/ieşirea lucrătorilor transfrontalieri cu maşini şi utilaje agricole.
(5) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Se suspendă exportul de cereale şi de alimente de bază pe durata stării de urgenţă!

Art.7
(1) Pe perioada stării de urgenţă se interzice/se suspendă exportul pentru produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanţă militară.

VEZI aici LISTA CEREALELOR ŞI A ALIMENTELOR INTERZISE LA EXPORT!

(2) Procedurile de export a produselor agroalimentare prevăzute la alin.(1), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe militare, se suspendă pe perioada stării de urgenţă.
(3) Pe perioada stării de urgenţă se suspendă activitatea de emitere a certificatelor fitosanitare pentru exportul produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanţă militară.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Comerţul intracomunitar NU este export!

Art.8
(1) Achiziţionarea intracomunitară a produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr.2, se poate face numai dacă statul membru face dovada faptului că produsele achiziţionate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui comunitar, iar nu exportului.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Magazinele alimentare îşi pot prelungi programul de funcţionare înainte de Florii şi de Paşte

Art.17
În zilele de joi, vineri şi sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare îşi pot prelungi programul de funcţionare în funcţie de necesităţi.

Muncitorii sezonieri pot zbura în continuare în zonele roşii cu COVID-19

Art.20
(1) Ordonanţa militară nr.7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.284 din 4 aprilie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
2. Alineatul (1) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Sunt permise zborurile efectuate de toţi transportatorii aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităţilor competente din ţara de origine şi de destinaţie.”

Ministerul Agriculturii - atribuţii pentru respectarea restricţiilor privind exporturile agroalimentare

Art.21
(1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe militare:
a) Poliţia Română, Jandarmeria Română şi poliţia locală, pentru măsurile prevăzute la art.1 şi 3;
b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru măsura prevăzută la art.2;
c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Poliţia de Frontieră Română şi direcţiile de sănătate publică, pentru măsurile prevăzute la art.4- 6;
d) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru măsurile prevăzute la art.7 şi 8;
e) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin instituţiile subordonate, aflate sub autoritatea sau coordonarea sa, direcţiile de sănătate publică, precum şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.9 – 14;
f) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, pentru măsura prevăzută la art.15;
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-15 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Tractor LandPower_b

Rămâneţi conectaţi cu Celula de Criză FERMA!

Ferma Media Grup, primul grup media privat din domeniul agriculturii româneşti, a creat o CELULĂ DE CRIZĂ pentru problemele fermierilor, care va prelua toate sesizările, cererile şi propunerile venite dinspre fermieri către autorităţi, precum şi neliniştile oamenilor cu privire la sectorul agroalimentar. În plină pandemie CoVid-19, Celula de Criză este un demers jurnalistic de utilitate publică, în sprijinul fermierilor şi al populaţiei, lansat şi susţinut de Ferma Media Grup prin site-urile revista-ferma.ro şi agroinfo.ro

CUM NE PUTEŢI CONTACTA. În această perioadă, redactorii Ferma şi Agroinfo sunt alături de voi, fermierii români, pentru a vă face publice problemele cu care vă confruntaţi şi pentru a le aduce în atenţia autorităţilor. Vă rugăm să ne trimiteţi întrebările şi sesizările voastre pe adresa redacţiei: redactia@revista-ferma.ro sau să ne trimiteţi mesaje pe paginile de facebook Revista Ferma şi Agroinfo

Vizualizat: 4394 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!reclama header after big part 2 subpage - AMADA

Video

Combina John Deere S770i in ferma ITC Seeds!

Combina John Deere S770i in ferma ITC Seeds!

Dupa două campanii de recoltat cu combina John Deere S770i cu heder de tip vario de 9 metri rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor. „Am recoltat într-o singură zi peste 230 de tone, în condiţiile în care oricum s-a ieşit târziu în câmp. Cu această combină poţi recolta fără probleme 35 de hectare într-o zi. Şi în condiţiile noastre de lucru, că intrăm la recoltat la ora 11-12 şi terminăm la 9 seara. Pentru că noi suntem producători de sămânţă şi trebuie să avem umiditatea corectă, să curăţăm foarte bine combina, şi nu doar de la o cultură la alta, chiar şi între diferite soiuri de grâu” - Willy Tavares

Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta
Cultura anului 2021

Pe ce cultură mizaţi în anul agricol 2020-2021?