Concurs Ferma
Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Brumărel: recolte și însămânțări în miez de toamnă

Publicat: 03 octombrie 2016 - 12:00
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Fermierii au în atenție pentru luna octombrie două activități principale: strângerea recoltelor la porumb, sorg pentru boabe, sfeclă pentru zahăr și cartof, precum și semănatul cerealelor de toamnă - grâu, orz, orzoaică, triticale și ovăz de toamnă.

Click pe poza pentru galerie!

Semănatul grâului este lucrarea prioritară a perioadei. În prima jumătate a lunii octombrie, lucrarea trebuie încheiată în zonele colinare, iar până la sfârșitul lunii, în toate zonele agricole ale țării. Altfel spus, semănatul începe când temperatura medie a aerului este de 13-15oC și trebuie încheiat când temperatura scade la 8-9oC. În acest fel grâul poate să vegeteze 40-50 de zile la temperaturi medii zilnice mai mari de 5oC. În aceste condiții își poate desăvârși înfrățirea, iar în nodul de înfrățire și în frunze să acumuleze cantități mari de zaharuri și să-și dezvolte rădăcinile embrionare, asigurând buna iernare a plantelor.

 

Câțiva factori determinanți ai reușitei culturii

Pentru reușita culturii, foarte importantă este tratarea semințelor cu cele mai bune produse fitosanitare și cu respectarea dozelor specifice fiecărei substanțe. Reamintim că pe tegumentul semințelor se găsesc spori de Tilletia, Fusarium, Septoria, Helminthosporium, Alternaria, Cladosporium s.a., iar în interiorul semințelor Ustilago tritici. Nu trebuie uitați dăunătorii care pot produce mari pagube, dintre care cei mai periculoși sunt larvele gândacului ghebos și ale viermilor sârmă.

Alegerea corectă a soiului cultivat, corelat cu condițiile pedoclimatice ale zonei și cu nivelul tehnologic pe care-l poate asigura cultivatorul, este cerința de bază pentru obținerea unor recolte mari și de bună calitate. În prezent la noi se comercializează un număr foarte mare de soiuri, unele create în România, altele aduse din țări cu condiții asemănătoare cu ale noastre, dar și genetică provenită din regiuni cu climă diferită de cea de la noi, despre care avem mai multe sau mai puține informații sau aflăm doar datele puse la dispoziție de vânzătorii lor.

Amintesc și cu acest prilej că soiurile înscrise în „Catalogul oficial al soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România”, sunt testate în țara nostră:

• Soiurile de grâu comun Triticum aestivum L prevăzute în catalog sunt: Adelina, Akamar, Alex, Alinea, OS Alka, Atigo, Anapurna, Andelka, Andino, Andrada, Apache, Aprilio, Aramis, Arkeos, Arieșan, Ascott, Avenue, Azimut, Balitus, BC Anica, BC Lidija, BC Renata, Boema 1, Ciprian, Codru, Crișana, Dagmar, Delabrad 2, Dropia, Dumbrava, Euclide, Faur F, FDLK Miranda, Felix , Flamura 85, GK Petur Glosa, KG Kungloria, Iași 2, Ilinca, Izvor, Jindra, Katarina, Kiskun Serina, Litera, Lovrin 34, Mv Kolo, Nogal, Otilia, Pajura, PG 102, Pitar, PKB Kristina, PKB Merkur, PKB Rodika, PKB Roxanda, PKB Vizelika, Pobeda, Putna, Renan, Renata, Renesansa, Seka, Sosthene, Soyard, Șimnic 50, Trivale, Urbanus, Zimbru.

• Soiurile de grâu durum Triticum durum Desf.: Condurum, Grandur FD și Wintergold. Problematica privind pregătirea patului germinativ și tehnologia semănatului a fost prezentată în numărul anterior al revistei.

 

Încheierea grabnică a semănatului la orz, orzoaică, triticale și ovăz 

Aceste specii de cultură trebuie însămânțate în prima decadă a lunii octombrie. Procedând astfel se asigură timpul necesar până la scăderea temperaturilor sub 5oC, astfel încât plantele să-și desăvârșească călirea pentru a putea parcurge perioada de criptovegetație fără pierderi de plante prin îngheț.

Dintre aceste culturi, cea mai sensibilă specie este ovăzul de toamnă, la care întârzierea semănatului poate determina pierderea numărului de plante prin îngheț cu peste 50%.

Și la aceste culturi se obțin rezultate bune dacă alegeți soiurile cele mai potrivite pentru zona în care le veți cultiva. Soiurile menționate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România sunt:

- orz: Ametist, Cardinal FD, Dana, Gerlach, KH Tas, Laverda, Paso, Simbol, Univers; 

- orzoaică: Artemis, Casanova, Malwinta, Metaxa, Victor ZP;

- triticale: Cascador F, Gorun 1, Haiduc, Mezin, MT0809, MT0810, MvMedal, Negoiu, Oda FD Pisc, Silver, Stil;

- ovăz: Sorin.

Pregătirea terenului se va efectua corelat cu cantitatea de precipitații căzute în fiecare zonă și cu planta premergătoare. Fertilizarea la pregătirea patului germinativ se face cu N50-60P50-60 pentru orz și orzoaică, cu N60P50-60 la triticale și cu N50P50 la ovăzul de toamnă. Semănatul trebuie încheiat până la data de 10 octombrie pentru orz, orzoaică și ovăz și până în 25 octombrie la triticale. Cantitatea de sămânță folosită la semănat este de 160-180 kg/ha pentru orz și orzoaică, 180-220 kg/ha pentru triticale și 100-130 kg/ha pentru ovăzul de toamnă.

 

Recolte de octombrie în cultura mare

• Strângerea porumbului. Încă din primele zile ale acestei luni, hibrizii de porumb semitârzii și târzii sunt ajunși la maturitate, iar în zonele colinare hibrizii timpurii și semitimpurii pot fi recoltați. Porumbul în cultură succesivă, semănat la timp cu hibrizi timpurii și semitimpurii, ajunge la maturitate în a doua parte a acestei luni. Recoltarea în boabe se execută în bune condiții când umiditatea acestora se apropie de 21% (21-28%). După recoltare, boabele trebuie uscate imediat până la 14-15%, pentru a preveni pericolul de încingere. La recoltarea sub formă de boabe, pierderile totale trebuie să fie sub 2,5%, gradul de vătămare a boabelor sub 8%, iar puritatea să depășească 98%. Cheltuielile cu recoltarea în boabe și cu tocarea tulpinilor sunt mai mici pentru această lucrare cu peste 30% față de recoltarea în știuleți. Din biomasa epigee a plantelor, tulpinile (în funcție de hibrid) reprezintă între 45 și 60%. Tulpinile tocate în procesul de recoltare și încorporate în sol odată cu arătura reprezintă un îngrășământ organic valoros. Randamentul de boabe, în funcție de hibrid, condițiile de climă și tehnologia aplicată variază între 75 și 83%.

• Recoltarea sorgului hibrid pentru boabe se face când boabele au ajuns la maturitate. Trebuie avut în vedere că maturarea paniculului se face dinspre vârf spre bază și din exterior spre axul principal. Boabele recoltate la maturitate avansată se treieră și se păstrează ușor. Pericolul de scuturare este redus. Recoltarea se face cu combina de cereale, direct, cu hederul ridicat, ca să taie numai inflorescențele. La hibrizii tardivi, în toamnele răcoroase, se poate grăbi uscarea prin tratarea cu Reglone 2-3 l/ha când semințele au 30% umiditate. În una-două săptămâni umiditatea boabelor în lanurile tratate scade la 18-16%.

• Recoltarea sfeclei pentru zahăr. Liberalizarea producției și a pieței zahărului în Europa determină mari frământări pentru fermierii cultivatori de sfeclă și pentru fabricile de zahăr. La nivel mondial oferta de zahăr este în scădere, iar cererea este în creștere. Cum îi va influența această situație pe fermierii români rămâne de văzut.

În țară, recoltarea sfeclei pentru zahăr se face la datele hotărâte de fabricile de zahăr cu care s-a încheiat contractul. Fabricile au urmărit în laboratoarele proprii dinamica acumulării zahărului. Succesul lucrării depinde de organizarea recoltării și a transportului imediat al producției la procesator. Per ansamblu, condițiile climatice din acest an au influențat negativ nivelul recoltelor.

• Recoltarea cartofilor destinați păstrării îndelungate trebuie făcută înainte de instalarea în sol a temperaturii medii mai mici de 10oC, respectiv a temperaturii aerului de 12-15oC. La temperaturi mai mici de 10oC crește gradul de vătămare a tuberculilor, iar la temperaturi mai mari de 15oC tuberculii pierd din turgescență. Foarte importantă este umiditatea solului, în funcție de aceasta depinde indicele de separare a producției la recoltarea cu diferite mașini folosite în prezent. Dacă solul este tare, cu bulgări și cu rădăcini de buruieni, procesul de separare este îngreunat. Multă atenție trebuie acordată pregătirii cartofilor pentru păstrare, de aceasta depinzând procentul de pierderi iminente păstrării unui produs care conține 75-80% apă.

 

Pregătiri pentru însămânțările de primăvară

Imediat după încheierea recoltatului și eliberarea terenului de resturile vegetale trebuie să se execute lucrările de bază ale solului, diferențiat în funcție de starea acestuia, având în vedere că în ultimii 30 de ani solurile noastre suferă din cauza eroziunii, a gradului ridicat de compactare, a distrugerii structurii și a diminuării activității biologice. Fiecare fermier trebuie să-și cunoască foarte bine solul și în funcție de situația concretă, de planta premergătoare, de cea care urmează a fi cultivată și de sistema de mașini de care dispune, să-și aleagă sistemul de lucrări pe care-l aplică.

În prezent, dominantă rămâne lucrarea solului prin efectuarea arăturii de toamnă, prin care se încorporează bine în sol resturile vegetale, se combat buruienile și o parte din boli și dăunători, în special a șoarecilor de câmp. Avantajele lucrării solului prin arătură sunt evidente în zonele cu peste 550 mm precipitații. Dar arătura are și dezavantaje, începând cu pierderea unei importante cantități de apă, reducerea cantității de humus prin oxidarea acestuia, consum ridicat de carburanți etc. Înlocuirea arăturii prin lucrarea solului cu grubere este posibilă doar pe adâncimea de 20-30 cm. Pe solurile tasate pe adâncimi mai mari de 30-50 cm, este necesară scarificarea, o dată la 2 - 4 ani, în funcție de textura solului.

Odată cu lucrarea solului se încorporează și îngrășămintele greu solubile cu fosfor și cu potasiu, în dozele care rezultă din analizele agrochimice. În zonele de deal cu soluri acide se încorporează în sol amendamentele cu calciu, iar pentru cei care dispun de îngrășăminte organice, încorporarea în sol a acestora este benefică pentru toate culturile, cu precădere pentru sfeclă, cartofi, porumb etc.

 

 

 

NU NEGLIJAȚI TRATAMENTUL SEMINȚEI DE GRÂU!

În Codexul produselor de protecția plantelor omologate pentru utilizare în România sunt prevăzute următoarele substanțe pentru tratamentul seminței de grâu:

Fungicide simple: Dividend M 030 FS - 1-1,5 l/t; Celest 025 FS Formula M - 2 l/t; Vincit Nova (ES) - 1 l/t; Systiva 333 FS - 1,5 l/t; Rancona 15 ME - 1,0 l/t; Dithane M-45 (W) - 2,5 kg/t; Vondazeb (WP) - 2,5 kg/t; Insure - 3,9 l/t; Amiral Profdfy 6FS - 0,5 l/t; Kripto Super 60 FS - 0,5 l/t; Orius 2 WS - 1,5 kg/t; Sponsor 6FS - 0,5 l/t; Tenazol 60 FS - 0,5 l/t; Royalflo 42 S - 2,5 l/t; Semnal 500 FS - 2,5 l/t și Alios - 0,17 l/t.

Fungicide compuse: Biosild Top (FS) - 1,0 l/t; Celest Star (XX) - 1,0 l/t; Dividend Star 036 FS - 1,0 l/t; Kinto DUO (SC) - 1,5 l/t; Lamardor 400 FS - 0,150 l/t; Redigo PRO 170 FS - 2-4 l/t; Savage 5 FS - 1,5 l/t; Vincit F (FS) - 1,5 l/t; Vitavax 200 FF (FS) - 2,5 l/t și Vitavax 2000 (SC) - 2,5 l/t.

Insecticide: Signal (ES) - 2,5 l/t; Gaucho 600 FS - 0,6 l/t; Midash 600 FS - 1,0 l/t; Nuprid 600 FS (SC) - 0,6 l/t; Picus 600 FS - 0,6-1,0 l/t; Seedoprid 600 FS 06 - 1,0 l/t; Force 20 CS (FS) - 1 l/t; Cruiser 350 FS - 1,0-1,5 l/t.

 


ȘTIAȚI CĂ...

• în zonele în care precipitațiile anuale sunt sub 500 mm, deci în zonele secetoase, producția de boabe la sorg este mai mare decât cea a porumbului;

• în SUA, în zonele aride și semiaride, sorgul pentru boabe este principala cultură prășitoare. În Texas se cultivă 40% din suprafața ocupată cu sorg din SUA;

• în România, în zonele cu secetă și arșiță, precum și pe terenurile nisipoase, pe unele soluri erodate și pe solurile sărăturate, sorgul pentru boabe, numit și „cămila deșertului”, dă producții mai mari și mai sigure decât porumbul;

• hibrizii actuali de sorg au înălțimea plantelor sub 120 cm, paniculul este erect, boabele se desprind ușor, tulpinile sunt rezistente la cădere și deci se poare recolta ușor și mecanizat;

• în lume sunt mai multe tipuri de sorg:

- tipul Cafra sau sorgul sud-african, cu tulpini scurte;

- tipul Durra, originar din Africa Centrală și Orientală, cu panicul erect și compact;

- tipul Feterita, originar din Africa de Nord - Centru - Orientală, cu inflorescență erectă și compactă;

- tipul Kaoliang (asiatic), răspândit în Manciuria;

- tipul hibrid, obținut în SUA din încrucișarea tipului Cafra cu tipul Milo.


 

 

 

Articol publicat in revista Ferma nr.17(178) 1 - 15 octombrie 2016

 

Vizualizat: 1065 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Reclama header after big part 3 pages

Video

Hibridul SY Experto - producţie record

Hibridul SY Experto - producţie record

Chiar dacă anul agricol nu a fost unul uşor, Cosmin Micu a obţinut o producţie medie de 4375kg/ha la floarea soarelui de pe cele 75ha cultivate cu hibridul SY Experto de la Syngenta. Hibridul high-oleic SY Experto se remarcă printr-o toleranță foarte bună la mană, rezistenţă la frânge şi 87% conţinut de acid oleic.

 

Interviu cu Cosmin Micu, fermier

Procereal Agrosan, loc. Mănăştur, jud. Arad.

În vizită la văcuţele melomane de la Doaga Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor
START Campanie de primăvară. Tu ce alegi?

Iarnă fără zăpadă sau ploi, secetă pedologică... vremea nu e deloc prietenoasă. Cum staţi cu lucrările specifice campaniei de primăvară pregătirea terenului/semănat? Ce hibrizi alegeţi? Vă rog, scrieţi în comentariu ce sămânţă cumpăraţi, de la cine şi judeţul în care lucraţi terenul!