Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Agro Legislatie

Rezultate: [290]  
Pagini: [29]  «  <  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   >  »   
Ordin nr. 75 din 04 martie 2009

Ordin nr. 75 din 04 martie 2009

04 martie 2009 - 16:00

Vazand Referatul de aprobare nr. 105.272 din 10 februarie 2009 al Directiei politici si strategii in silvicultura, in temeiul art. 6 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 483/2006 pentru aprobarea atributiilor ocoalelor silvice de stat si ale celor constituite ca structuri proprii, a obligatiilor ce revin detinatorilor de paduri, in vederea respectarii regimului silvic, precum si a regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din Romania, al art. 138 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza art. 7 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin

Ordin nr. 102 din 03 martie 2009

Ordin nr. 102 din 03 martie 2009

03 martie 2009 - 17:00
Avand in vedere Referatul nr. 78.352/117.197 din 6 februarie 2009 al Directiei generale dezvoltare rurala - Autoritate de management pentru PNDR si al Directiei generale politici agricole, in baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 13 si 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 934/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru incheierea de angajamente legale interne in anul 2008 in vederea asigurarii unor masuri financiare pentru aplicarea revederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, in temeiul art. 7 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.
Lege nr. 24 din 03 martie 2009

Lege nr. 24 din 03 martie 2009

03 martie 2009 - 16:00

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 414 din 3 iunie 2008, cu urmatoarea modificare:

Ordin nr. 38 din 26 feb 2009

Ordin nr. 38 din 26 feb 2009

26 februarie 2009 - 22:00
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 131.171 din 26 ianuarie 2009 al Agenţiei Naţionale Fitosanitare, având în vedere prevederile:

-art. 3 pct. 20, ale art. 5 lit. k) şi ale art. 8 din Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordin nr. 80 din 25 feb 2009

Ordin nr. 80 din 25 feb 2009

26 februarie 2009 - 20:46

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.516 din 18 februarie 2009, întocmit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în temeiul art. 3 lit. m) şi o) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu:

   -Regulamentul CE nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003; 

Ordin nr. 40 din 19 feb 2009

Ordin nr. 40 din 19 feb 2009

26 februarie 2009 - 20:38
Având în vedere Referatul nr. 78.390 din 10 februarie 2009 al Direcţiei generale dezvoltare rurală - Autoritatea de management pentru PNDR, potrivit prevederilor:

-Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.831/2008, conform căruia sprijinul acordat în cadrul unei măsuri pentru operaţiunile prevăzute la art. 36 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat în înţelesul art. 87(1) din tratat sau cu o altă contribuţie a statului membru, dacă o astfel de cumulare ar conduce la depăşirea intensităţii maxime a sprijinului stipulate de Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005;
Ordin nr. 25 din 19 feb 2009

Ordin nr. 25 din 19 feb 2009

26 februarie 2009 - 20:30

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 102.107 din 26 ianuarie 2009, în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, în temeiul art. 36-43 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Hotărâre nr. 53 din 18 feb 2009

Hotărâre nr. 53 din 18 feb 2009

26 februarie 2009 - 20:25

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Ordin nr. 8 din 17 feb 2009

Ordin nr. 8 din 17 feb 2009

26 februarie 2009 - 20:18

Văzând Referatul de aprobare nr. 68.723 din 17 decembrie 2008, întocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Ordin nr. 35 din 17 feb 2009

Ordin nr. 35 din 17 feb 2009

26 februarie 2009 - 20:07

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale implementare politici agricole nr. 131.079 din 30 ianuarie 2009, în baza prevederilor art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 28 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia agricolă ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

 

Rezultate: [290]  
Pagini: [29]  «  <  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   >  »   
Reclama header after big part 3 pages

Video

Hibridul SY Experto - producţie record

Hibridul SY Experto - producţie record

Chiar dacă anul agricol nu a fost unul uşor, Cosmin Micu a obţinut o producţie medie de 4375kg/ha la floarea soarelui de pe cele 75ha cultivate cu hibridul SY Experto de la Syngenta. Hibridul high-oleic SY Experto se remarcă printr-o toleranță foarte bună la mană, rezistenţă la frânge şi 87% conţinut de acid oleic.

 

Interviu cu Cosmin Micu, fermier

Procereal Agrosan, loc. Mănăştur, jud. Arad.

În vizită la văcuţele melomane de la Doaga Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019
START Campanie de primăvară. Tu ce alegi?

Iarnă fără zăpadă sau ploi, secetă pedologică... vremea nu e deloc prietenoasă. Cum staţi cu lucrările specifice campaniei de primăvară pregătirea terenului/semănat? Ce hibrizi alegeţi? Vă rog, scrieţi în comentariu ce sămânţă cumpăraţi, de la cine şi judeţul în care lucraţi terenul!