Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Ordin nr. 335 din 29 mai 2009

Publicat: 29 mai 2009 - 20:00
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten
Ordin privind aprobarea unor derogari pentru acceptarea populatiilor locale si a soiurilor de plante agricole amenintate de eroziunea genetica adaptate natural la conditiile locale si regionale si pentru comercializarea semintelor si cartofului pentru samanta ale acestor populatii locale si soiuri.

Click pe poza pentru galerie!

In baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante, avand in vedere necesitatea transpunerii Directivei 2008/62/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a anumitor derogari pentru acceptarea soiurilor locale si a varietatilor agricole adaptate natural la conditiile locale si regionale si amenintate de eroziunea genetica si pentru comercializarea semintelor si cartofilor de samanta ale acestor soiuri locale si varietati, tinand seama de Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de cereale, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva Consiliului 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semintelor de cereale, Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de plante furajere, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva Consiliului 66/401/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semintelor de plante furajere, Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.264/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de oleaginoase si textile, cu modificarile ulterioare, care transpune Directiva 2002/57/CE privind comercializarea semintelor de plante oleaginoase si textile, Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de sfecla de zahar si sfecla furajera, cu modificarile ulterioare, care transpune Directiva 2002/54/CE privind comercializarea semintelor de sfecla, si Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, certificarea calitatii si comercializarea cartofului pentru samanta, care transpune Directiva Consiliului 2002/56/CE privind comercializarea cartofului pentru samanta, se stabilesc anumite derogari legate de conservarea in situ si utilizarea durabila a resurselor genetice vegetale prin cultivarea si comercializarea acestora.


Avand in vedere asigurarea conservarii in situ si a utilizarii durabile a resurselor genetice vegetale, populatiile locale si soiurile adaptate natural la conditiile locale si regionale si amenintate de eroziunea genetica (soiuri de conservare) trebuie cultivate si comercializate chiar si in cazul in care acestea nu indeplinesc cerintele generale privind acceptarea soiurilor si comercializarea semintelor si a cartofului pentru samanta.

Pentru a atinge acest obiectiv este necesar sa se prevada derogari in ceea ce priveste acceptarea soiurilor de conservare, pentru includerea acestora in cataloagele nationale ale soiurilor din specii de plante agricole, precum si pentru producerea si comercializarea semintelor si a cartofului pentru samanta din aceste soiuri.

Tinand seama de producerea si comercializarea semintelor si a cartofului pentru samanta din soiuri de conservare, trebuie prevazuta o derogare de la certificarea oficiala.

Avand in vedere garantarea desfasurarii comercializarii semintelor si a cartofului pentru samanta in contextul conservarii resurselor genetice vegetale, trebuie prevazute restrictii, mai ales in ceea ce priveste regiunea de origine. In vederea contribuirii la conservarea in situ si la dezvoltarea durabila a soiurilor respective, Romania trebuie sa dispuna de posibilitatea de a aproba regiuni suplimentare.

Luand in considerare faptul ca trebuie stabilite cantitati maxime pentru comercializarea fiecarui soi de conservare si o cantitate totala pentru ansamblul de soiuri de conservare din cadrul unei singure specii, pentru a garanta respectarea acestor cantitati, autoritatea oficiala din Romania trebuie sa ceara producatorilor sa notifice cantitatile de soiuri de conservare pe care intentioneaza sa le produca si, pe de alta parte, trebuie sa repartizeze cantitati producatorilor.

Avand in vedere faptul ca trebuie garantata trasabilitatea semintelor si a cartofului pentru samanta prin intermediul unor cerinte corespunzatoare privind sigilarea si etichetarea, tinand seama de faptul ca trebuie garantata aplicarea corecta a normelor prevazute de prezentul ordin, trebuie monitorizate culturile de seminte, trebuie testate semintele si trebuie efectuat postcontrolul oficial. Cantitatile de seminte din soiuri de conservare introduse pe piata trebuie raportate de catre furnizori la autoritatea oficiala din Romania si de catre autoritatea oficiala din Romania la Comisie, avand in vedere Referatul nr. 118.163 al Serviciului de selectie vegetala si calitatea semintelor, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

 CAPITOLUL I
 Obiect si definitii

   Obiect
   Art. 1. -

(1) In ceea ce priveste speciile de plante agricole care intra sub incidenta Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de cereale, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semintelor de cereale, Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de plante furajere, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semintelor de plante furajere, Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de sfecla de zahar si sfecla furajera, care transpune Directiva 2002/54/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semintelor de sfecla, Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor si a normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, certificarea calitatii si comercializarea cartofului pentru samanta, care transpune Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de samanta, si a Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.264/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de plante oleaginoase si textile, care transpune Directiva 2002/57/CE, prezentul ordin stabileste anumite derogari legate de conservarea in situ si utilizarea durabila a resurselor genetice vegetale prin cultivarea si comercializarea acestora:

 a) pentru a fi acceptate in vederea includerii in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania, in conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificarile si completarile ulterioare, a populatiilor locale si a soiurilor amenintate de eroziunea genetica, adaptate natural la conditiile locale si regionale, care transpune Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole;

 b) in vederea comercializarii semintelor si cartofului pentru samanta din populatii locale si soiuri.

   (2) Daca nu se prevede altfel in prezentul ordin, se aplica prevederile ordinelor ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.262/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, 1.263/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, 1.264/2005, 1.265/2002, 1.266/2005 si 1.348/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

   Definitii

   Art. 2. -

(1) In cuprinsul prezentului ordin, termenii folositi se definesc astfel:

   a) conservarea in situ inseamna conservarea materialului genetic in mediul sau natural si, in cazul speciilor de plante cultivate, in mediul agricol in care si-au dezvoltat caracterele distinctive;
   b) eroziune genetica inseamna pierderea diversitatii genetice intre si in cadrul populatiilor sau soiurilor din aceeasi specie, de-a lungul timpului, sau reducerea bazei genetice a unei specii datorita interventiei umane sau schimbarilor de mediu;
   c) populatie locala inseamna un ansamblu de populatii sau clone ale unei specii de plante care s-a adaptat natural la conditiile de mediu ale regiunii in care s-a dezvoltat;
   d) samanta inseamna samanta si cartoful pentru samanta, cu exceptia cazurilor in care cartoful pentru samanta este exclus in mod expres.
  
(2) In contextul prezentului ordin, masurile oficiale inseamna masuri luate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale prin autoritatile responsabile:

   (i) Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, organ de specialitate in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante;
   (ii) autoritatea oficiala nationala centrala responsabila privind calitatea semintelor, stabilita prin Legea nr. 266/2002 - Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS);
   (iii) autoritatile oficiale responsabile stabilite la nivel teritorial, in subordinea autoritatii oficiale centrale - inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor (ITCSMS) si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor (LCCSMS);
   (iv) autoritatile responsabile in domeniul resurselor genetice vegetale sau organizatiile recunoscute in acest sens de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.


CAPITOLUL II
Acceptarea varietatilor de conservare

   Acceptarea soiurilor de conservare

   Art. 3. - Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor poate accepta in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania populatiile locale si soiurile mentionate la art. 1 alin. (1) lit. a), cu conditia respectarii cerintelor stabilite la art. 4 si 5. Astfel de populatii locale sau soiuri trebuie mentionate in catalogul comun de plante agricole ca soiuri de conservare.

Cerinte fundamentale

   Art. 4. -

   (1) Pentru a fi acceptata/acceptat ca soi de conservare, populatia locala sau soiul mentionat la art. 1 alin. (1) lit. a) trebuie sa prezinte un interes pentru conservarea resurselor genetice vegetale.

   (2) Prin derogare de la art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor poate adopta pentru unele specii, prin ordin, propriile prevederi privind distinctivitatea, stabilitatea si uniformitatea soiurilor de conservare. In asemenea cazuri, Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor se asigura ca pentru distinctivitate si stabilitate se aplica cel putin caracteristicile mentionate in:
   a) chestionarele tehnice impreuna cu protocoalele de testare ale Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), enumerate in anexa nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica speciilor respective; sau in
   b) chestionarele tehnice prevazute in ghidurile Uniunii Internationale pentru Protectia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), enumerate in anexa nr. 6 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica speciilor respective.

   In ceea ce priveste evaluarea uniformitatii, se aplica prevederile Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune prevederile Directivei 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului in ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole.

   Cu toate acestea, in cazul in care nivelul uniformitatii este stabilit pe baza plantelor netipice, se aplica o populatie standard de 10% si o probabilitate de acceptare de cel putin 90%.

  Cerinte procedurale

   Art. 5. - Prin derogare de la art. 7 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este ceruta nicio examinare oficiala daca urmatoarele informatii sunt suficiente pentru luarea unei decizii referitoare la admiterea soiurilor de conservare:

   a) descrierea soiului de conservare si denumirea acestuia;
   b) rezultatele testelor neoficiale;
   c) cunostintele dobandite din experienta practica in timpul cultivarii, reproducerii si utilizarii, asa cum au fost notificate de catre solicitantul din Romania;
   d) alte informatii din partea autoritatilor responsabile in domeniul resurselor genetice vegetale sau din partea organizatiilor recunoscute in acest sens de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

   Excluderea de la acceptare

   Art. 6. - Un soi de conservare nu poate fi acceptat in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura in cazul in care:

   a) acest soi este deja inscris in catalogul comun al soiurilor de plante agricole ca soi, altul decat soiul de conservare, sau in cazul in care a fost radiat din catalogul comun in ultimii 2 ani ori daca beneficiaza de mai putin de 2 ani din intervalul acordat in conformitate cu art. 15 din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; sau
   b) este protejat de un drept comunitar privind soiurile de plante in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.100/1994 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protectie comunitara a soiurilor de plante ori de un drept national privind protectia juridica a soiurilor de plante sau in cazul in care se afla in curs o cerere pentru obtinerea acestui drept.

   Denumirea

   Art. 7. -

   (1) In ceea ce priveste denumirile soiurilor de conservare cunoscute inainte de 25 mai 2000, Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor poate permite derogari de la Regulamentul (CE) nr. 930/2000 al Comisiei din 4 mai 2000 privind stabilirea regulilor de aplicare legate de eligibilitatea denumirilor soiurilor de plante agricole si specii de legume, cu exceptia cazului in care asemenea derogari ar incalca drepturile anterioare ale unei terte parti care este protejata in conformitate cu art. 2 din respectivul regulament.
   (2) Prin derogare de la art. 9 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor poate accepta mai mult de o denumire pentru un soi, in cazul in care este vorba despre denumiri traditionale.

   Regiunea de origine

   Art. 8. -
(1) In cazul in care Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor accepta un soi de conservare, identifica regiunea sau regiunile in care se cultiva soiul in mod traditional si in care acesta s-a adaptat in mod natural, denumita in continuare regiune de origine. In stabilirea regiunii de origine pentru un anumit soi se va tine cont de informatiile furnizate de catre autoritatile responsabile in domeniul resurselor genetice vegetale sau de organizatiile recunoscute in acest sens de catre Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale. In cazul in care regiunea de origine se situeaza pe teritoriul Romaniei si al altor state membre, aceasta trebuie identificata de catre Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, de comun acord cu toate statele membre in cauza.
(2) Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor sau autoritatile din statele membre care procedeaza la identificarea regiunii de origine trebuie sa notifice Comisiei regiunea identificata.

   Mentinerea

   Art. 9. - Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor si autoritatea oficiala se asigura ca mentinerea unui soi de conservare trebuie efectuata in regiunea de origine.


CAPITOLUL III
Producerea de seminte si comercializarea

   Producerea de seminte si comercializarea

   Art. 10. -

 (1) Prin derogare de la cerintele de certificare stabilite la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.263/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.262/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.265/2005, art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.266/2005 si la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.264/2005, semintele unui soi de conservare pot fi introduse pe piata in cazul in care acestea respecta dispozitiile alin. (2), (3) si (4).
   (2) Semintele trebuie sa isi aiba originea in seminte produse in conformitate cu practici bine definite pentru mentinerea soiului, stabilite de mentinatorul soiului impreuna cu Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor.
   (3) Semintele, cu exceptia semintelor de Oryza sativa, trebuie sa indeplineasca cerintele de certificare a semintelor certificate prevazute in ordinele ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.262/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, nr. 1.263/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, nr. 1.264/2005, nr. 1.265/2005 si nr. 1.266/2005, cu exceptia cerintelor privind puritatea varietala minima si a cerintelor privind examinarea oficiala sau examinarea sub supraveghere oficiala. Semintele de Oryza sativa trebuie sa indeplineasca cerintele de certificare privind semintele certificate, a doua generatie, prevazute in Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.262/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cerintelor referitoare la puritatea varietala minima si a cerintelor privind examinarea oficiala sau examinarea sub supraveghere oficiala. Semintele trebuie sa aiba o puritate varietala suficienta.
   (4) In ceea ce priveste cartoful pentru samanta, autoritatea oficiala din Romania poate prevedea sa nu se aplice prevederile art. 10 din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.266/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la calibru.

   Regiunea de producere a semintelor

   Art. 11. -

   (1) Romania se asigura ca samanta unui soi de conservare sa poata fi produsa numai in regiunea de origine. In cazul in care conditiile privind certificarea prevazute la art. 10 alin. (3) nu pot fi respectate in regiunea respectiva, datorita unei probleme de mediu specifice, autoritatea oficiala din Romania si Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor pot aproba regiuni suplimentare pentru producerea semintelor, tinand seama de informatiile furnizate de catre autoritatile responsabile cu resursele genetice vegetale sau de catre organizatiile recunoscute in acest sens de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. Cu toate acestea, semintele produse in regiunile suplimentare pot fi utilizate exclusiv in regiunile de origine.
   (2) Autoritatea oficiala din Romania notifica Comisiei si celorlalte state membre regiunile suplimentare pe care intentioneaza sa le aprobe in vederea producerii de seminte, in conformitate cu alin. (1). Comisia si celelalte state membre pot, in termen de 20 de zile lucratoare de la data primirii acestor notificari, sa ceara ca notificarea sa fie supusa Comitetului permanent pentru seminte si material de inmultire pentru agricultura, horticultura si silvicultura. O decizie trebuie luata in conformitate cu art. 22 alin. (4) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.262/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 22 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.263/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 4 alin. (6), art. 20 alin. (2) si art. 21 din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 30 alin. (1) lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.265/2005, art. 10 alin. (1) si art. 27 alin. (1) lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.266/2005 si art. 27 alin. (1) lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.264/2005, dupa caz, pentru a stabili, daca este necesar, restrictiile sau conditiile pentru desemnarea acestor regiuni. In cazul in care nici Comisia, nici celelalte state membre nu efectueaza o solicitare in temeiul celui de-al doilea paragraf, Romania poate aproba regiunile suplimentare in vederea producerii semintelor, conform notificarii.

  Testarea semintelor

   Art. 12. -

   (1) Autoritatea oficiala se asigura ca testele sunt efectuate pentru a verifica faptul ca samanta soiurilor de conservare indeplineste cerintele de certificare prevazute la art. 10 alin. (3). Testele trebuie sa se efectueze in conformitate cu metodele internationale actuale sau, in cazul in care nu exista astfel de metode, in conformitate cu orice metode corespunzatoare.
   (2) In ceea ce priveste testele mentionate la alin. (1), autoritatea oficiala se asigura ca esantioanele sunt prelevate din loturi omogene, aplicandu-se normele privind greutatea lotului si greutatea esantionului prevazute la art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.262/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.263/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 9 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.265/2005 si art. 9 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.264/2005.

   Conditii pentru comercializare

   Art. 13. -

(1) Autoritatea oficiala din Romania se asigura ca samanta unui soi de conservare poate fi comercializata numai in urmatoarele conditii:
   a) a fost produsa in regiunea de origine a acestuia sau intr-o regiune stabilita conform art. 11;
   b) comercializarea se efectueaza in regiunea de origine a acestuia.

 (2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1) lit. b), autoritatea oficiala din Romania si Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor pot sa aprobe regiuni suplimentare pe teritoriul sau pentru comercializarea semintei dintr-un soi de conservare, cu conditia ca regiunile respective sa fie comparabile cu regiunea de origine in ceea ce priveste habitatele naturale si seminaturale ale acestui soi. In cazul in care autoritatea oficiala din Romania si Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor pot aproba astfel de regiuni suplimentare, trebuie sa se asigure ca volumul de samanta necesar pentru producerea cel putin a cantitatii de samanta mentionate la art. 14 este rezervat in scopul conservarii soiului in regiunea sa de origine. Autoritatea oficiala din Romania informeaza Comisia si celelalte state membre cu privire la aprobarea acestor regiuni suplimentare.

   (3) In cazul in care autoritatea oficiala din Romania si Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor au aprobat regiuni suplimentare pentru producerea de samanta, in conformitate cu art. 11, derogarea prevazuta la alin. (2) nu se aplica.

   Restrictii cantitative

   Art. 14. - Autoritatea oficiala se asigura ca pentru fiecare soi de conservare, cantitatea de samanta comercializata nu poate depasi 0,5% din cantitatea de samanta a aceleiasi specii utilizata in Romania pe durata unui sezon de cultivare sau cantitatea necesara pentru a semana 100 ha, indiferent care dintre aceste cantitati este mai mare. Pentru speciile Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus si Helianthus annuus, cantitatea nu poate depasi 0,3% sau cantitatea necesara pentru a semana 100 ha, indiferent care dintre aceste cantitati este mai mare. Cu toate acestea, cantitatea totala de samanta din soiurile de conservare comercializata in Romania nu poate sa depaseasca 10% din cantitatea de samanta a speciei respective utilizata anual pe intreg teritoriul. Daca acest procentaj corespunde unei cantitati inferioare celei necesare pentru a semana 100 ha, cantitatea maxima de samanta din specia respectiva utilizata anual in Romania poate fi marita, astfel incat sa se ajunga la cantitatea necesara pentru a semana 100 ha.

 Aplicarea restrictiilor cantitative

   Art. 15. -

   (1) Autoritatea oficiala din Romania se asigura ca producatorii notifica, inaintea inceperii fiecarui sezon de productie, datele privind suprafata si locatia parcelei destinate producerii de samanta.
   (2) In cazul in care, pe baza notificarilor mentionate la alin. (1), cantitatile stabilite la art. 14 sunt susceptibile de a fi depasite, autoritatea oficiala repartizeaza fiecarui producator in cauza cantitatea pe care ar putea sa o comercializeze in respectivul sezon de productie.

   Controlul culturilor semincere

   Art. 16. - Autoritatea oficiala se asigura, prin controale oficiale, ca culturile semincere ale unui soi de conservare respecta prevederile prezentului ordin, acordand o atentie deosebita soiului, locatiilor de producere a semintei si cantitatilor.

   Inchiderea ambalajelor

   Art. 17. -

 (1) Autoritatea oficiala se asigura ca samanta din soiurile de conservare poate fi comercializata numai in ambalaje inchise si sigilate.
 (2) Ambalajele cu samanta trebuie sa fie sigilate de furnizor, astfel incat sa nu poata fi deschise fara deteriorarea sistemului de sigilare sau fara sa se lase urme de deteriorare pe eticheta furnizorului ori pe ambalaj.
 (3) In vederea asigurarii sigilarii in conformitate cu alin. (2), sistemul de sigilare cuprinde cel putin eticheta furnizorului sau aplicarea unui sigiliu.

   Etichetarea

   Art. 18. - Autoritatea oficiala se asigura ca ambalajele cu seminte din soiurile de conservare poarta o eticheta a furnizorului sau o mentiune imprimata ori marcata, care cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

   a) mentiunea "Reguli si norme CE";
   b) numele si adresa furnizorului responsabil pentru aplicarea etichetelor sau marca sa de identificare;
   c) anul sigilarii, exprimat prin mentiunea "sigilat..." (anul), sau, cu exceptia cartofului pentru samanta, anul ultimei esantionari in vederea efectuarii ultimei analize de germinatie, exprimat prin mentiunea "esantionat..." (anul);
   d) specia;
   e) denumirea soiului de conservare;
   f) mentiunea "soi de conservare";
   g) regiunea de origine;
   h) in cazul in care regiunea de producere a semintei este diferita de regiunea de origine se indica regiunea de producere a semintei;
   i) numarul de referinta al lotului, dat de furnizorul responsabil cu aplicarea etichetelor;
   j) greutatea neta sau bruta declarata ori, cu exceptia cartofului pentru samanta, numarul declarat de seminte;
   k) in cazul in care se indica greutatea si utilizarea pesticidelor granulate, a substantelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica si tipul aditivului, precum si raportul aproximativ dintre greutatea semintelor pure si greutatea totala, cu exceptia cartofului pentru samanta.

   Postcontrolul oficial

   Art. 19. - Autoritatea oficiala din Romania se asigura ca samanta din soiurile de conservare este supusa unui postcontrol oficial, prin sondaj, pentru a verifica identitatea si puritatea varietala.


CAPITOLUL IV
Dispozitii generale si finale

  Raportari

   Art. 20. - Autoritatea oficiala din Romania se asigura ca furnizorii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul national notifica, pentru fiecare sezon de productie, cantitatea de seminte din fiecare soi de conservare introdus pe piata.
   La cerere, autoritatea oficiala raporteaza Comisiei si celorlalte state membre cantitatile de samanta din fiecare soi de conservare introdus pe piata pe teritoriul Romaniei.
   Notificarea organizatiilor recunoscute in domeniul resurselor genetice vegetale

   Art. 21. - Autoritatea oficiala din Romania notifica Comisiei organizatiile recunoscute, mentionate la art. 5 lit. d), art. 8 alin. (1) si art. 11 alin. (1).

   Evaluarea

   Art. 22. - Pana la data de 31 decembrie 2011, Comisia evalueaza aplicarea art. 4, art. 13 alin. (2), art. 14 si art. 15.

   Transpunerea

   Art. 23. - Autoritatea oficiala din Romania transpune prevederile Directivei 2008/62/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a anumitor derogari pentru acceptarea soiurilor locale si a varietatilor agricole adaptate natural la conditiile locale si regionale si amenintate de eroziunea genetica si pentru comercializarea semintelor si cartofilor de samanta ale acestor soiuri locale si varietati, pana cel tarziu in data de 30 iunie 2009. Autoritatea oficiala comunica Comisiei textul ordinului, precum si un tabel de corespondenta intre prevederile ordinului si aceasta directiva.

Destinatari

   Art. 24. - Prezentul ordin se adreseaza Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, autoritatii oficiale Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor, autoritatilor responsabile in domeniul resurselor genetice vegetale sau organizatiile recunoscute in acest sens de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, precum si persoanelor fizice si juridice autorizate pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si a materialului saditor, care vor aplica prevederile prezentului ordin.

   Intrarea in vigoare

   Art. 25. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 30 iunie 2009.

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sarbu

Vizualizat: 844 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop

Află care este tehnologia folosită pentru cultivarea tomatelor în solar de Florin Pop, în Seleuş, judeţul Arad. Fermierul cultivă cultivă legume pe două hectare (din care 60 de arii solarii) şi de peste 10 ani foloşte programul tehnologic Syngenta pentru protecţia plantelor şi combaterea dăunătorilor.

Reporter: Gheorghe Ghișe

Video: Zsolt Tamássy

Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta
Valorificarea producţia de cereale

Cum veţi valorifica producţia de cereale de anul acesta?