Reclama header big full
Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Ordin nr. 189 din 09 martie 2009

Publicat: 09 martie 2009 - 15:00
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten
Ordin privind prohibiţia pescuitului.

Click pe poza pentru galerie!

Avand in vedere Referatul comun de aprobare nr. 715 din 17 februarie 2009 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si nr. 104.732 din 19 februarie 2009 al Directiei protectia naturii din cadrul Ministerului Mediului, in temeiul art. 12 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, al art. 8 pct. A lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, al art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.207/2003, al art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabila a resurselor piscicole in conformitate cu politica comuna in domeniul pescuitului, in baza Regulamentului (CE) nr. 1.139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilitatilor de pescuit si a conditiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice in Marea Neagra, in temeiul art. 7 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, precum si al art. 5 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrul mediului emit urmatorul ordin:

SECTIUNEA 1
Zone si perioade de prohibitie

   Art. 1. -

   (1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in apele maritime interioare si in apele continentale, in perioada 13 aprilie-11 iunie inclusiv, si in apele care constituie frontiera de stat, in perioada 15 aprilie-29 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.

   (2) Se interzice pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti in perioada 1 aprilie-30 iunie.

   Art. 2. - In Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice in perioada 1 aprilie-30 iunie.

   Art. 3. - Se declara zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:

   a) pe raul Prut, sectorul cuprins intre baraj Stanca-Costesti si confluenta cu raul Elan, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie;

   b) Dunarea Veche, intre confluenta canalului Olguta cu Dunarea Veche si confluenta Dunarea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13 1.000, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea imediata in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;

   c) sectorul de pe Dunarea Veche cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13 1.000 si pana la confluenta cu canalul Sulina, Mm 8 600, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;

   d) lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, in tot timpul anului;

   e) lacurile Erenciuc si Belciug, in tot timpul anului;

   f) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe din zonele rectificate, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativsportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea imediata in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;

   g) pe bratul Sfantu Gheorghe, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 mai inclusiv, cu exceptia capturarii de reproducatori de sturioni in stare vie, in zona km 22-25;

   h) pe bratul Chilia, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 mai inclusiv, cu exceptia capturarii de reproducatori de sturioni in stare vie, in zona km 72-77 Pardina;

   i) pe Dunare, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 mai inclusiv, cu exceptia capturarii de reproducatori de sturioni in stare vie, in zonele Mm 53-56,5 (Isaccea) si Mm 65-70 (Grindu);

   j) pe bratul Borcea, in perioada 15 martie-30 mai, cu exceptia capturarii de reproducatori de sturioni in stare vie, in zonele km 37-41 (Stelnica) si km 43-47 (Fetesti);

   k) zona Sacalin-Zatoane;

   l) zona Rezervatiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitata de coordonatele:

   NV: 43▫47` lat. N si 28▫35`18`` long. E;

   NE: 43▫47` lat. N si 28▫40` long. E;

   SV: 43▫44`20`` lat. N si 28▫35`18`` long. E;

   SE: 43▫44`20`` lat. N si 28▫40` long. E,
   si a carei limita dinspre mal este balizata.

   Art. 4. -

(1) In zonele de protectie sunt interzise:

   a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;

   b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta populatiilor piscicole, cum ar fi ingustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;

   c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;

   d) admiterea in zona a ratelor si gastelor domestice.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) activitatile prevazute la lit. a)-c) nu sunt interzise in urmatoarele situatii:

   a) cand pescuitul se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;

   b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

SECTIUNEA a 2-a
Specii si perioade de prohibitie

   Art. 5. -

   (1) Se interzice pescuitul urmatoarelor specii de pesti, dupa cum urmeaza:

   a) stiuca, cu exceptia perimetrului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", pe o durata de 40 de zile, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin;

   b) stiuca, in perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", pe o durata de 50 de zile, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin;

   c) lostrita, pastravul de mare si mihaltul, tot timpul anului;

   d) pastravul indigen, pastravul fantanel si coregonul, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie si din 15 septembrie-31 decembrie inclusiv, iar lipanul, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 31 mai inclusiv;

   (2) In apele Marii Negre se interzic:

   a) pescuitul calcanului in Zona Economica Exclusiva (ZEE) in perioada 15 aprilie-15 iunie inclusiv;

   b) pescuitul calcanului in marea teritoriala in perioada 1 mai-30 mai inclusiv;

   c) pescuitul rechinului in perioada 15 martie-30 aprilie inclusiv;

   d) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante pe toata perioada anului;

   e) pescuitul sturionilor in tot timpul anului;

   f) pescuitul delfinilor in tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE.

   (3) Pescuitul calcanului si dimensiunile minime ale ochiurilor de plasa se supun dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 1.139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilitatilor de pescuit si a conditiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice in Marea Neagra.

   Art. 6. - Prohibitia pescuitului scrumbiei de Dunare se stabileste pe sectoare, astfel:

   a) in Marea Neagra, pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, in perioada 20-27 aprilie inclusiv;

   b) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, in perioada 24 aprilie-13 mai inclusiv;

   c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Gura Timocului, km 845,6, in perioada 28 aprilie-27 mai inclusiv.

   Art. 7. - Capturarea reproducatorilor de sturioni in stare vie se realizeaza:

   a) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 aprilie inclusiv, in zonele mentionate la art. 3 lit. g)-i);

   b) in perioada 15 martie-15 mai inclusiv, in zona mentionata la art. 3 lit. j).

SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii finale

   Art. 8. - Caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor si metodele de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale.

   Art. 9. - Dimensiunile minime ale pestilor si ale altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

   Art. 10. -

   (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura, inclusiv celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".

   (2) In amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" activitatea de pescuit este permisa numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", eliberat in baza urmatoarelor documente:

   a) facturi fiscale de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate in producerea de material piscicol;

   b) bilantul financiar-contabil pentru anul 2008;

   c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteelor;

   d) licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

   (3) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 de ore inainte si in prezenta reprezentantilor Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si ai Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".

   Art. 11. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile ulterioare.

   Art. 12. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 226/397/2008 privind prohibitia pescuitului in anul 2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008.

   Art. 13. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, Ministrul mediului,
                 Ilie Sarbu                                            Nicolae Nemirschi
 
Vizualizat: 770 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
reclama art afetr lead

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Hibridul SY Experto - producţie record

Hibridul SY Experto - producţie record

Chiar dacă anul agricol nu a fost unul uşor, Cosmin Micu a obţinut o producţie medie de 4375kg/ha la floarea soarelui de pe cele 75ha cultivate cu hibridul SY Experto de la Syngenta. Hibridul high-oleic SY Experto se remarcă printr-o toleranță foarte bună la mană, rezistenţă la frânge şi 87% conţinut de acid oleic.

 

Interviu cu Cosmin Micu, fermier

Procereal Agrosan, loc. Mănăştur, jud. Arad.

În vizită la văcuţele melomane de la Doaga Sistemul de ghidare Trimble GFX-750 testat la Soc. agricola AgroSlavia Cum își gestionează drenarea cei de la Campo d'Oro cu ajutorul sistemelor Trimble de la Vantage
Valorificarea producţia de cereale

Cum veţi valorifica producţia de cereale de anul acesta?