Reclama header big full
Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Ordin nr. 13 din 23 martie 2009

Publicat: 23 martie 2009 - 15:10
1 comentarii   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten
Ordin pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008.

Click pe poza pentru galerie!

Vazand Referatul de aprobare nr. 7.011 din 24 februarie 2009, intocmit de Directia de igiena si sanatate publica veterinara, in temeiul Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/1 la 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala destinate consumului uman, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/83 din 25 iunie 2004, cu amendamentele ulterioare, si al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, avand in vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 57/2002, republicata, in temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. I. - Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 litera f), punctul (i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(i) include si furnizarea de catre producatori direct catre consumatorul final a produselor primare de origine animala in cantitati mici, in pietele agroalimentare, precum si cu ocazia targurilor, expozitiilor, organizarii unor manifestari in perioada sarbatorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de catre autoritatile locale/judetene pe intreg teritoriul national;".

2. La articolul 2 litera g), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"4. productie anuala de pasari sau lagomorfe - pana la 10.000 de capete;".

3. La articolul 2 litera g), punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"6. oua - provenind de la cel mult 50 de gaini ouatoare;".

4. La articolul 2, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"h) producator - persoana fizica sau juridica, inclusiv producatorii agricoli crescatori de animale, care desfasoara activitate de vanzare directa a produselor primare de origine animala."

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. - Producatorii sunt obligati sa respecte conditiile privind igiena produselor primare de origine animala destinate consumului uman, prevazute in anexa nr. 1 la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, incluzand ghidurile de bune practici si igiena elaborate de asociatiile profesionale si avizate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor."

6. La articolul 9, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"e) pentru laptele crud, sa respecte cerintele de sanatate animala si igiena stabilite in anexa III, sectiunea IX, cap. I, pct. I si pct. II lit. A, lit. B pct. 1 si lit. C din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala, cu amendamentele ulterioare, respectiv laptele sa provina de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploatatii care respecta conditiile de igiena a mulsului, a spatiilor de depozitare a laptelui si cu asigurarea trasabilitatii produsului, incluzand ghidurile de bune practici si igiena elaborate de asociatiile profesionale si avizate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor."

7. La articolul 11, partea introductiva a alineatului (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Vanzarea directa a produselor primare de origine animala catre consumatorul final in pietele agroalimentare, precum si cu ocazia targurilor, expozitiilor, manifestarilor organizate in perioada sarbatorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autoritatile locale/judetene pe intreg teritoriul national, se realizeaza numai de producator sau de membrii familiei, rude de gradul I si II ale acestuia, in baza:".

8. La articolul 17 litera a), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"4. consumatorul final in pietele agroalimentare, precum si cu ocazia targurilor, expozitiilor, manifestarilor organizate in perioada sarbatorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autoritatile locale/judetene pe intreg teritoriul national, cu exceptia carnii proaspete de porc;".

9. La articolul 17 litera h), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"2. branzeturi - pana la 1.500 kg/saptamana, medie anuala;".

10. La articolul 17 litera h), dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu urmatorul cuprins:

"21. lapte pasteurizat si alte produse lactate lichide - pana la 3.000 kg/saptamana;".

11. La articolul 19 alineatul (1) litera a), punctul (v) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(v) numarul personalului lucrator, cu exceptia stanelor;".

12. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) schita obiectivului unde se desfasoara activitatile de productie, cu exceptia stanelor;".

13. La articolul 19 alineatul (1), litera c) se abroga.

14. La articolul 19 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

"e) prin derogare de la prevederile lit. d), in cazul producatorilor agricoli crescatori de animale, copia certificatului de producator eliberat de primarie, vizata de asociatiile profesionale si/sau de medicul veterinar zonal."

15. La articolul 22 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"g) eliminarea daunatorilor (insecte, rozatoare, pasari etc.);".

16. La articolul 22 alineatul (2), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"h) eliminarea deseurilor;".

17. La articolul 22 alineatul (2), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"j) aplicarea procedurilor de bune practici de igiena, bazate pe principiile sigurantei alimentului stabilite prin ghidurile de bune practici in cazul producatorilor agricoli crescatori de animale sau, dupa caz, a principiilor sistemului Analizei hazardului si punctelor critice de control (HACCP), avand in vedere tipul unitatii, capacitatea de productie si specificul unitatii."

18. Punctul 2 "Lapte si produse din lapte" din capitolul I "Unitati de vanzare cu amanuntul supuse inregistrarii si controlului sanitar veterinar" din anexa nr. 1 la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"2. Lapte si produse din lapte:

a) Centru de prelucrare lapte integrat in cadrul exploatatiei - unitate dotata cu spatii si echipamente adecvate desfasurarii activitatii de prelucrare a laptelui crud provenit de la animalele proprii in produse lactate, intr-o gama sortimentala restransa. In aceasta categorie sunt incluse spatiile si facilitatile de la nivelul stanelor sau exploatatiilor agricole unde laptele crud provenit de la animalele din exploatatia proprie este prelucrat in branzeturi si comercializat direct catre consumatorul final in spatii special amenajate in pietele agroalimentare, cu ocazia targurilor, expozitiilor, manifestarilor organizate in perioada sarbatorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autoritatile locale/judetene pe intreg teritoriul national, in conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor;

b) Centru de prelucrare lapte independent - unitate dotata cu spatii si echipamente adecvate pentru receptia laptelui crud de la producatori locali, prelucrarea acestuia in produse lactate intr-o gama sortimentala restransa si vanzarea cu amanuntul, in conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor."

19. Punctul 5 "Oua de consum" al capitolului I "Unitati de vanzare cu amanuntul supuse inregistrarii si controlului sanitar veterinar" din anexa nr. 1 la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"5. Oua pentru consum:

- Centru colectare oua - unitate cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru colectarea oualor de la un producator in vederea livrarii acestora catre un centru de ambalare autorizat sanitar veterinar sau catre alte unitati de industrie alimentara ori nealimentara, in conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor."

20. La punctul 1 "Unitati de alimentatie publica si unitati de comercializare a alimentelor" al capitolului II "Unitati de vanzare cu amanuntul supuse inregistrarii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor" din anexa nr. 1 la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"f) Pensiune turistica, indiferent de specific - unitate cu spatii si dotari corespunzatoare in care se desfasoara activitati pentru obtinerea, receptia si depozitarea materiilor prime de origine animala si nonanimala, provenite din exploatatia agricola familiala, precum si din unitati autorizate si/sau inregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, prepararea si servirea alimentelor gatite in incinta proprie."

21. Punctul I din anexa nr. 2 la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"I. Pentru unitatea/producatorul agricol crescator de animale: .............. ....................................., reprezentant legal/proprietar ........... ........................................, din localitatea ....................., str. ............... nr. ......., sectorul ......., codul postal .............., judetul .............., pentru urmatoarele activitati:
1. ................................;
2. ................................;
3. ................................;
4. .............................. ."


22. Numarul curent 2 din anexa nr. 4 la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor se modifica si va avea urmatorul cuprins:

tabel ordin martieClick pe poza pentru galerie!


23. Anexa nr. 15 la norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

24. In cuprinsul normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, sintagma "mic producator" se inlocuieste cu termenul "producator".

Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru
Siguranta Alimentelor,
Marian Zlotea

Vizualizat: 797 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
reclama art afetr lead

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
o lege inteleasa gresit
|
07. 13, 2009. Monday 10:56
de ce barurile sunt amendata de ansva pentru ca nu suntem autorizati la ei deoarece vindem bere si vin
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Hibridul SY Experto - producţie record

Hibridul SY Experto - producţie record

Chiar dacă anul agricol nu a fost unul uşor, Cosmin Micu a obţinut o producţie medie de 4375kg/ha la floarea soarelui de pe cele 75ha cultivate cu hibridul SY Experto de la Syngenta. Hibridul high-oleic SY Experto se remarcă printr-o toleranță foarte bună la mană, rezistenţă la frânge şi 87% conţinut de acid oleic.

 

Interviu cu Cosmin Micu, fermier

Procereal Agrosan, loc. Mănăştur, jud. Arad.

În vizită la văcuţele melomane de la Doaga Sistemul de ghidare Trimble GFX-750 testat la Soc. agricola AgroSlavia Cum își gestionează drenarea cei de la Campo d'Oro cu ajutorul sistemelor Trimble de la Vantage
Valorificarea producţia de cereale

Cum veţi valorifica producţia de cereale de anul acesta?