Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Vitele pasc lacom imașul, primăria - subvenția!

Publicat: 02 februarie 2016 - 10:00
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

De trei ani de zile, doljeanul Aurel Drăgotescu, președintele Asociației Crescătorilor de Animale din comuna Sopot, se luptă cu administrația locală pentru ca aceasta din urmă să le închirieze fermierilor izlazul comunal pentru pășunatul dobitoacelor. 

Click pe poza pentru galerie!

Aurel Drăgotescu, crescător de animale din satul Benoț, îngrijește 250 de oi și capre și cinci vaci cu lapte. Are în proprietate numai opt hectare de teren, moștenite de la părinți, și în fiecare an este nevoit să pășuneze animalele pe dealurile sterpe din zonă, pentru că până la această dată, autoritățile locale s-au dovedit a fi surde și mute la solicitările lui. Încastrate într-un autism patologic, primăria și consiliul local nu au oferit Asociației sau lui Aurel Drăgotescu nici răspuns motivat la numeroasele cerereri depuse, nici teren de pășunat. În atari condiții, fermierul a fost nevoit să acționeze în judecată instituțiile locale pe motiv că funcționarii lor nu au catadixit să-i răspundă în termenul legal și nu au oferit informații de interes public, așa cum cere legislația în vigoare! 

 

Total în afara legii

„Povestea a început în 2013, când Primăria, cu primar și cu CL cu tot, a vrut să dea pe sub masă unui parlamentar, Petre Petrescu, om de-al casei, vreo 347 ha de izlaz. Mi-a șoptit cineva: «Faceți repede o asociație, că o să rămâneți fără izlaz!» În ianuarie 2013, am înființat asociația crescătorilor de animale, ca să ne putem apăra mai bine drepturile și pentru a putea participa la licitație. Imediat ce am obținut recunoașterea judecătorească, am depus cerere pentru pășune. Dar nu am fost luați în seamă”, ne-a declarat Aurel Drăgotescu. 

În 16 aprilie 2013, fiind singura structură organizatorică a crescătorilor de animale din comună, Asociația nou-înființată, prin președintele său, a înregistrat la primărie și consiliul local adresele cu nr. 544/2013 și nr. 574/2013, prin care a solicitat concesionarea prin atribuire directă, conform Legii 214, a suprafeței de teren din domeniul public și privat al comunei Sopot cu destinația pajiști și fânețe. Însă, după mai bine de o lună, pe 20 mai 2013, Primăria Sopot i-a comunicat în scris lui Aurel Drăgotescu că solicitările au fost analizate în ședința ordinară a Consiliului Local din 25.04.2013, unde s-a constatat că atribuirea directă pentru asociație nu se mai poate face la acea dată, întrucât nu se pot îndeplini prevederile art. 15 alin 4 din Legea 214/2011 cu modificările și completările ulterioare. Iată ce spune textul de lege invocat: „(4) Consiliile locale ale comunelor, orașelor și, respectiv, ale municipiilor trebuie să inițieze procedura de concesionare până la data de 1 februarie a fiecărui an”. 

Să ne înțelegem! Răspunsul primăriei a venit pe 20 mai 2013, adică la aproape o lună de la întrunirea aleșilor locali. La acea dată era în vigoare OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente, aprobată în 23 aprilie 2013 și publicată în M. Of. nr. 267 din 13 mai 2013. Deci Legea 214/2011 nu mai era în vigoare. Or, secretarul Consiliului Local Sopot, Constantin Busduceanu, cât și primarul Ion Cătălin Trăistaru, făcând trimitere la Legea 214/2011, înlocuită de OUG 34/2013, au oferit un răspuns care nu era în concordanță cu actul normativ în vigoare. 

 

Licitație nedatată, mimând respectarea legii

Totuși, obligate de Ordonanță, autoritățile locale au hotărât să facă licitație pentru concesionarea pășunii. Dar pe șest, ca să câștige cine trebuie! „Pentru a mima respectarea legii, în data de 26 aprilie 2013, Primăria din Sopot a publicat în ziarul local «Cuvântul liber» anunțul că va organiza licitația pentru preluarea izlazului comunal, dar fără să precizeze data la care se va organiza aceasta!!! Într-una din zilele Sfintelor Paști, aflându-mă întâmplător în comună, m-am dus la primărie împreună cu Marinel Pereanu, membru fondator al asociației. Stând de vorbă cu primarul Ion Cătălin Trăistaru, acesta ne-a comunicat că licitația pentru concesionarea pășunii are loc tocmai în acea zi (7 mai 2013) și ne-a îndrumat să luăm legătura cu secretarul primăriei pentru cumpărarea caietului de sarcini. Însă în doar două ore nu am putut să ne punem la punct documentația aferentă. În urma intervenției sau din alte motive, licitația din acea zi s-a anulat. Nu știu când a fost reprogramată, nu am fost invitați, nu am aflat cum s-a desfășurat și nici cine a închiriat izlazul comunal. Ceva mai târziu, am mai făcut o solicitare să primim o parte din izlaz, dar ni s-a spus că nu se poate, deoarece s-au făcut investiții pe izlaz”, a susținut Aurel Drăgotescu. 

În mai 2013, Aurel Drăgotescu și Marinel Pereanu au mai făcut o încercare disperată, de data aceasta la Instituția Prefectului. Răspunsul primit, o lună mai târziu, a fost încurajator pentru petiționari, dar... degeaba! „Având în vedere prevederile art. 9, alin. 8 din OUG 34/2013, vă recomandăm să dați curs solicitării (Asociației - n.r.), dacă aceasta este însoțită de toate documentele prevăzute de legislația în vigoare”, scrie în răspunsul Instituției Prefectului adresat Primăriei din Sopot. 

Textul de lege la care se face referire este următorul: “Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru anul 2013, consiliile locale ale comunelor, orașelor, respectiv ale municipiilor trebuie să inițieze procedura de concesionare/închiriere în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”. 

 

Consilierii nu sunt de acord cu închirierea izlazului

„Un an mai târziu, în 2014, ne-au refuzat participarea la licitarea suprafeței de pășunat pe motiv că CL nu este de acord să închireze izlazul?! În 2015, am făcut din nou cerere pentru a închiria o parte din imaș, dar nu ni s-a răspuns. Astfel, am fost nevoit să acționez în judecată Primăria și Consiliul Local Sopot pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Secția de contencios administrativ a Tribunalului Craiova mi-a dat câștig de cauză și a obligat partea pârâtă să-mi răspundă. În cele din urmă, Primăria a înaintat instanței de judecată un document de-a dreptul aiuritor, evaziv și care nu are nici o trimitere la cauză. Bunăoară, eu am cerut să ni se repartizeze în condițiile legii o suprafață de teren pentru pășunatul animalelor, iar în adresa Primărie se menționează că nu se poate întrucât nu este făcut cadastrul și nici amenajamentul pastoral implementat! Păi dacă e așa, de ce primăria beneficiează de subvenție pentru cele 347 hectare de pășune comunală?”, se întreabă justificat Aurel Drăgotescu.

 

Ministerul Agriculturii dă dreptate fermierilor

Crescătorul de animale a făcut sesizare și la Ministerul Agriculturii. În răspunsul primit de la compartimentul juridic se arată că în condițiile în care Primăria Sopot a beneficiat și beneficiază în continuare de subvenții pentru o pășune care a fost solicitată spre a fi concesionată unor crescători de animale, atunci conducerea ei poate fi acuzată de fals în declarații. Pentru că în cererea de subvenție, solicitantul (primăria, în cazul de față) declară pe proprie răspundere că nu a primit cereri din partea crescătorilor de animale pentru utilizarea suprafeței de pășunat.

 

„Nu putem concesiona fără cadastru și amenjament!” 

Iată și poziția primarului din Sopot, Ion Cătălin Trăistaru: „Noi nu avem nimic împotrivă să concesionăm suprafața de pășunat, dar sunt câteva etape pe care trebuie să le parcurgem. Mai avem puțin și terminăm cadastrul, după care o să facem amenajamentul pastoral. Ne ajută Camera Agricolă, vom termina undeva prin aprilie - mai anul viitor. Până în primăvară nu putem face nimic, că nu permite vremea. Noi trebuie să facem și analiza la sol, probele și lucrarea de laborator le vor realiza Oficiul Județean de Studii Pedologice. Sunt câteva proceduri, dl Drăgotescu nu le-a înțeles; are animale, le ține și el pe izlazul comunal și nu i-a zis nimeni nimic. În momentul actual nu este concesionată nici o suprafață din izlazul comunal”, a susținut primarul.

 

Cu izlazul neconcesionat, primăria ia subvenția 

Referitor la povestea de acum aproape trei ani, edilul-șef al comunei ne-a declarat următoarele: „În 2013, ne-a făcut o asociație o solicitare și noi eram obligați să facem procedura; dacă nu o făceam, veneau și ne concesionau izlazul automat. Noi am declanșat procedura de licitație, asociația nu a îndeplinit condițiile, între timp a venit și el (e vorba de Aurel Drăgotescu - n.n.), a cumpărat un caiet de sarcini, nu a prezentat nimic spre licitare, la condițiile care se impuneau, nu a mai venit. Deci nu a fost concesionat izlazul nimănui!” 

Așadar, „izlazul este domeniul privat al comunei Sopot. Crescătorii cu animale îl folosesc, e normal să le pășuneze pe imașul comunal. Nu s-a plătit până acum nici o taxă niciodată la Primărie. Numai că nu vor beneficia ei de subvenții până ce nu vom termina noi pașii ăștia de parcurs - cadastrarea și amenajamentul pastoral”, a susținut primarul. 

Din capul locului se impun câteva concluzii. Prima este aceea că neimplementarea amenajamentului pastoral și nerealizarea cadastrării nu impiedică asociațiile sau crescătorii de animale să folosească suprafața de pășunat. Puteau fi încheiate contracte de concesiune cu solicitanții până la terminarea acestor lucrări. Dar, la nivelul autorității locale, nu s-a considerat a fi necesar. 

Dacă Primăria este sau nu îndreptățită, conform legii, să primească subvenția, aici lucrurile sunt clare. Atâta timp cât în comună sunt cereri pentru repartizarea pășunii, acestea au prioritate și trebuie onorate, conform legii! În acest sens vine și răspunsul specialiștilor MADR.

Am încercat să aflăm și poziția APIA Dolj. După o discuție telefonică cu directorul instituției, acesta ne-a asigurat că va deschide calculatorul și va lectura situația din Sopot. Când am revenit cu telefonul, șeful APIA nu a mai fost de găsit! Probabil că a fost... reținut! De treburi urgente, firește! 

Așadar, vor renunța la subvenții și vor concesiona autoritățile locale din Sopot izlazul comunal? Asociația Crescătorilor de Animale așteaptă acest lucru de trei ani! 

 

 

ADRESĂ OFICIALĂ NEÎNREGISTRATĂ! 

Ca să mimeze intrarea în legalitate, pe 23 decembrie 2015, Primăria a trimis conducerii Asociației din comuna Sopot o adresă, neînregistrată (!?!) și datată doar cu... 2015!, semnată de secretarul instituției locale (de parcă ar fi străin de întocmirea adreselor oficiale!) și de un înlocuitor al primarului, prin care se aduce la cunoștință că închirierea sau concesionarea suprafețelor de izlaz se face în baza legilor în vigoare, iar suprafața de pășune și de fânețe este de 347 ha. Adresa primăriei face referire probabil la Art. 9 (1) din OUG 34/2013, aprobată cu modificari și completări prin Legea nr. 86/2014, care prevede că: “(...) unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condițiile legii, pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani”.

 

 

Articol publicat in revista Ferma nr.1(162) 1-31 ianuarie 2016

Vizualizat: 874 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Hibridul SY Experto - producţie record

Hibridul SY Experto - producţie record

Chiar dacă anul agricol nu a fost unul uşor, Cosmin Micu a obţinut o producţie medie de 4375kg/ha la floarea soarelui de pe cele 75ha cultivate cu hibridul SY Experto de la Syngenta. Hibridul high-oleic SY Experto se remarcă printr-o toleranță foarte bună la mană, rezistenţă la frânge şi 87% conţinut de acid oleic.

 

Interviu cu Cosmin Micu, fermier

Procereal Agrosan, loc. Mănăştur, jud. Arad.

În vizită la văcuţele melomane de la Doaga Sistemul de ghidare Trimble GFX-750 testat la Soc. agricola AgroSlavia Cum își gestionează drenarea cei de la Campo d'Oro cu ajutorul sistemelor Trimble de la Vantage
Valorificarea producţia de cereale

Cum veţi valorifica producţia de cereale de anul acesta?