Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Iar au făcut-o de oaie!

Publicat: 25 mai 2012 - 16:00
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Pentru a fi eligibile la plata primei pe cap de animal aferentă acestui an, ovinele şi caprinele născute în perioada 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2009 trebuie să fie, obligatoriu, identificate cu două crotalii simple având acelaşi cod unic de identificare. Pentru animalele marcate cu un singur mijloc de identificare, fermierii care vor fi supuşi controalelor APIA trebuie să facă dovada că au comandat şi achitat contravaloarea crotaliilor lipsă

Click pe poza pentru galerie!

De asemenea, animalele născute începând cu 1 ianuarie 2010 trebuie să fie identificate cu două crotalii, dintre care unul electronic, iar ambele mijloace de identificare trebuie să se regăsească alocate în baza de date a ANSVSA cel târziu până la termenul limită de depunere a cererilor, respectiv 18 mai 2012. În caz contrar, la data începerii controlului administrativ - 21 mai 2012, animalele neînregistrate în SNIIA cu microcip vor fi excluse de la plata subvenţiei direct din sistemul informatic.

 

Dubla crotaliere e obligatorie din 2008!

De anul acesta, ovinele şi caprinele născute înainte de 1 ianuarie 2010 vor fi eligibile la plata subvenţiei doar dacă sunt identificate cu două crotalii auriculare simple, aşa cum prevede Regulamentul (CE) Nr. 73 din 19 ianuarie 2009.

Aşadar, acordarea CNDP trebuie să se facă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 21/2004, care menţionează că toate animalele dintr-o exploataţie născute după data de 09 iulie 2005 sau, în ceea ce priveşte Bulgaria şi România, animalele născute ulterior datei aderării la UE (2007), se vor identifica printr-o marcă auriculară şi printr-un al doilea mijloc de identificare aprobat de autoritatea competentă (două crotalii auriculare simple cu acelaşi cod unic de identificare).

Pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2007, CE a aprobat, prin Decizia 228 din 11 aprilie 2007 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind sistemul de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină în România, ca animalele să fie identificate prin cel puţin o marcă auriculară.

Aşadar, prin animal identificat conform legislaţiei în domeniu (Ordinul MADR nr. 93/2012), respectiv născut înainte de 1 ianuarie 2010 (Ordinul MADR nr. 67/2012), „care trebuie identificat cu două crotalii auriculare simple, ambele conţinând acelaşi număr de identificare a animalului, se înţelege animalul născut în perioada 01 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2009”, ne-au precizat reprezentanţii MADR, în urma solicitărilor noastre.

 

De ce n-au respectat veterinarii legea?

Dubla crotaliere a ovinelor şi caprinelor a devenit obligatorie abia de la 1 ianuarie 2008. Ordinul ANSVSA nr. 83/2008 stabileşte că „toate animalele din România sunt identificate utilizându-se o crotalie cu număr unic individual pentru animalele din specia porcine crescute în exploataţiile nonprofesionale şi cu două crotalii, cu acelaşi cod unic de identificare, pentru animalele din specia bovine, ovine şi caprine”.

În 2010, prin OUG nr. 23/2010, identificarea electronică a devenit obligatorie. Totodată, Ordonanţa a stabilit că doar ovinele şi caprinele care până la vârsta de 12 luni vor fi sacrificate pe teritoriul României se pot identifica cu o crotalie auriculară simplă.

Dacă ovinele şi caprinele trebuiau identificate cu două crotalii începând cu 2008, de ce 90 la sută din efectivul naţional născut în 2008 nu este identificat conform legii? Este o întrebare la care ANSVSA n-a binevoit să ne răspundă până la momentul închiderii ediţiei. Fermierii sunt responsabili de activitatea de identificare a animalelor proprii abia de la 1 ianuarie 2011, prin OUG 23/2010. Până la acea dată, serviciile de identificare, inclusiv achiziţia crotaliilor distribuite de ANSVSA, au fost subvenţionate de stat şi decontate medicilor veterinari concesionari.

 

3 milioane de animale, fără crotalie dublă

După ce anul trecut fermierilor li s-a impus să suporte costul crotaliei cu microcip pentru animalele născute în 2010, deşi aceste efective ar fi trebuit identificate electronic gratuit de către medicii veterinari, iată că acum proprietarii animalelor sunt constrânşi să achite perechea crotaliei simple pentru animalele din 2008 şi 2009, altfel pierd subvenţia.

„Situaţia exactă a animalelor din 2008 şi 2009 identificate cu o crotalie o ştie doar ANSVSA. Din datele noastre, aproximativ 3 milioane de animale riscă să fie exluse de la plata subvenţiei pe anul acesta pe motiv că nu deţin perechea crotaliei cu care au fost identificate iniţial. Aşadar, n-avem altă soluţie decât să ne comandăm crotaliile lipsă, astfel încât în cazul unui control al APIA să putem dovedi cu formularul de comandă că respectăm prevederile legislative, din moment ce timpul e prea scurt pentru producerea, livrarea şi aplicarea tuturor crotaliilor.

Ulterior, ne gândim să acţionăm în judecată ANSVSA pentru recuperarea prejudiciului creat”, ne-a declarat Nicolae Cioranu, vicepreşedinte al Federaţiei Romovis şi preşedinte al Asociaţiei Crescătorilor de Ovine „Păstorul-Crişana” Arad.

Iniţial, Ordinul MADR 69/2012 prevedea că doar animalele născute în 2009 trebuie crotaliate dublu. Ulterior, prin Ordinul 70, s-a stabilit că şi ovinele/caprinele născute în 2008 au nevoie de două crotalii. Fermierii au sperat într-o rectificare a legislaţiei, ştiind că doar 10 la sută din efectivul din 2008 a fost identificat cu două crotalii iar vina nu le aparţine. Al treilea Ordin emis de MADR şi publicat în M. Of. din 4 mai 2012 nu aduce nici o îmbunătăţire legii.

MADR, la presiunea Comisiei Europene, nu mai poate acorda subvenţii fără respectarea legislaţiei comunitare, care e superioară celei naţionale.

„Deşi am încercat să depăşim această condiţie, pentru că nu vrem să punem fermierii noştri să plătească ceva ce le-a dat statul gratis la momentul respectiv, auditul european ne-a spus că trebuie obligatoriu să scriem şi să recomandăm, să specificăm în legislaţie dacă nu se înţelege”, ne-a lămurit Maria Toma, director general adjunct al Direcţiei generale politici în zootehnie şi industrie alimentară din MADR, potrivit căreia crotaliile duble trebuie comandate, alocate în sistemul ANSVSA şi achitate de către fermieri.


Factura achitată, în loc de crotalii!

Federaţia a demarat negocierile cu furnizorii primari de crotalii, astfel încât fermierii care comandă mijloacele de identificare prin intermediul asociaţiilor afiliate Romovis să poată intra în posesia acestora cât mai repede posibil. Preţurile ofertate de furnizorul de crotalii agreat de Federaţie sunt: 0,87 lei/crotalia simplă şi 4,33 lei/crotalia cu microcip (pentru animalele născute după 1 ianuarie 2010). Potrivit APIA, animalele născute înainte de 1 ianuarie 2010 pot fi marcate cu o crotalie simplă şi cu un microcip dacă nu se poate procura o a doua crotalie simplă.

Problema ţine, însă, de timpul prea scurt pentru comanda, producerea, livrarea şi aplicarea crotaliilor necesare, cu atât mai mult cu cât acestea nu sunt înseriate şi trebuie inscripţionate şi numerotate „pe sărite”. Până la procurarea crotaliilor, fermierii trebuie să aibă la îndemână documente justificative ale demersurilor pentru achiziţionarea crotaliilor, precum formularul de comandă şi factura de achitare integrală/avans.

Crescătorii spun că un formular de comandă ar fi suficient. „Fermierul n-are cum să aducă dovada plăţii acum, deoarece crotaliile se achită la momentul recepţiei în fermă. Cine riscă să plătească şi ulterior să nu mai primească marfa? S-a mai întâmplat să rămânem cu banii daţi. Asta se poate face în baza unor contracte ferme. Apoi, nu cred că firmele pot asigura întregul necesar de crotalii în două săptămâni.

Însă până în toamnă, când se definitivează situaţia animalelor eligibile la plată, e posibil să ni se asigure crotaliile iar toate animalele să fie identificate conform legii. Odată cu procesarea datelor şi pe parcursul celor trei luni de control, cei care sunt supuşi controlului trebuie să aibă animalele identificate sau cel puţin să deţină dovada că au comandat crotaliile”, ne-a declarat Ionică Nechifor, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine şi Caprine „Moldoovis” Botoşani.

Cu toate acestea, furnizorii de crotalii - foarte bine puşi în temă pe acest subiect, promit că pot onora orice comandă în cel mult 3-4 zile, factura fiind transmisă fermierului odată cu crotaliile, după cum ne-a declarat unul dintre principalii furnizori primari autorizaţi de ANSVSA.

 

Perioada de control: 21 mai - 20 august 2012

După depunerea cererilor, APIA va desfăşura, în perioada 21 mai - 20 august 2012, controlul la faţa locului, la adresa menţionată în cerere, timp în care solicitanţii primelor au obligaţia de a menţine în exploataţie efectivul de animale pentru care au solicitat prima.

În intervalul 9 aprilie - 9 mai, APIA a primit aproximativ 20 mii de cereri pentru un efectiv de aproape 3 milioane ovine şi caprine. Doar 150 de beneficiari au completat cererile on-line. În 2011, sprijinul pe cap de animal la speciile ovine/caprine a fost solicitat de 48.061 crescători de animale, pentru un efectiv total de 7.705.402 animale.

 

ANIMALELE... LA CONTROL

În cadrul controlului la faţa locului, animalele pentru care se solicită prima trebuie să fie identificate astfel:

• cele născute până la 31 decembrie 2007, cu o crotalie auriculară simplă
• cele născute în perioada 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2009, cu două crotalii auriculare simple
• cele născute după 1 ianuarie 2010, cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică

Pentru animalele din 2008 şi 2009 care nu sunt identificate cu două crotalii, APIA verifică existenţa documentelor care fac dovada demersurilor întreprinse de solicitant pentru achiziţionarea celui de-al doilea mijloc de identificare (crotalie):

- lista cu numerele de identificare avizată de medicul concesionar de liberă practică;
- nota de comandă către furnizorul de crotalii;
- răspunsul furnizorului în care este comunicat termenul de livrare;
- factura de achitare integrală/avans şi alte documente justificative, după caz.

LEGEA IDENTIFICĂRII REVINE PE ORDINEA DE ZI

La aproximativ un an de când Legea identificării a fost blocată la Comisia de Agricultură a Camerei Deputaţilor, proiectul de Lege pentru aprobarea OUG 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea animalelor a fost înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei, pentru dezbaterea în procedură de urgenţă.
Conform ultimelor modificări, noua lege va reglementa şi identificarea ecvidelor.

O altă modificare a actului normativ scurtează termenul pentru identificarea ovinelor şi caprinelor de la nouă la două luni, astfel: “toate ovinele şi caprinele se identifică în mod obligatoriu odată cu mişcarea lor din exploataţia în care s-au născut sau, cel mai târziu, la împlinirea vârstei de maximum 2 luni”.

Potrivit noilor propuneri, costurile aferente identificării vor fi suportate de la bugetul de stat şi decontate asociaţiilor profesionale care efectuează această activitate pentru animalele din exploataţiile membrilor.
Proprietarul bazei naţionale de date, ANSVSA, le va permite reprezentanţilor MADR accesul gratuit la baza naţională de date privind identificarea şi înregistrarea animalelor.

Toate aceste modificări urmează a fi dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor.

Vizualizat: 897 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop

Află care este tehnologia folosită pentru cultivarea tomatelor în solar de Florin Pop, în Seleuş, judeţul Arad. Fermierul cultivă cultivă legume pe două hectare (din care 60 de arii solarii) şi de peste 10 ani foloşte programul tehnologic Syngenta pentru protecţia plantelor şi combaterea dăunătorilor.

Reporter: Gheorghe Ghișe

Video: Zsolt Tamássy

Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta
Valorificarea producţia de cereale

Cum veţi valorifica producţia de cereale de anul acesta?