Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Cine sunt partenerii MADR la realizarea PNDR 2014-2020

Publicat: 08 octombrie 2013 - 17:00
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

În vederea elaborării documentelor programatice pentru perioada 2014-2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) beneficiază de consultanța furnizată de consorțiul format din SC GBI Consulting, Mehlmauer-Larcher&Kastner OG, în asociere cu: Institutul Federal pentru Economie Agrară (AWI) din Austria, SC Getbusiness International SRL, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului ICPA București, KPMG România SRL, Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe Agrostar și Academia de Studii Economice din București

Click pe poza pentru galerie!

Consultantul a fost selectat în urma unei proceduri de achiziție publică pentru implementarea proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea perioadei de programare în domeniul dezvoltării rurale 2014-2020”, informează Ministerul Agriculturii.

Secretarul de stat Achim Irimescu anunța, în august 2013, semnarea contractului cu GBI Consulting, a cărui valoare se ridică la 3,5 mil. euro, fără TVA, și care va fi finanțat în totalitate din fonduri europene.
Potrivit Regulamentului FEADR, Autoritatea de Management pentru PNDR (AM-PNDR) este responsabilă pentru elaborarea și negocierea cu Comisia Europeană a PNDR 2014-2020, beneficiind, în acest scop și de consultanța consorțiului care va sprijini AM-PNDR în organizarea și desfășurarea procesului de programare pentru perioada 2014-2020, precum și a procesului de consultări cu partenerii economico-sociali și de mediu.

În acest scop, la nivelul MADR au fost demarate ședințe de lucru inter-instituționale la care participă specialiști din cadrul departamentelor tehnice ale MADR și ale instituțiilor subordonate. Activitatea din cadrul ședințelor de lucru vizează definitivarea descrierii situației actuale a României, a analizei SWOT și identificarea nevoilor pentru stabilirea măsurilor de dezvoltare rurală relevante, corelate cu domeniile de intervenție. Documentele vor fi supuse dezbaterii în cadrul Grupurilor de Lucru și Comitetului Consultativ Tematic (CCT), constituite la nivelul MADR.

Documentele de programare rezultate vor fi supuse consultării grupurilor de lucru și validate, la începutul lunii octombrie 2013, în cadrul CCT, coordonat de către Ministerul Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Agriculturii (reprezentat de Secretarul de Stat Achim Irimescu), care asigură și secretariatul permanent. Rolul CCT este de a stabili și prioritiza investițiile la nivel sectorial și regional, pe baza documentelor realizate în cadrul grupurilor de lucru subsecvente, precizează Ministerul Agriculturii.

Grupurile de lucru ale CCT DRAP sunt:

1. Agricultură și industrie alimentară
2. Mediu
3. Dezvoltare economică în spațiul rural (activități non-agricole, infrastructură rurală, incluziune socială, patrimoniu cultural)
4. Inovare și formare profesională
5. LEADER
6. Pescuit și Acvacultură

România va transmite CE documentele finale ce stau la baza PNDR după jumătatea lunii octombrie
În 12-13 septembrie 2013, a avut loc la Bruxelles o întâlnire informală între reprezentanți ai MADR și oficiali ai DG AGRI din cadrul Comisiei Europene (CE), pentru discutarea stadiului pregătirii PNDR 2014-2020. Întâlnirea a avut ca obiectiv obținerea unei prime reacții din partea Comisiei cu privire la analiza socio-economică și analiza SWOT realizate de România.

Reprezentanții celor două părți au convenit asupra structurii, principiilor și cerințelor generale referitoare la secțiunile de analiză socio-economică, analiză SWOT și identificarea nevoilor, care urmează a fi incluse în PNDR. Totodată, s-a agreat transmiterea la Comisie, după jumătatea lunii octombrie, a pachetului cu documentele revizuite în urma consultării din cadrul Comitetului Consultativ Tematic (CCT).

Calendarul de negociere a PNDR 2014-2020 va fi stabilit cu CE după adoptarea Regulamentului general pentru Fondurile Europene Structurale și de Investiții și a Regulamentului FEADR, informează Ministerul Agriculturii.

 

Grupul de Lucru Agricultură și Industrie Alimentară

Grupul de Lucru Agricultură și Industrie Alimentară care participă la consultări privind elaborarea PNDR 2014-2020 este condus de Carmen Boteanu, director Direcția Generală Dezvoltare Rurală AM-PNDR - Președinte, Andreea Agrigoroaei, șef serviciu MADR - Supleant și Alina Constantin, consilier MADR - Secretar.

Din componența GL Agricultură și Industrie Alimentară fac parte 25 de parteneri selectați, plus 42 de parteneri instituții centrale.

Parteneri selectați: 1. Liga Utillizatorilor de Apă pentru Irigații din România; 2. Federația Agricultorilor de Munte „Dorna”; 3. Federația Crescătorilor de Ovine și Caprine Romovis 2006; 4. Asociația Patronală Română din Industria Laptelui; 5. Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România (Patronatul Român al Cărnii de Porc); 6. Fondul de Garantare al Creditului Rural; 7. Asociația Română a Băncilor; 8. Federația Agrostar; 9. Asociația Clusterelor din România – Clusterul Regional a Produselor și a Industriei Agroalimentare-Agro Food, Covasna; 10. Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase (ROMPAN); 11. Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR); 12. Organizația Națională Interprofesională Vitivinicolă (ONIV); 13. Patronatul Național al Viei și Vinului (PNVV); 14. Uniunea Producătorilor Agricoli din NV României; 15. PROPACT - Sindicatul Național al Țărănimii Române, al Propietarilor de Pământ, Case și Acționarilor din Agricultură; 16. Federația Agricultorilor Fermierul; 17. Asociația Fermierilor și Procesatorilor din România; 18. Asociația Producătorilor și Importatorilor de Mașini Agricole din România (APIMAR); 19. Asociația Agricultorilor Maghiari din România; 20. Asociația Operatorilor din Agricultura Ecologică – BIO România; 21. Asociația Națională a Industriilor de Morărit și Panificație din România (ANAMOB); 22. Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală; 23. Patronatul Român; 24. Academia de Studii Economice București; 25. Asociația Națională Legume-Fructe.

 

COMITETUL CONSULTATIV TEMATIC PENTRU PNDR 2014-2020

Parteneri selectați CCT DRAP: 1. Federația AGROSTAR; 2. Fundația ADEPT; 3. Fundația SOROS; 4. USAMV București; 5. Asociația Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE); 6. Camera de Comerț și Industrie a României; 7. Muzeul Național al Țăranului Român; 8. Asociația Națională a Producătorilor din Pescărie; 9. Asociația PROFOREST.

Parteneri instituții centrale: MADR, Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Institutul Național de Statistică, Consiliul Concurenței, Banca Națională a României, Comisia Națională de Prognoză, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Națională pentru Romi, Secretariatul General al Guvernului - Compartimentul Înaltului Reprezentant pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

Parteneri locali/regionali: Asociația Comunelor din România și Asociația Agențiilor de Dezvoltare Rgională.

Invitați permanenți: Academia de Studii Economice (ASE) București, Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală, Academia de {tiințe Agricole și Silvice (ASAS), Patriarhia Română și Patronatul Român.


Organizațiile producătorilor agricoli au propria variantă de PNDR

Paisprezece organizații ale producătorilor agricoli din România, membre ale Alianței RO PAC 2014-2020, au finalizat un document comun ce cuprinde viziunea membrilor Alianței asupra agriculturii României după 2013, document menit să ajute demersurile MADR de a concepe noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Propunerea de PNDR realizată de organizațiile de producători agricoli din România membre ale Alianței RO PAC cuprinde orientările strategice ale agriculturii României în perioada 2014-2020, structura plăților directe, precum și măsurile de dezvoltare rurală, în viziunea membrilor Alianței RO PAC și a fost prezentată public în 26 septembrie 2013, la USAMV București.

Ultima întâlnire a membrilor Alianței RO PAC a avut loc în 14 și 15 septembrie 2013 la Sibiu. Aproape 60 de reprezentanți ai celor 14 organizații membre RO PAC au lucrat timp de 18 ore la forma finală a documentului ce are peste 400 de pagini, ne-a spus, înainte de prezentarea publică a propunerii de PNDR, Claudiu Frânc, președintele FCBR.

„S-au găsit soluții pentru probleme foarte spinoase. Una dintre ele privește rezerva pentru introducerea la plată a bovinelor și ovinelor. Soluția este foarte simplă: în toată lumea se merge pe hectarul de pășune cu o unitate vită mare și făcând acest lucru vom scoate din plată o suprafață destul de importantă de pășuni, pentru care și-așa sunt luați banii numai de șmecheri și vor rămâne pentru crescătorii de vaci și de oi care într-adevăr folosesc pășunile. S-a definit foarte clar fermierul activ, care iarăși va mai face o economie din plățile pe suprafață, s-a definit foarte clar lista neagră a celor care nu mai pot primi bani pe suprafață.

În pilonul II, de dezvoltare rurală, o chestiune foarte importantă este programul subtematic propus pentru instalarea tinerilor, care dacă va fi agreat și adoptat de Ministerul Agriculturii, prin propunerea noastră am putea să instalăm 13 – 14 mii de tineri fermieri în șapte ani, pe când prin modelul actual avem bani doar pentru instalarea a maxim 1.200 -1.300 de tineri fermieri în șapte ani. De asemenea, insistăm pe plățile cuplate în locul plăților redistributive, deoarece considerăm că așa se susține producția fiscalizată și vom arăta cât este puterea agriculturii în PIB-ul României și multe altele”, a detaliat președintele FCBR.

Membrii Alianței RO PAC sunt: Federația Crescătorilor de Bovine din România (FCBR), Federația Națională de Agricultură Ecologică (FNAE), Liga Asociațiilor producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Uniunea Națională a Crescătorilor de Păsări din România (UNCPR), Federația Agricultorilor de Munte Dorna (FAMD), Federația Națională de Produse Tradiționale, Federația ,,Romovis 10 mai 2006”, Sindicatul crescătorilor de ovine din România, Asociația națională profesională legume-fructe din România, Confederația Asociațiilor Țărănești din România (CATAR), Forumul Montan din România (FMR), Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală-Montană „Romontana”, Asociația AGROM-RO și Organizația Interprofesională a Producătorilor și Procesatorilor de In și Cânepă din România.

Vizualizat: 1019 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea ta







Numarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!



Video

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop

Află care este tehnologia folosită pentru cultivarea tomatelor în solar de Florin Pop, în Seleuş, judeţul Arad. Fermierul cultivă cultivă legume pe două hectare (din care 60 de arii solarii) şi de peste 10 ani foloşte programul tehnologic Syngenta pentru protecţia plantelor şi combaterea dăunătorilor.

Reporter: Gheorghe Ghișe

Video: Zsolt Tamássy

Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta
Valorificarea producţia de cereale

Cum veţi valorifica producţia de cereale de anul acesta?